RedLion Viet Nam VI

:
091 7543068
Mô tả:
Tăng Minh Phát là đại lý của Red Lion tại Việt Nam
Chia sẻ:
Số lượng
số điện thoại

Tăng Minh Phát là nhà phân phối Thiết bị và Giải pháp của RedLion tại Việt Nam. Quý khách hãy liên hệ để cùng hợp tác và phát triển tốt nhất.

Chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng.

 

Kết quả hình ảnh cho redlion logo

Các sản phẩm phát triển mạnh:

 

 

 

Networking Sixnet SN-6721-VZ-AC Full router capability, SixView Manager ready, 5 Ethernet ports, 1 serial port, cellular 4G LTE with Fallback to 3G and 2G, cellular router with AC adapter
Networking Sixnet SN-6800-AT 1Eth 1Ser,GSM,w/oAC 4-pin
Networking Sixnet SN-6800-AT-AC 1Eth,1Srl,GSM,w/AC+MOLEX
Networking Sixnet SN-6800-AT-MX 1Eth,1Srl,GSM,Wac+MOLEX
Networking Sixnet SN-6800-BM 1Eth p,1ser p,GSM HSPA
Networking Sixnet SN-6800-BM-AC 1Eth p,1ser p,GSM HSPA AC
Networking Sixnet SN-6800-BM-MX 1Eth p,1ser p,GSM HSPA MX
Networking Sixnet SN-6800-GE 1EtH,1ser,GSM HSPA 4pnMol
Networking Sixnet SN-6800-GE-AC 1Eth p,1ser p,GSM HSPA AC
Networking Sixnet SN-6800-GE-MX 1Eth,1ser,GSM HSPA AC+MLX
Networking Sixnet SN-6801-AT GSM 3G HSPA IndustProRtr
Networking Sixnet SN-6801-AT-AC 1Eth,1Srl,GSM/AC + MOLEX
Networking Sixnet SN-6801-BM GSM 3G HSPA Indust ProRtr
Networking Sixnet SN-6801-BM-AC Bell HSPA Modem w/AC
Networking Sixnet SN-6801-GE GE HSPA,Scr, W/8790 RFFW
Networking Sixnet SN-6801-GE-AC GSM HSPA,Scr w/AC brrl GE
Networking Sixnet SN-6801EB-AT GSM 3G HSPA Indust Pro AT
Networking Sixnet SN-6801EB-BM GSM 3G HSPA Indust Pro BM
Networking Sixnet SN-6801EB-GE GSM 3G HSPA Indust Pro GE
Networking Sixnet SN-6821-AT 5 Eth,P,1 Ser P,GSM,AC AT
Networking Sixnet SN-6821-AT-AC HSPA,5port,Scrw,ACadpt,AT
Networking Sixnet SN-6821-BM 5 Eth,P,1 Ser P,GSM,BM
Networking Sixnet SN-6821-BM-AC 5 Eth,P,1 Ser P,GSM,BM AC
Networking Sixnet SN-6821-GE GSM HSPA,5P,SCR,MC8790
Networking Sixnet SN-6821-GE-AC 5 Eth,P,1 Ser P,GSM,AC GA
Networking Sixnet SN-6900-AM SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Default Generic North American carriers, 1 Ethernet port,Molex connector
Networking Sixnet SN-6900-AT SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Default AT&T carrier, 1 Ethernet port, Molex connector
Networking Sixnet SN-6900-JP SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Japanese carriers, 1 Ethernet port, Molex connector
Networking Sixnet SN-6900-VZ SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Default Verizon carrier, 1 Ethernet port, Molex connector
Networking Sixnet SN-6901-AM SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Default Generic North American carriers, 1 Ethernet port, DC connector
Networking Sixnet SN-6901-AT SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Default AT&T carrier, 1 Ethernet port, DC connector
Networking Sixnet SN-6901-EU SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Global carriers, 1 Ethernet port, DC connector
Networking Sixnet SN-6901-JP SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Default Japanese carriers, 1 Ethernet port, DC connector
Networking Sixnet SN-6901-VZ SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Default Verizon carrier, 1 Ethernet port, DC connector
Networking Sixnet SN-6901EB-AM SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Default Generic North American carriers, 1 Ethernet port, PoE
Networking Sixnet SN-6901EB-AT SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Default AT&T carrier, 1 Ethernet port, PoE
Networking Sixnet SN-6901EB-JP SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Japanese carriers, 1 Ethernet port, PoE
Networking Sixnet SN-6901EB-VZ SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Default Verizon carrier, 1 Ethernet port, PoE
Networking Sixnet SN-6921-AM SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Default Generic North American carriers, 5 Ethernet port, DC connector
Networking Sixnet SN-6921-AT SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Default AT&T carrier, 5 Ethernet port, DC connector
Networking Sixnet SN-6921-EU SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Global carriers, 5 Ethernet port, DC connector
Networking Sixnet SN-6921-JP SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Default Japanese carriers, 5 Ethernet port, DC connector
Networking Sixnet SN-6921-VZ SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Default Verizon carrier, 5 Ethernet port, DC connector
Networking Sixnet SN-SVM-25 SixView Mgr-25 Device Lic
Networking Sixnet SN-SVM-MAN SixView Mgr25 Dvc Lic+1SW
Networking Sixnet SN-SVM-UL SixView Mgr-UL Device Lic
Indication Red Lion SNUB0000 RC SNUB:.1uF,47 OHMS,250V
Networking Sixnet SP-ETH-2 ENET SRG PRTCTR DUAL
Networking Sixnet SP-TELCO-1 PhoneLn SurgeProtectr,2WR
RTU & I/O Sixnet ST-1131-1K-B ISaGRAF 3.47 USB Key 1024 I/O
RTU & I/O Sixnet ST-1131-256-B ISaGRAF 3.47 USB Key 256 I/O
RTU & I/O Sixnet ST-1131-32 ISaGRAF 3.47 Software Key 32 I/O
RTU & I/O Sixnet ST-1131-BIG-B ISaGRAF 3.47 USB Key Unlimited I/O
RTU & I/O Sixnet ST-1131-x-UG ISaGRAF 3.47 upgrade license. Call for part number.
RTU & I/O Sixnet ST-IPM-6350 SIXTRAK IPM 2MRAM,64MDRAM
Networking Sixnet ST-PS-024-05 PWR SUP:AC-24VDC@5A 120W
Networking Sixnet STACKCBL130 Stacking cable, 130 cm
Networking Sixnet STACKCBL30 Stacking cable, 30 cm
RTU & I/O Sixnet SX-1131-RTU-RT ISaGRAF Open RTU runtime (3.47 runtime)
RTU & I/O Sixnet SX-1131-S-1K ISAGRAF 5.x USB Key 1024 I/O, Single PC
RTU & I/O Sixnet SX-1131-S-256 ISaGRAF 5.x USB Key 256 I/O, Single PC
RTU & I/O Sixnet SX-1131-S-32 ISaGRAF 5.x USB Key 32 I/O, Single PC
RTU & I/O Sixnet SX-1131-S-BIG ISaGRAF 5.x USB Key Unlimited I/O, Single PC
RTU & I/O Sixnet SX-1131-S-xU ISaGRAF 5.x upgrade license. Call for part number. 
RTU & I/O Sixnet SXIPM-AGA-1 AGA gas flow calculations add-on (single RTU license)
RTU & I/O Sixnet SXIPM-DNP3-1 DNP3 add-on (single RTU license)
RTU & I/O Sixnet SXIPM-IEC870-1 IEC60870-5-101/104 slave driver (single RTU license)
RTU & I/O Sixnet SXIPM-PPP PPP add-on feature license (unlimited RTU)
RTU & I/O Sixnet SXIPM-SAFE IP security add-on feature license (unlimited RTU)
RTU & I/O Sixnet SXIPM-SNMP SNMP add-on feature license (unlimited RTU)
RTU & I/O Sixnet SXTOOLS-1 I/O Tool Kit Basic feature set
RTU & I/O Sixnet SXTOOLS-2 I/O Tool Kit Basic feature plus one selectable feature
RTU & I/O Sixnet SXTOOLS-3 I/O Tool Kit Basic feature plus two selectable features
RTU & I/O Sixnet SXTOOLS-4 I/O Tool Kit Basic feature plus three selectable features
RTU & I/O Sixnet SXTOOLS-P I/O Tool Kit Basic feature plus SCS and datalog features, AGA and DNP3 add-on
RTU & I/O Sixnet SXTOOLS-U# Upgrade I/O Tool Kit selectable features
Indication Red Lion T1610000 T-CNTL,AC,01R
Indication Red Lion T1610010 T-CNTL,DC,01R
Indication Red Lion T1611100 T-CNTL,AC,01R,A1R,A2R
Indication Red Lion T1611110 T-CNTL,DC,01R,A1R,A2R
Indication Red Lion T1620000 T-CNTL,AC,01S
Indication Red Lion T1620010 T-CNTL,DC,01S
Indication Red Lion T1621100 T-CNTL,AC,01S,A1R,A2R
Indication Red Lion T1621110 T-CNTL,DC,01S,A1R,A2R
Indication Red Lion T1641100 T-CNTL,AC,ANL,A1R,A2R
Indication Red Lion T1641110 T-CNTL,DC,ANL,A1R,A2R
Indication Red Lion T4810000 TMP CNTL, 01R
Indication Red Lion T4810002 TMP CNTL,01R,485
Indication Red Lion T4810010 DC TMP CNTL, 01R
Indication Red Lion T4810101 TMP CNTL,ANL,01R,A2R
Indication Red Lion T4810105 TMP CNTL,ANL,01R,A2R,RSP
Indication Red Lion T4810106 TMP CNTL,ANL,01R,A2R,HCM
Indication Red Lion T4810107 TMP CNTL,ANL,01R,A2R,485
Indication Red Lion T4810108 TMP CNTL,485,01R,A2R,RSP
Indication Red Lion T4810109 TMP CNTL,485,01R,A2R,HCM
Indication Red Lion T481010A TMP CNTR,ANL,01R,A2R,ANL
Indication Red Lion T4810111 DC TMP CNTL,ANL,01R,A2R
Indication Red Lion T4810115 DC TMP CN,ANL,01R,A2R,RSP
Indication Red Lion T4810116 DC TMP CN,ANL,01R,A2R,HCM
Indication Red Lion T4810117 DC TMP CN,ANL,01R,A2R,485
Indication Red Lion T4810118 DC TMP CN,485,01R,A2R,RSP
Indication Red Lion T4810119 DC TMP CN,485,01R,A2R,HCM
Indication Red Lion T481011A DC TMP CN,ANL,01R,A2R,ANL
Indication Red Lion T4811000 TMP CNTL,01R,A1R
Indication Red Lion T4811100 TMP CNTL,01R,A1R,A2R
Indication Red Lion T4811102 TMP CNTL,01R,A1R,A2R,485
Indication Red Lion T4811103 TMP CNTL,01R,A1R,A2R,RSP
Indication Red Lion T4811104 TMP CNTL,01R,A1R,A2R,HCM
Indication Red Lion T4811110 DC TMP CNTL,01R,A1R,A2R
Indication Red Lion T4811112 DC TMP CN,01R,A1R,A2R,485
Indication Red Lion T4811113 DC TMP CN,01R,A1R,A2R,RSP
Indication Red Lion T4811114 DC TMP CN,01R,A1R,A2R,HCM
Indication Red Lion T4820000 TMP CNTL,01S
Indication Red Lion T4820010 DC TMP CNTL, 01S
Indication Red Lion T4820201 TMP CNTL,ANL,01S,A2S
Indication Red Lion T4820205 TMP CNTL,ANL,01S,A2S,RSP
Indication Red Lion T4820206 TMP CNTL,ANL,01S,A2S,HCM
Indication Red Lion T4820208 TMP CNTL,485,01S,A2S,RSP
Indication Red Lion T4820209 TMP CNTL,485,01S,A2S,HCM
Indication Red Lion T4820211 DC TMP CNTL,ANL,01S,A2S
Indication Red Lion T4820215 DC TMP CN,ANL,01S,A2S,RSP
Indication Red Lion T4820216 DC TMP CN,ANL,01S,A2S,HCM
Indication Red Lion T4820218 DC TMP CN,485,01S,A2S,RSP
Indication Red Lion T4820219 DC TMP CN,485,01S,A2S,HCM
Indication Red Lion T4821000 TMP CNTL,01S,A1R
Indication Red Lion T4821100 TMP CNTL,01S,A1R,A2R
Indication Red Lion T4821102 TMP CNTL,01S,A1R,A2R,485
Indication Red Lion T4821103 TMP CNTL,01S,A1R,A2R,RSP
Indication Red Lion T4821104 TMP CNTL,01S,A1R,A2R,HCM
Indication Red Lion T4821110 DC TMP CNTL,01S,A1R,A2R
Indication Red Lion T4821112 DC TMP CN,01S,A1R,A2R,485
Indication Red Lion T4821113 DC TMP CN,01S,A1R,A2R,RSP
Indication Red Lion T4821114 DC TMP CN,01S,A1R,A2R,HCM
Indication Red Lion T4832200 TMP CNTL,01T,A1S,A2S
Indication Red Lion TB100003 CUB7 TERMINAL BLOCK 3POS
Indication Red Lion TB100004 CUB7 TERMINAL BLOCK 4POS
Indication Red Lion TB100005 CUB7 TERMINAL BLOCK 5POS
Indication Red Lion TCM10000 TRIAC CONVERSION MOD.115V
Indication Red Lion TCU00000 TEMP, STD
Indication Red Lion TCU00001 TEMP,STD,AL1,AL2
Indication Red Lion TCU00002 TEMP,STD,AL1,OP2
Indication Red Lion TCU01001 TEMP, STD,AL1,AL2,ANL
Indication Red Lion TCU01004 TEMP,STD,NI AL1&2,ANL,485
Indication Red Lion TCU01005 TMP,STD,NI A1&OP2,ANL,485
Indication Red Lion TCU10000 TEMP, NEMA 4X
Indication Red Lion TCU10001 TEMP,NEMA 4X,AL1,AL2
Indication Red Lion TCU10002 TEMP,NEMA 4X,AL1,OP2
Indication Red Lion TCU10104 TCU,N4,RSP,AL1&2,RS485
Indication Red Lion TCU10204 TCU,N4,HCM,AL1&2,RS485
Indication Red Lion TCU10307 TCU,N4,MVP,AL1,RS485
Indication Red Lion TCU11001 TEMP,NEMA 4X,AL1,AL2,ANL
Indication Red Lion TCU11002 TEMP,NEMA 4X,AL1,OP2,ANL
Indication Red Lion TCU11004 TEMP,N4X,NI AL1&2,ANL,485
Indication Red Lion TCU11005 TMP,N4X,NI A1&OP2,ANL,485
Indication Red Lion TCU11108 TCU,N4,RSP,4-20mA,AL1&2
Indication Red Lion TCU11208 TCU,N4,HCM,4-20mA,AL1&2
Indication Red Lion TCU11306 TCU,N4,MVP,4-20mA,AL1
Indication Red Lion TCU12001 TEMP,NEMA 4X,AL1,AL2,ANV
Indication Red Lion TCU12004 TEMP,N4X,NI AL1&2,ANV,485
Indication Red Lion TCU12005 TMP,N4X,NI A1&OP2,ANV,485
Indication Red Lion TCU12108 TCU,N4,RSP,0-10V,AL1&2
Indication Red Lion TCU12306 TCU,N4,MVP,0-10V,AL1
Indication Red Lion TLA11100 LIMIT ALARM, FORM-A,A1,A2
Indication Red Lion TLA11110 LMT ALARM,DC FORM-A,A1,A2
Indication Red Lion TLA21000 LIMIT ALARM, FORM-C,A1
Indication Red Lion TLA21010 LIMIT ALARM, DC FORM-C,A1
Indication Red Lion TMPA2S01 RTD PROBE, 400 DEG
Indication Red Lion TMPA2S02 RTD PROBE, 900 DEG
Indication Red Lion TMPACC01 SPRING LOADED FITTING
Indication Red Lion TMPACC02 WEATHERPROOF HEAD
Indication Red Lion TMPACC03 SPARE TUBE SLEEVE
Indication Red Lion TMPACC04 SIMPLEX TERM BLOCK (TC)
Indication Red Lion TMPACC05 THREE TERM BLOCK (RTD)
Indication Red Lion TMPCBS01 COIL CORD J 2FT 2 BW END
Indication Red Lion TMPCBS02 COIL CORD K 2FT 2 BW END
Indication Red Lion TMPCBS03 COIL CORD T 2FT 2 BW END
Indication Red Lion TMPCBS04 COIL CORD E 2FT 2 BW END
Indication Red Lion TMPCNM01 TC PROBE CONN K MIN MALE
Indication Red Lion TMPCNM02 TC PROBE CONN K MIN FML
Indication Red Lion TMPCNM03 TC PROBE CONN T MIN MALE
Indication Red Lion TMPCNM04 TC PROBE CONN T MIN FML
Indication Red Lion TMPCNM05 TC PROBE CONN E MIN MALE
Indication Red Lion TMPCNM06 TC PROBE CONN E MIN FML
Indication Red Lion TMPCNM07 TC PROBE CONN J MIN MALE
Indication Red Lion TMPCNM08 TC PROBE CONN J MIN FML
Indication Red Lion TMPCNM09 RTD CONN U MINI ML 3PIN
Indication Red Lion TMPCNM10 RTD CONN U MINI FM 3PIN
Indication Red Lion TMPCNS01 TC PROBE CONN K STD MALE
Indication Red Lion TMPCNS02 TC PROBE CONN K STD FML
Indication Red Lion TMPCNS03 TC PROBE CONN T STD MALE
Indication Red Lion TMPCNS04 TC PROBE CONN T STD FML
Indication Red Lion TMPCNS05 TC PROBE CONN E STD MALE
Indication Red Lion TMPCNS06 TC PROBE CONN E STD FML
Indication Red Lion TMPCNS07 TC PROBE CONN J STD MALE
Indication Red Lion TMPCNS08 TC PROBE CONN J STD FML
Indication Red Lion TMPE2SU1 E TYPE TC PROBE, 400 DEG
Indication Red Lion TMPE2SU2 E TYPE TC PROBE, 900 DEG
Indication Red Lion TMPE2SU3 E TYPE TC PROBE, 1300 DEG
Indication Red Lion TMPEQD01 QD TC PROBE E,MIN,SS .062
Indication Red Lion TMPEQD02 QD TC PROBE E,MIN,IN .062
Indication Red Lion TMPEQD03 QD TC PROBE E,STD,SS .125
Indication Red Lion TMPEQD04 QD TC PROBE E,STD,IN .125
Indication Red Lion TMPJ2SU1 J TYPE TC PROBE, 400 DEG
Indication Red Lion TMPJ2SU2 J TYPE TC PROBE, 900 DEG
Indication Red Lion TMPJ2SU3 J TYPE TC PROBE, 1300 DEG
Indication Red Lion TMPJQD01 QD TC PROBE J,MIN,SS .062
Indication Red Lion TMPJQD02 QD TC PROBE J,MIN,IN .062
Indication Red Lion TMPJQD03 QD TC PROBE J,STD,SS .125
Indication Red Lion TMPJQD04 QD TC PROBE J,STD,IN .125
Indication Red Lion TMPK2SU1 K TYPE TC PROBE, 400 DEG
Indication Red Lion TMPK2SU2 K TYPE TC PROBE, 900 DEG
Indication Red Lion TMPK2SU3 K TYPE TC PROBE, 1300 DEG
Indication Red Lion TMPKBT01 TC PROBE K COMP FIT SS M
Indication Red Lion TMPKCF01 TC PROBE K CRMC OB IN GND
Indication Red Lion TMPKQD01 QD TC PROBE K,MIN,SS .062
Indication Red Lion TMPKQD02 QD TC PROBE K,MIN,IN .062
Indication Red Lion TMPKQD03 QD TC PROBE K,STD,SS .125
Indication Red Lion TMPKQD04 QD TC PROBE K,STD,IN .125
Indication Red Lion TMPKQD05 QD TC PROBE K,STD,XL .125
Indication Red Lion TMPKTJ01 TJ PROBE K TYPE,IN .063"
Indication Red Lion TMPKTJ02 TJ PROBE K TYPE,IN .125"
Indication Red Lion TMPKTJ03 TJ PROBE K TYPE,SS .063"
Indication Red Lion TMPKTJ04 TJ PROBE K TYPE,SS .125"
Indication Red Lion TMPKTJ05 TJ PROBE K TYPE,XL .125"
Indication Red Lion TMPKTJ06 TJ PROBE K TYPE,XL .063"
Indication Red Lion TMPKUT01 TC PROBE K HANDLE SS G
Indication Red Lion TMPKUT02 TC PROBE K HANDLE IN G
Indication Red Lion TMPRT001 RTD SMT TEF 10 BWE
Indication Red Lion TMPRT002 RTD PIPE PLUG 6 CBL
Indication Red Lion TMPRT003 RTD PIPE PLUG 20 CBL
Indication Red Lion TMPT2SU1 T TYPE TC PROBE, 400 DEG
Indication Red Lion TMPTQD01 QD TC PROBE T,MIN,SS .062
Indication Red Lion TMPTQD02 QD TC PROBE T,MIN,IN .062
Indication Red Lion TMPTQD03 QD TC PROBE T,STD,SS .125
Indication Red Lion TMPTQD04 QD TC PROBE T,STD,IN .125
Indication Red Lion TMPTRN01 TC TRANSMITTER K, 0-2000F
Indication Red Lion TMPTRN02 TC TRANSMITTER K, 0-1000F
Indication Red Lion TMPTRN03 TC TRANSMITTER T, 0-250F
Indication Red Lion TMPTRN04 TC TRANSMITTER T, 0-750F
Indication Red Lion TMPTRN05 TC TRANSMITTER J, 0-250F
Indication Red Lion TMPTRN06 TC TRANSMITTER J, 0-1000F
Indication Red Lion TMPTRN07 RTD TRANSMITTER 36-1056F
Indication Red Lion TMWGE025 TC WIRE E GLS 25 24AWG
Indication Red Lion TMWGE100 TC WIRE E GLS 100 24AWG
Indication Red Lion TMWGJ025 TC WIRE J GLS 25 24AWG
Indication Red Lion TMWGJ100 TC WIRE J GLS 100 24AWG
Indication Red Lion TMWGK025 TC WIRE K GLS 25 24AWG
Indication Red Lion TMWGK100 TC WIRE K GLS 100 24AWG
Indication Red Lion TMWGT025 TC WIRE T GLS 25 24AWG
Indication Red Lion TMWGT100 TC WIRE T GLS 100 24AWG
Indication Red Lion TMWSE025 TC WIRE E TEF 25 24AWG
Indication Red Lion TMWSE100 TC WIRE E TEF 100 24AWG
Indication Red Lion TMWSJ025 TC WIRE J TEF 25 24AWG
Indication Red Lion TMWSJ100 TC WIRE J TEF 100 24AWG
Indication Red Lion TMWSK025 TC WIRE K TEF 25 24AWG
Indication Red Lion TMWSK100 TC WIRE K TEF 100 24AWG
Indication Red Lion TMWST025 TC WIRE T TEF 25 24AWG
Indication Red Lion TMWST100 TC WIRE T TEF 100 24AWG
Indication Red Lion TORF1000 1 FOOT NEOPRENE TIRE
Indication Red Lion TORM0333 1/3 METER NEOPRENE TIRE
Indication Red Lion TORM0400 4/10 METER NEOPRENE TIRE
Indication Red Lion TORY0400 4/10 YARD NEOPRENE TIRE
Indication Red Lion TP16KIT1 T/P16 PROGRAM KIT (W/PS)
Indication Red Lion TP16KIT2 T/P16 PROGRAM KIT (NO PS)
Indication Red Lion TSC01001 TSC,STD,AL1,AL2,ANL
Indication Red Lion TSC11001 TSC,NEMA 4X,AL1,AL2,ANL
Indication Red Lion TSC11002 TSC,NEMA 4X,AL1,OP2,ANL
Indication Red Lion TSC11004 TSC,N4X,NI AL1&2,ANL,485
Indication Red Lion TSC11005 TSC,N4X,NI A1&OP2,ANL,485
Indication Red Lion TSC12004 TSC,N4X,NI AL1&2,ANV,485
Indication Red Lion TSC12005 TSC,N4X,NI A1&OP2,ANV,485
Indication Red Lion TSW0A400 4D BCD SW,"0"LGC,TERM BLK
Indication Red Lion TSW0A600 6D BCD SW,"0"LGC,TERM BLK
Indication Red Lion TSW1A400 4D BCD SW,"1"LGC,TERM BLK
Indication Red Lion TSW1A600 6D BCD SW,"1"LGC,TERM BLK
Networking N-Tron URMK 19" UNIV. RACK MOUNT KIT
Indication Red Lion VCM10000 VOLT CONV MODULE 4-50V
Indication Red Lion VCM20000 VOLT CONV MODULE 50-270V
RTU & I/O Sixnet VT-CABLE-MDM Straight through RS232 cable, DB9F to DB9M
RTU & I/O Sixnet VT-IPM-1410 Programmable RTU with 512K NVRAM,16M DRAM, 16M FLASH
RTU & I/O Sixnet VT-IPM2M-113-D Programmable RTU with 1 Ethernet port, 1 RS232, 1 RS485, onboard I/O (12 DI, 4 DO, 8 AI), 512K NVRAM, 32M DRAM, 32M FLASH
RTU & I/O Sixnet VT-IPM2M-113-DB VT-IPM2M-113-D replacement base
RTU & I/O Sixnet VT-IPM2M-113-M VT-IPM2M-113-D replacement module
RTU & I/O Sixnet VT-IPM2M-213-D Programmable RTU with 1 Ethernet port, 1 RS232, 1 RS485, onboard I/O (12 DI, 4 DO, 8 AI, 2AO), 512K NVRAM, 32M DRAM, 32M FLASH
RTU & I/O Sixnet VT-IPM2M-213-DB VT-IPM2M-213-D replacement base
RTU & I/O Sixnet VT-IPM2M-213-M VT-IPM2M-213-D replacement module
RTU & I/O Sixnet VT-MIPM-135-D Programmable RTU with 1 Ethernet port, 2 RS232, 1 RS485, onboard I/O (12 DI, 8 DO, 6 AI), 512K NVRAM, 64M DRAM, 64M FLASH 
RTU & I/O Sixnet VT-MIPM-135-DB VT-MIPM-135-D replacement base
RTU & I/O Sixnet VT-MIPM-135-M VT-MIPM-135-D replacement module
RTU & I/O Sixnet VT-MIPM-245-D Programmable RTU with 1 Ethernet port, 2 RS232, 1 RS485, onboard I/O (12 DI, 4 DO, 8AI, 2 AO), 512K NVRAM, 64M DRAM, 64M FLASH 
RTU & I/O Sixnet VT-MIPM-245-DB VT-MIPM-245-D replacement base
RTU & I/O Sixnet VT-MIPM-245-M VT-MIPM-245-D replacement module
RTU & I/O Sixnet VT-MODEM-1WW 33.6K land-line modem
RTU & I/O Sixnet VT-MODEM-2WW 33.6K land-line modem, PLC dialing with Discrete Input
RTU & I/O Sixnet VT-MODEM-3WW 33.6K land-line modem, selectable RS232/RS485 port
RTU & I/O Sixnet VT-MODEM-4WW Leased-line modem
RTU & I/O Sixnet VT-MODEM-5WW 56K advanced land-line modem
RTU & I/O Sixnet VT-UIPM-431-H Programmable RTU with 1 Ethernet port, 2 RS232, 1 RS485, onboard I/O (8 DI, 4 DO, 2 AI), 512K NVRAM, 16M DRAM, 16M FLASH
RTU & I/O Sixnet VT-UIPM-431-HB VT-uIPm-431-H replacement base
RTU & I/O Sixnet VT-UIPM-431-M VT-uIPm-431-H replacement module
Indication Red Lion WF1000BF 1 FT BALANCE POLY WHEEL
Indication Red Lion WF1000BK 1 FT BALANCED KNURL WHEEL
Indication Red Lion WF1000OF 1 FT FLAT POLYURE. WHEEL
Indication Red Lion WF1000OK 1 FT KNURLED ALUM. WHEEL
Indication Red Lion WF1000OR 1 FT NEOPRENE TIRE WHEEL
Indication Red Lion WI0006OF 6IN FLAT POLY LSM WHEEL
Indication Red Lion WI0006OK 6IN RIBBED ALUM LSM WHEEL
Indication Red Lion WM0200OF ZMD POLY WHEEL 200mm
Indication Red Lion WM0200OK ZMD KNURLED WHEEL 200mm
Indication Red Lion WM0333OF 1/3 MTR FLAT POLY. WHEEL
Indication Red Lion WM0333OK 1/3 MTR KNURLED ALUM. WHL
Indication Red Lion WM0333OR 1/3 MTR NEOPRENE TIRE WHL
Indication Red Lion WM0400OF 4/10 MTR FLAT POLY. WHEEL
Indication Red Lion WM0400OK 4/10 MTR KNURLD ALUM. WHL
Indication Red Lion WM0400OR 4/10 MTR NEOPRENE TIRE WH
Indication Red Lion WY0400OF 4/10 YD FLAT POLY. WHEEL
Indication Red Lion WY0400OK 4/10 YD KNURLED ALUM. WHL
Indication Red Lion WY0400OR 4/10 YD NEOPRENE TIRE WHL
Interface Red Lion XCCN0000 CS/DSP CAN OPTION CARD
Interface Red Lion XCDN0000 CS/DSP DEVICENET CARD
Interface Red Lion XCENET00 XC ETHERNET OPTION CARD
Interface Red Lion XCGSM000 XCGSM CELLULAR MODEM CARD
Interface Red Lion XCHSPA00 XCHSPA OPTION CARD
Interface Red Lion XCPBDP00 CS/DSP PROFIBUS CARD
Interface Red Lion XCRS0000 CS/DSP RS232/485 CARD
Indication Red Lion ZBG00012 ZB G 1PPR SINGLE CHNL
Indication Red Lion ZBG00602 ZB G 60PPR SINGLE CHNL
Indication Red Lion ZBG01002 ZB G 100PPR SINGLE CHNL
Indication Red Lion ZBG01003 ZB G 100PPR SNGL CHNL M12
Indication Red Lion ZBG02002 ZB G 200PPR SINGLE CHNL
Indication Red Lion ZBG03002 ZB G 300PPR SINGLE CHNL
Indication Red Lion ZBG03602 ZB G 360PPR SINGLE CHNL
Indication Red Lion ZBG06002 ZB G 600PPR SINGLE CHNL
Indication Red Lion ZBG06003 ZB G 600PPR SNGL CHNL M12
Indication Red Lion ZBG08002 ZB G 800PPR SINGLE CHNL
Indication Red Lion ZBG10002 ZB G 1000PPR SINGLE CHNL
Indication Red Lion ZBG12002 ZB G 1200PPR SINGLE CHNL
Indication Red Lion ZBH00012 ZB H 1PPR DUAL CHNL
Indication Red Lion ZBH00042 ZB H 4PPR DUAL CHNL
Indication Red Lion ZBH00102 ZB H 10PPR DUAL CHNL
Indication Red Lion ZBH00122 ZB H 12PPR DUAL CHNL
Indication Red Lion ZBH00502 ZB H 50PPR DUAL CHNL
Indication Red Lion ZBH00602 ZB H 60PPR DUAL CHNL
Indication Red Lion ZBH01002 ZB H 100PPR DUAL CHNL
Indication Red Lion ZBH01003 ZB H 100PPR DUAL CHNL M12
Indication Red Lion ZBH01202 ZB H 120PPR DUAL CHNL
Indication Red Lion ZBH01252 ZB H 125PPR DUAL CHNL
Indication Red Lion ZBH05002 ZB H 500PPR DUAL CHNL
Indication Red Lion ZBH06002 ZB H 600PPR DUAL CHNL
Indication Red Lion ZBH06003 ZB H 600PPR DUAL CHNL M12
Indication Red Lion ZBH10002 ZB H 1000PPR DUAL CHNL
Indication Red Lion ZBH12002 ZB H 1200PPR DUAL CHNL
Indication Red Lion ZCG0001C ZC G 1PPR
Indication Red Lion ZCG0010C ZC G 10PPR
Indication Red Lion ZCG0012C ZC G 12PPR
Indication Red Lion ZCG0060C ZC G 60PPR
Indication Red Lion ZCG0100C ZC G 100PPR
Indication Red Lion ZCG0120C ZC G 120PPR
Indication Red Lion ZCG0200C ZC G 200PPR
Indication Red Lion ZCH0100C ZC H 100PPR
Indication Red Lion ZCH0200C ZC H 200PPR
Indication Red Lion ZCH0500C ZC H 500PPR
Indication Red Lion ZDH0010H ZD H 10PPR 2.0"FLANGE
Indication Red Lion ZDH0060H ZD H 60PPR 2.0"FLANGE
Indication Red Lion ZDH0100H ZD H 100PPR 2.0"FLANGE
Indication Red Lion ZDH0120H ZD H 120PPR 2.0"FLANGE
Indication Red Lion ZDH0200H ZD H 200PPR 2.0"FLANGE
Indication Red Lion ZDH0360H ZD H 360PPR 2.0"FLANGE
Indication Red Lion ZDH0500H ZD H 500PPR 2.0"FLANGE
Indication Red Lion ZDH0512H ZD H 512PPR 2.0"FLANGE
Indication Red Lion ZDH0600H ZD H 600PPR 2.0"FLANGE
Indication Red Lion ZDH1000H ZD H 1000PPR 2.0"FLANGE
Indication Red Lion ZDH1024H ZD H 1024PPR 2.0"FLANGE
Indication Red Lion ZDH1200H ZD H 1200PPR 2.0"FLANGE
Indication Red Lion ZDH1500H ZD H 1500PPR 2.0"FLANGE
Indication Red Lion ZDH1800H ZD H 1800PPR 2.0"FLANGE
Indication Red Lion ZDH2000H ZD H 2000PPR 2.0"FLANGE
Indication Red Lion ZDH2048H ZD H 2048PPR 2.0"FLANGE
Indication Red Lion ZDH2500H ZD H 2500PPR 2.0"FLANGE
Indication Red Lion ZFG00/3C ZF G 1YD/MT SINGLE SHAFT
Indication Red Lion ZFG0001C ZF G 1PPR SINGLE SHAFT
Indication Red Lion ZFG0010C ZF G 10PPR SINGLE SHAFT
Indication Red Lion ZFG0012C ZF G 12PPR SINGLE SHAFT
Indication Red Lion ZFG0020C ZF G 20PPR SINGLE SHAFT
Indication Red Lion ZFG0060C ZF G 60PPR SINGLE SHAFT
Indication Red Lion ZFG0100C ZF G 100PPR SINGLE SHAFT
Indication Red Lion ZFG0120C ZF G 120PPR SINGLE SHAFT
Indication Red Lion ZFG0200C ZF G 200PPR SINGLE SHAFT
Indication Red Lion ZFG03/3C ZF G 10YD/MT SINGLE SHAFT
Indication Red Lion ZFG33/3C ZF G 100YD/MT SINGLE SHFT
Indication Red Lion ZFH0100C ZF H 100PPR SINGLE SHAFT
Indication Red Lion ZFH0200C ZF H 200PPR SINGLE SHAFT
Indication Red Lion ZFH0500C ZF H 500PPR SINGLE SHAFT
Indication Red Lion ZGG00/3C ZG G 1YD/MT DOUBLE SHAFT
Indication Red Lion ZGG0001C ZG G 1PPR DOUBLE SHAFT
Indication Red Lion ZGG0010C ZG G 10PPR DOUBLE SHAFT
Indication Red Lion ZGG0012C ZG G 12PPR DOUBLE SHAFT
Indication Red Lion ZGG0020C ZG G 20PPR DOUBLE SHAFT
Indication Red Lion ZGG0060C ZG G 60PPR DOUBLE SHAFT
Indication Red Lion ZGG0100C ZG G 100PPR DOUBLE SHAFT
Indication Red Lion ZGG0120C ZG G 120PPR DOUBLE SHAFT
Indication Red Lion ZGG0200C ZG G 200PPR DOUBLE SHAFT
Indication Red Lion ZGG03/3C ZG G 10YD/MT DOUBLE SHAFT
Indication Red Lion ZGG33/3C ZG G 100YD/MT DOUBLE SHFT
Indication Red Lion ZGH0100C ZG H 100PPR DOUBLE SHAFT
Indication Red Lion ZGH0200C ZG H 200PPR DOUBLE SHAFT
Indication Red Lion ZGH0500C ZG H 500PPR DOUBLE SHAFT
Indication Red Lion ZHG06004 ZH G 600PPR HD HOUSING
Indication Red Lion ZHG10004 ZH G 1000PPR HD HOUSING
Indication Red Lion ZHG12004 ZH G 1200PPR HD HOUSING
Indication Red Lion ZHH00104 ZH H 10PPR HD HOUSING
Indication Red Lion ZHH00204 ZH H 20PPR HD HOUSING
Indication Red Lion ZHH00404 ZH H 40PPR HD HOUSING
Indication Red Lion ZHH00604 ZH H 60PPR HD HOUSING
Indication Red Lion ZHH12004 ZH H 1200PPR HD HOUSING
Indication Red Lion ZLZ0050G ZL Z 50PPR QUAD MS6
Indication Red Lion ZLZ05007 ZL Z 500PPR QUAD 75FT
Indication Red Lion ZLZ0500G ZL Z 500PPR QUAD MS6
Indication Red Lion ZMD0250B ZM .25"SFT 250PPR QUAD 2M
Indication Red Lion ZMD0500B ZM .25"SFT 500PPR QUAD 2M
Indication Red Lion ZMD0600B ZM .25"SFT 600PPR QUAD 2M
Indication Red Lion ZMD1000B ZM .25"SFT 1000PPR QUAD 2
Indication Red Lion ZMD1200B ZM .25"ST 1200PPR QUAD 2M
Indication Red Lion ZMD1800B ZM .25"ST 1800PPR QUAD 2M
Indication Red Lion ZMD2000B ZM .25"ST 2000PPR QUAD 2M
Indication Red Lion ZMD2500B ZM .25"ST 2500PPR QUAD 2M
Indication Red Lion ZMH0250B ZM .375"SFT 250PPR QD 2M
Indication Red Lion ZMH0500B ZM .375"SFT 500PPR QD 2M
Indication Red Lion ZMH1000B ZM .375"SFT 1000PPR QD 2M
Indication Red Lion ZMH2000B ZM .375"SFT 2000PPR QD 2M
Indication Red Lion ZMH2500B ZM .375"SFT 2500PPR QD 2M
Indication Red Lion ZNH0010H ZN H 10PPR 2.5"FLANGE
Indication Red Lion ZNH0060H ZN H 60PPR 2.5"FLANGE
Indication Red Lion ZNH0100H ZN H 100PPR 2.5"FLANGE
Indication Red Lion ZNH0120H ZN H 120PPR 2.5"FLANGE
Indication Red Lion ZNH0200H ZN H 200PPR 2.5"FLANGE
Indication Red Lion ZNH0360H ZN H 360PPR 2.5"FLANGE
Indication Red Lion ZNH0500H ZN H 500PPR 2.5"FLANGE
Indication Red Lion ZNH0512H ZN H 512PPR 2.5"FLANGE
Indication Red Lion ZNH0600H ZN H 600PPR 2.5"FLANGE
Indication Red Lion ZNH1000H ZN H 1000PPR 2.5"FLANGE
Indication Red Lion ZNH1024H ZN H 1024PPR 2.5"FLANGE
Indication Red Lion ZNH1200H ZN H 1200PPR 2.5"FLANGE
Indication Red Lion ZNH1500H ZN H 1500PPR 2.5"FLANGE
Indication Red Lion ZNH1800H ZN H 1800PPR 2.5"FLANGE
Indication Red Lion ZNH2000H ZN H 2000PPR 2.5"FLANGE
Indication Red Lion ZNH2048H ZN H 2048PPR 2.5"FLANGE
Indication Red Lion ZNH2500H ZN H 2500PPR 2.5"FLANGE
Indication Red Lion ZOD0010A ZO .25"BORE 10PPR
Indication Red Lion ZOD0060A ZO .25"BORE 60PPR
Indication Red Lion ZOD0100A ZO .25"BORE 100PPR
Indication Red Lion ZOD0120A ZO .25"BORE 120PPR
Indication Red Lion ZOD0200A ZO .25"BORE 200PPR
Indication Red Lion ZOD0500A ZO .25"BORE 500PPR
Indication Red Lion ZOD0512A ZO .25"BORE 512PPR
Indication Red Lion ZOD0600A ZO .25"BORE 600PPR
Indication Red Lion ZOD1000A ZO .25"BORE 1000PPR
Indication Red Lion ZOD1024A ZO .25"BORE 1024PPR
Indication Red Lion ZOD1200A ZO .25"BORE 1200PPR
Indication Red Lion ZOD1500A ZO .25"BORE 1500PPR
Indication Red Lion ZOD1800A ZO .25"BORE 1800PPR
Indication Red Lion ZOD2000A ZO .25"BORE 2000PPR
Indication Red Lion ZOD2048A ZO .25"BORE 2048PPR
Indication Red Lion ZOD2500A ZO .25"BORE 2500PPR
Indication Red Lion ZOH0010A ZO .375"BORE 10PPR
Indication Red Lion ZOH0060A ZO .375"BORE 60PPR
Indication Red Lion ZOH0100A ZO .375"BORE 100PPR
Indication Red Lion ZOH0120A ZO .375"BORE 120PPR
Indication Red Lion ZOH0200A ZO .375"BORE 200PPR
Indication Red Lion ZOH0360A ZO .375"BORE 360PPR
Indication Red Lion ZOH0500A ZO .375"BORE 500PPR
Indication Red Lion ZOH0512A ZO .375"BORE 512PPR
Indication Red Lion ZOH0600A ZO .375"BORE 600PPR
Indication Red Lion ZOH1000A ZO .375"BORE 1000PPR
Indication Red Lion ZOH1024A ZO .375"BORE 1024PPR
Indication Red Lion ZOH1200A ZO .375"BORE 1200PPR
Indication Red Lion ZOH1500A ZO .375"BORE 1500PPR
Indication Red Lion ZOH1800A ZO .375"BORE 1800PPR
Indication Red Lion ZOH2000A ZO .375"BORE 2000PPR
Indication Red Lion ZOH2048A ZO .375"BORE 2048PPR
Indication Red Lion ZOH2500A ZO .375"BORE 2500PPR
Indication Red Lion ZPJ0010A ZP .625"BORE 10PPR
Indication Red Lion ZPJ0060A ZP .625"BORE 60PPR
Indication Red Lion ZPJ0100A ZP .625"BORE 100PPR
Indication Red Lion ZPJ0120A ZP .625"BORE 120PPR
Indication Red Lion ZPJ0200A ZP .625"BORE 200PPR
Indication Red Lion ZPJ0360A ZP .625"BORE 360PPR
Indication Red Lion ZPJ0500A ZP .625"BORE 500PPR
Indication Red Lion ZPJ0512A ZP .625"BORE 512PPR
Indication Red Lion ZPJ0600A ZP .625"BORE 600PPR
Indication Red Lion ZPJ1000A ZP .625"BORE 1000PPR
Indication Red Lion ZPJ1024A ZP .625"BORE 1024PPR
Indication Red Lion ZPJ1200A ZP .625"BORE 1200PPR
Indication Red Lion ZPJ1500A ZP .625"BORE 1500PPR
Indication Red Lion ZPJ1800A ZP .625"BORE 1800PPR
Indication Red Lion ZPJ2000A ZP .625"BORE 2000PPR
Indication Red Lion ZPJ2048A ZP .625"BORE 2048PPR
Indication Red Lion ZPJ2500A ZP .625"BORE 2500PPR
Indication Red Lion ZRI0256X ZR .875"B 256PPR NEMA C
Indication Red Lion ZRJ0256A ZR .625"BR 256PPR NEMA C
Indication Red Lion ZRJ1024A ZR .625"BR 1024PPR NEMA C
Indication Red Lion ZRJ1024R ZR .625BR 1024PPR LD 36"C
Indication Red Lion ZRJ1024Z ZR .625BR 1024PPR LD MS10
Indication Red Lion ZRL0256A ZR 1"BORE 256PPR NEMA C
Indication Red Lion ZRL1024R ZR 1"BORE 1024PPR LD 36"C
Indication Red Lion ZRL1024Z ZR 1"BORE 1024PPR LD MS10
Indication Red Lion ZSD0010A ZS .25"SHAFT 10PPR
Indication Red Lion ZSD0060A ZS .25"SHAFT 60PPR
Indication Red Lion ZSD0100A ZS .25"SHAFT 100PPR
Indication Red Lion ZSD0120A ZS .25"SHAFT 120PPR
Indication Red Lion ZSD0200A ZS .25"SHAFT 200PPR
Indication Red Lion ZSD0360A ZS .25"SHAFT 360PPR
Indication Red Lion ZSD0500A ZS .25"SHAFT 500PPR
Indication Red Lion ZSD0512A ZS .25"SHAFT 512PPR
Indication Red Lion ZSD0600A ZS .25"SHAFT 600PPR
Indication Red Lion ZSD1000A ZS .25"SHAFT 1000PPR
Indication Red Lion ZSD1024A ZS .25"SHAFT 1024PPR
Indication Red Lion ZSD1200A ZS .25"SHAFT 1200PPR
Indication Red Lion ZSD1500A ZS .25"SHAFT 1500PPR
Indication Red Lion ZSD1800A ZS .25"SHAFT 1800PPR
Indication Red Lion ZSD2000A ZS .25"SHAFT 2000PPR
Indication Red Lion ZSD2048A ZS .25"SHAFT 2048PPR
Indication Red Lion ZSD2500A ZS .25"SHAFT 2500PPR
Indication Red Lion ZUJ1024Z ZU .625BR 1024PPR LD MS10
Indication Red Lion ZUJ2048Z ZU .625BR 2048PPR LD MS10
Indication Red Lion ZUK0010H ZU 1.125"BORE 10PPR
Indication Red Lion ZUK0060H ZU 1.125"BORE 60PPR
Indication Red Lion ZUK0100H ZU 1.125"BORE 100PPR
Indication Red Lion ZUK0120H ZU 1.125"BORE 120PPR
Indication Red Lion ZUK0240H ZU 1.125"BORE 240PPR
Indication Red Lion ZUK0250H ZU 1.125"BORE 250PPR
Indication Red Lion ZUK0256H ZU 1.125"BORE 256PPR
Indication Red Lion ZUK0300H ZU 1.125"BORE 300PPR
Indication Red Lion ZUK0360H ZU 1.125"BORE 360PPR
Indication Red Lion ZUK0500H ZU 1.125"BORE 500PPR
Indication Red Lion ZUK0512H ZU 1.125"BORE 512PPR
Indication Red Lion ZUK0600H ZU 1.125"BORE 600PPR
Indication Red Lion ZUK1000H ZU 1.125"BORE 1000PPR
Indication Red Lion ZUK1024H ZU 1.125"BORE 1024PPR
Indication Red Lion ZUK1200H ZU 1.125"BORE 1200PPR
Indication Red Lion ZUK2000H ZU 1.125"BORE 2000PPR
Indication Red Lion ZUK2048H ZU 1.125"BORE 2048PPR
Indication Red Lion ZUK2500H ZU 1.125"BORE 2500PPR
Indication Red Lion ZUL1024Z ZU 1"BORE 1024PPR LD MS10
Indication Red Lion ZUL2048Z ZU 1"BORE 2048PPR LD MS10

RedLion Viet Nam VI

Bình luận của bạn
*
*
 Captcha
Danh mục hãng cung cấpDanh mục hãng cung cấp
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  2
 • Hôm nay:
  290
 • Tuần này:
  980
 • Tháng trước:
  4799
 • Tất cả:
  225903
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 01, đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

 Nhân viên kinh doanh: Sĩ Nguyên (Mr.)

 Email:  Sale08@tmpvietnam.com        Tel: 091 7543068

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Hình Thức Thanh Toán
Bản Đồ

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top