Phân phối thiết bị tự động hoá CEMB tại Việt Nam

Mã sản phẩm:
K10N
Xuất Xứ:
Ý
Mô tả:
Cemb Viet Nam
Chia sẻ:
Số lượng
số điện thoại

Tăng Minh Phát là đại lý cung cấp thiết bị của hãng CEMB tại Việt Nam

Rất hân hạnh được hợp tác cùng Quý Khách Hàng! 

 

Model/ Code

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

ER100I

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

ER90SE

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

ER85SE

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

ER70SE

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

ER65SE

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

ER80SE

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

ER63SE

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

ER60

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

K12

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

K10N

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

K8

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

C30

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

L88

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

K22

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

C202SE

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

C218

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

C212

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

C210

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

C206

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

PAGURO P2

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

L88 TRUCK

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

MATIC 700

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

SM675

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

SM665

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

SM655

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

SM650

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

SM645

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

SM640

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

SM635

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

SM615 Bike

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

SM68T-HD

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

SM36T

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

SM33T

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

SM63T-HD

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

SM32T

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

DWA3400

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

DWA1000WE

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

DWA1000W light

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

DWA1000WE truck

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

DWA1000W Truck Light

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

DWA1500WE

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

DWA1500W light

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

Z5-TC

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

Z100-TCN

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

Z300-TCI

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

Z300-G-GV

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

Z10000-TC

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

Z20000-G-TC

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

Z40000-G-GV

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

Z50000-G-GV

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

Z750-G-TC

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

Z2000-G-TC

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

Z4500-TC

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

Z8000-G-TC

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

TB 7

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

V50-100 UFA

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

V50-100 UFA-UO

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

V500

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

VPUBK30-TO

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

VPUBK40-TO

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

VPUBK30-TO-2ST

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

VPUBK30/TO/4ST

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

VPUBK30-TO

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

VUBK50

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

VUBK50-UF-A-C

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

VPUBK100-TO

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

VUBS30-PR

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

VUBK50-UF-A- 3 AXIS

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

VUBK100-TO truck

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

2VUBK30/R/P

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

ZBK100-TA

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

ZB100-TA-2S

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

ZBK200-G-TT

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

ZBK300-T-CENTR-DIN-1000

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

VPUBK50-UF-A

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

VUBK50-UF-A-C

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

VUBK50-US-UO

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

VUBK50-UFA-UO

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

VUBK50-UF/A

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

VEBK50-TO

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

VEBK50/UO/TO

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

ZB-2TO10

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

ZB-TO10

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

ZB-TO200

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

VUBK50-UF-M

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

VUBK50-UF-A-1ST

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

VUBK30-UF-A-2ST

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

VUBK50-UF-CN 4ST

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

VUBK50-TFM-A

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

VEBS100-TFM-TO16

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

VEBK100-TFMA-UO

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

VEBK100-S

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

VEBS200-C

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

VEBS200-C-4ST

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

HSB

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

VEB-W12H2

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

AWS-RE12-H4

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

AWS-RP15-H2

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

ZB4500-G-GV

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

VEBS2000-S

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

VUB50-GV-AERO

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

ZB2000-G-TC-GV-AERO

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

ZB5000-G-GV-AERO

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

N600

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

N300

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

N200

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

N100

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

T1-40

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

TA18-S

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

TV-22

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

T-NC-8 API

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

TR-P

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

TR-26

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

TR-27

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

TR-I

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

TR-A/V/VMT

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

TR-NC/8

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

TM1

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

TDSP

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

TRAL-A

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

T1-45

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

T1-C

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

M16

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

T6-R

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

T7P

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

T7-LVDT

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

T1-50

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

T-NC

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

T5-LVDT

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

T6-R

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

Velocity Transducer 

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

Type:T1-40/00/00/0

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

Vibration transducer

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

TR-V 21,2mV/mm/s                          

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

Type: TR-V/1/0/0/4/0/0/3                      

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

Sn:T9523       RL type:50-400Ohm

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

Transducer T1-40/00/00/0 

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

Transmitter TR-V/1/0/4/0/0/3

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

(Vibration transducer

rCEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

TR-V 21,2mV/mm/s                         

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

Type: TR-V/1/0/0/4/0/0/3                      

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

Sn:T9523       

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

RL type:50-400Ohm)

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

Velocity Transducer

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

Type:T1-40/00/00/0

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

Velocity Transducer

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

Type:T1-40/00/00/0

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

Vibration transducer

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

TR-V 21,2mV/mm/s                          Type: TR-V/1/0/0/4/0/0/3                      Sn:T9523       RL type:50-400Ohm

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

Velocity Transducer

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

Type:T1-40/00/00/0

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

Vibration transducer

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

TR-V 21,2mV/mm/s                          Type: TR-V/1/0/0/4/0/0/3                      Sn:T9523       RL type:50-400Ohm

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

DT-8806H CEM

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

T1-40/00/00/0

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

TR-V/1/0/0/4/0/0/3

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

TA18/S SN; 2845 100mV/g(nom)

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

IR-91

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

IR-91

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

Vibration transducer

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

TR-V 21,2mV/mm/s                          Type: TR-V/1/0/0/4/0/0/3                      Sn:T9523       RL type:50-400Ohm

CEMB VietNam, Đại lý CEMB Vietnam

 

Và nhiều thiết bị khác:

Thiết bị công nghiệp: khotudonghoa.com

Thiết bị phòng lab: tmplaboratory.com

Phân phối thiết bị tự động hoá CEMB tại Việt Nam

Bình luận của bạn
*
*
 Captcha
Danh mục hãng cung cấpDanh mục hãng cung cấp
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  3
 • Hôm nay:
  379
 • Tuần này:
  2831
 • Tháng trước:
  12787
 • Tất cả:
  677533
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 01, đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

 Nhân viên kinh doanh: Sĩ Nguyên (Mr.)

 Email:  Sale08@tmpvietnam.com        Tel: 091 7543068

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Hình Thức Thanh Toán
Bản Đồ

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top