RedLion Viet Nam VI

Mã sản phẩm:
redlion việt nam
Email:
sale08@tmpvietnam.com
Liên Hệ:
0917543068
Xuất Xứ:
USA
Mô tả:
Tăng Minh Phát là đại lý của Red Lion tại Việt Nam
Chia sẻ:
Số lượng
số điện thoại

Tăng Minh Phát là nhà phân phối Thiết bị và Giải pháp của RedLion tại Việt Nam. Quý khách hãy liên hệ để cùng hợp tác và phát triển tốt nhất.

Chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng.

Kết quả hình ảnh cho redlion logo

Các sản phẩm phát triển mạnh:

 

Networking

Sixnet

SN-6721-VZ-AC

Full router capability, SixView Manager ready, 5 Ethernet ports, 1 serial port, cellular 4G LTE with Fallback to 3G and 2G, cellular router with AC adapter

Networking

Sixnet

SN-6800-AT

1Eth 1Ser,GSM,w/oAC 4-pin

Networking

Sixnet

SN-6800-AT-AC

1Eth,1Srl,GSM,w/AC+MOLEX

Networking

Sixnet

SN-6800-AT-MX

1Eth,1Srl,GSM,Wac+MOLEX

Networking

Sixnet

SN-6800-BM

1Eth p,1ser p,GSM HSPA

Networking

Sixnet

SN-6800-BM-AC

1Eth p,1ser p,GSM HSPA AC

Networking

Sixnet

SN-6800-BM-MX

1Eth p,1ser p,GSM HSPA MX

Networking

Sixnet

SN-6800-GE

1EtH,1ser,GSM HSPA 4pnMol

Networking

Sixnet

SN-6800-GE-AC

1Eth p,1ser p,GSM HSPA AC

Networking

Sixnet

SN-6800-GE-MX

1Eth,1ser,GSM HSPA AC+MLX

Networking

Sixnet

SN-6801-AT

GSM 3G HSPA IndustProRtr

Networking

Sixnet

SN-6801-AT-AC

1Eth,1Srl,GSM/AC + MOLEX

Networking

Sixnet

SN-6801-BM

GSM 3G HSPA Indust ProRtr

Networking

Sixnet

SN-6801-BM-AC

Bell HSPA Modem w/AC

Networking

Sixnet

SN-6801-GE

GE HSPA,Scr, W/8790 RFFW

Networking

Sixnet

SN-6801-GE-AC

GSM HSPA,Scr w/AC brrl GE

Networking

Sixnet

SN-6801EB-AT

GSM 3G HSPA Indust Pro AT

Networking

Sixnet

SN-6801EB-BM

GSM 3G HSPA Indust Pro BM

Networking

Sixnet

SN-6801EB-GE

GSM 3G HSPA Indust Pro GE

Networking

Sixnet

SN-6821-AT

5 Eth,P,1 Ser P,GSM,AC AT

Networking

Sixnet

SN-6821-AT-AC

HSPA,5port,Scrw,ACadpt,AT

Networking

Sixnet

SN-6821-BM

5 Eth,P,1 Ser P,GSM,BM

Networking

Sixnet

SN-6821-BM-AC

5 Eth,P,1 Ser P,GSM,BM AC

Networking

Sixnet

SN-6821-GE

GSM HSPA,5P,SCR,MC8790

Networking

Sixnet

SN-6821-GE-AC

5 Eth,P,1 Ser P,GSM,AC GA

Networking

Sixnet

SN-6900-AM

SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Default Generic North American carriers, 1 Ethernet port,Molex connector

Networking

Sixnet

SN-6900-AT

SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Default AT&T carrier, 1 Ethernet port, Molex connector

Networking

Sixnet

SN-6900-JP

SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Japanese carriers, 1 Ethernet port, Molex connector

Networking

Sixnet

SN-6900-VZ

SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Default Verizon carrier, 1 Ethernet port, Molex connector

Networking

Sixnet

SN-6901-AM

SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Default Generic North American carriers, 1 Ethernet port, DC connector

Networking

Sixnet

SN-6901-AT

SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Default AT&T carrier, 1 Ethernet port, DC connector

Networking

Sixnet

SN-6901-EU

SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Global carriers, 1 Ethernet port, DC connector

Networking

Sixnet

SN-6901-JP

SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Default Japanese carriers, 1 Ethernet port, DC connector

Networking

Sixnet

SN-6901-VZ

SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Default Verizon carrier, 1 Ethernet port, DC connector

Networking

Sixnet

SN-6901EB-AM

SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Default Generic North American carriers, 1 Ethernet port, PoE

Networking

Sixnet

SN-6901EB-AT

SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Default AT&T carrier, 1 Ethernet port, PoE

Networking

Sixnet

SN-6901EB-JP

SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Japanese carriers, 1 Ethernet port, PoE

Networking

Sixnet

SN-6901EB-VZ

SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Default Verizon carrier, 1 Ethernet port, PoE

Networking

Sixnet

SN-6921-AM

SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Default Generic North American carriers, 5 Ethernet port, DC connector

Networking

Sixnet

SN-6921-AT

SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Default AT&T carrier, 5 Ethernet port, DC connector

Networking

Sixnet

SN-6921-EU

SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Global carriers, 5 Ethernet port, DC connector

Networking

Sixnet

SN-6921-JP

SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Default Japanese carriers, 5 Ethernet port, DC connector

Networking

Sixnet

SN-6921-VZ

SN 6000 Cellular Router with 4G LTE Default Verizon carrier, 5 Ethernet port, DC connector

Networking

Sixnet

SN-SVM-25

SixView Mgr-25 Device Lic

Networking

Sixnet

SN-SVM-MAN

SixView Mgr25 Dvc Lic+1SW

Networking

Sixnet

SN-SVM-UL

SixView Mgr-UL Device Lic

Indication

Red Lion

SNUB0000

RC SNUB:.1uF,47 OHMS,250V

Networking

Sixnet

SP-ETH-2

ENET SRG PRTCTR DUAL

Networking

Sixnet

SP-TELCO-1

PhoneLn SurgeProtectr,2WR

RTU & I/O

Sixnet

ST-1131-1K-B

ISaGRAF 3.47 USB Key 1024 I/O

RTU & I/O

Sixnet

ST-1131-256-B

ISaGRAF 3.47 USB Key 256 I/O

RTU & I/O

Sixnet

ST-1131-32

ISaGRAF 3.47 Software Key 32 I/O

RTU & I/O

Sixnet

ST-1131-BIG-B

ISaGRAF 3.47 USB Key Unlimited I/O

RTU & I/O

Sixnet

ST-1131-x-UG

ISaGRAF 3.47 upgrade license. Call for part number.

RTU & I/O

Sixnet

ST-IPM-6350

SIXTRAK IPM 2MRAM,64MDRAM

Networking

Sixnet

ST-PS-024-05

PWR SUP:AC-24VDC@5A 120W

Networking

Sixnet

STACKCBL130

Stacking cable, 130 cm

Networking

Sixnet

STACKCBL30

Stacking cable, 30 cm

RTU & I/O

Sixnet

SX-1131-RTU-RT

ISaGRAF Open RTU runtime (3.47 runtime)

RTU & I/O

Sixnet

SX-1131-S-1K

ISAGRAF 5.x USB Key 1024 I/O, Single PC

RTU & I/O

Sixnet

SX-1131-S-256

ISaGRAF 5.x USB Key 256 I/O, Single PC

RTU & I/O

Sixnet

SX-1131-S-32

ISaGRAF 5.x USB Key 32 I/O, Single PC

RTU & I/O

Sixnet

SX-1131-S-BIG

ISaGRAF 5.x USB Key Unlimited I/O, Single PC

RTU & I/O

Sixnet

SX-1131-S-xU

ISaGRAF 5.x upgrade license. Call for part number. 

RTU & I/O

Sixnet

SXIPM-AGA-1

AGA gas flow calculations add-on (single RTU license)

RTU & I/O

Sixnet

SXIPM-DNP3-1

DNP3 add-on (single RTU license)

RTU & I/O

Sixnet

SXIPM-IEC870-1

IEC60870-5-101/104 slave driver (single RTU license)

RTU & I/O

Sixnet

SXIPM-PPP

PPP add-on feature license (unlimited RTU)

RTU & I/O

Sixnet

SXIPM-SAFE

IP security add-on feature license (unlimited RTU)

RTU & I/O

Sixnet

SXIPM-SNMP

SNMP add-on feature license (unlimited RTU)

RTU & I/O

Sixnet

SXTOOLS-1

I/O Tool Kit Basic feature set

RTU & I/O

Sixnet

SXTOOLS-2

I/O Tool Kit Basic feature plus one selectable feature

RTU & I/O

Sixnet

SXTOOLS-3

I/O Tool Kit Basic feature plus two selectable features

RTU & I/O

Sixnet

SXTOOLS-4

I/O Tool Kit Basic feature plus three selectable features

RTU & I/O

Sixnet

SXTOOLS-P

I/O Tool Kit Basic feature plus SCS and datalog features, AGA and DNP3 add-on

RTU & I/O

Sixnet

SXTOOLS-U#

Upgrade I/O Tool Kit selectable features

Indication

RedLion Việt Nam

T1610000

T-CNTL,AC,01R

Indication

RedLion Việt Nam

T1610010

T-CNTL,DC,01R

Indication

RedLion Việt Nam

T1611100

T-CNTL,AC,01R,A1R,A2R

Indication

RedLion Việt Nam

T1611110

T-CNTL,DC,01R,A1R,A2R

Indication

RedLion Việt Nam

T1620000

T-CNTL,AC,01S

Indication

RedLion Việt Nam

T1620010

T-CNTL,DC,01S

Indication

RedLion Việt Nam

T1621100

T-CNTL,AC,01S,A1R,A2R

Indication

RedLion Việt Nam

T1621110

T-CNTL,DC,01S,A1R,A2R

Indication

RedLion Việt Nam

T1641100

T-CNTL,AC,ANL,A1R,A2R

Indication

RedLion Việt Nam

T1641110

T-CNTL,DC,ANL,A1R,A2R

Indication

RedLion Việt Nam

T4810000

TMP CNTL, 01R

Indication

RedLion Việt Nam

T4810002

TMP CNTL,01R,485

Indication

RedLion Việt Nam

T4810010

DC TMP CNTL, 01R

Indication

RedLion Việt Nam

T4810101

TMP CNTL,ANL,01R,A2R

Indication

RedLion Việt Nam

T4810105

TMP CNTL,ANL,01R,A2R,RSP

Indication

RedLion Việt Nam

T4810106

TMP CNTL,ANL,01R,A2R,HCM

Indication

RedLion Việt Nam

T4810107

TMP CNTL,ANL,01R,A2R,485

Indication

RedLion Việt Nam

T4810108

TMP CNTL,485,01R,A2R,RSP

Indication

RedLion Việt Nam

T4810109

TMP CNTL,485,01R,A2R,HCM

Indication

RedLion Việt Nam

T481010A

TMP CNTR,ANL,01R,A2R,ANL

Indication

RedLion Việt Nam

T4810111

DC TMP CNTL,ANL,01R,A2R

Indication

RedLion Việt Nam

T4810115

DC TMP CN,ANL,01R,A2R,RSP

Indication

RedLion Việt Nam

T4810116

DC TMP CN,ANL,01R,A2R,HCM

Indication

RedLion Việt Nam

T4810117

DC TMP CN,ANL,01R,A2R,485

Indication

RedLion Việt Nam

T4810118

DC TMP CN,485,01R,A2R,RSP

Indication

RedLion Việt Nam

T4810119

DC TMP CN,485,01R,A2R,HCM

Indication

RedLion Việt Nam

T481011A

DC TMP CN,ANL,01R,A2R,ANL

Indication

RedLion Việt Nam

T4811000

TMP CNTL,01R,A1R

Indication

RedLion Việt Nam

T4811100

TMP CNTL,01R,A1R,A2R

Indication

RedLion Việt Nam

T4811102

TMP CNTL,01R,A1R,A2R,485

Indication

RedLion Việt Nam

T4811103

TMP CNTL,01R,A1R,A2R,RSP

Indication

RedLion Việt Nam

T4811104

TMP CNTL,01R,A1R,A2R,HCM

Indication

RedLion Việt Nam

T4811110

DC TMP CNTL,01R,A1R,A2R

Indication

RedLion Việt Nam

T4811112

DC TMP CN,01R,A1R,A2R,485

Indication

RedLion Việt Nam

T4811113

DC TMP CN,01R,A1R,A2R,RSP

Indication

RedLion Việt Nam

T4811114

DC TMP CN,01R,A1R,A2R,HCM

Indication

RedLion Việt Nam

T4820000

TMP CNTL,01S

Indication

RedLion Việt Nam

T4820010

DC TMP CNTL, 01S

Indication

RedLion Việt Nam

T4820201

TMP CNTL,ANL,01S,A2S

Indication

RedLion Việt Nam

T4820205

TMP CNTL,ANL,01S,A2S,RSP

Indication

RedLion Việt Nam

T4820206

TMP CNTL,ANL,01S,A2S,HCM

Indication

RedLion Việt Nam

T4820208

TMP CNTL,485,01S,A2S,RSP

Indication

RedLion Việt Nam

T4820209

TMP CNTL,485,01S,A2S,HCM

Indication

RedLion Việt Nam

T4820211

DC TMP CNTL,ANL,01S,A2S

Indication

RedLion Việt Nam

T4820215

DC TMP CN,ANL,01S,A2S,RSP

Indication

RedLion Việt Nam

T4820216

DC TMP CN,ANL,01S,A2S,HCM

Indication

RedLion Việt Nam

T4820218

DC TMP CN,485,01S,A2S,RSP

Indication

RedLion Việt Nam

T4820219

DC TMP CN,485,01S,A2S,HCM

Indication

RedLion Việt Nam

T4821000

TMP CNTL,01S,A1R

Indication

RedLion Việt Nam

T4821100

TMP CNTL,01S,A1R,A2R

Indication

RedLion Việt Nam

T4821102

TMP CNTL,01S,A1R,A2R,485

Indication

RedLion Việt Nam

T4821103

TMP CNTL,01S,A1R,A2R,RSP

Indication

RedLion Việt Nam

T4821104

TMP CNTL,01S,A1R,A2R,HCM

Indication

RedLion Việt Nam

T4821110

DC TMP CNTL,01S,A1R,A2R

Indication

RedLion Việt Nam

T4821112

DC TMP CN,01S,A1R,A2R,485

Indication

RedLion Việt Nam

T4821113

DC TMP CN,01S,A1R,A2R,RSP

Indication

RedLion Việt Nam

T4821114

DC TMP CN,01S,A1R,A2R,HCM

Indication

RedLion Việt Nam

T4832200

TMP CNTL,01T,A1S,A2S

Indication

RedLion Việt Nam

TB100003

CUB7 TERMINAL BLOCK 3POS

Indication

RedLion Việt Nam

TB100004

CUB7 TERMINAL BLOCK 4POS

Indication

RedLion Việt Nam

TB100005

CUB7 TERMINAL BLOCK 5POS

Indication

RedLion Việt Nam

TCM10000

TRIAC CONVERSION MOD.115V

Indication

RedLion Việt Nam

TCU00000

TEMP, STD

Indication

RedLion Việt Nam

TCU00001

TEMP,STD,AL1,AL2

Indication

RedLion Việt Nam

TCU00002

TEMP,STD,AL1,OP2

Indication

RedLion Việt Nam

TCU01001

TEMP, STD,AL1,AL2,ANL

Indication

RedLion Việt Nam

TCU01004

TEMP,STD,NI AL1&2,ANL,485

Indication

RedLion Việt Nam

TCU01005

TMP,STD,NI A1&OP2,ANL,485

Indication

RedLion Việt Nam

TCU10000

TEMP, NEMA 4X

Indication

RedLion Việt Nam

TCU10001

TEMP,NEMA 4X,AL1,AL2

Indication

RedLion Việt Nam

TCU10002

TEMP,NEMA 4X,AL1,OP2

Indication

RedLion Việt Nam

TCU10104

TCU,N4,RSP,AL1&2,RS485

Indication

RedLion Việt Nam

TCU10204

TCU,N4,HCM,AL1&2,RS485

Indication

RedLion Việt Nam

TCU10307

TCU,N4,MVP,AL1,RS485

Indication

RedLion Việt Nam

TCU11001

TEMP,NEMA 4X,AL1,AL2,ANL

Indication

RedLion Việt Nam

TCU11002

TEMP,NEMA 4X,AL1,OP2,ANL

Indication

RedLion Việt Nam

TCU11004

TEMP,N4X,NI AL1&2,ANL,485

Indication

RedLion Việt Nam

TCU11005

TMP,N4X,NI A1&OP2,ANL,485

Indication

RedLion Việt Nam

TCU11108

TCU,N4,RSP,4-20mA,AL1&2

Indication

RedLion Việt Nam

TCU11208

TCU,N4,HCM,4-20mA,AL1&2

Indication

RedLion Việt Nam

TCU11306

TCU,N4,MVP,4-20mA,AL1

Indication

RedLion Việt Nam

TCU12001

TEMP,NEMA 4X,AL1,AL2,ANV

Indication

RedLion Việt Nam

TCU12004

TEMP,N4X,NI AL1&2,ANV,485

Indication

RedLion Việt Nam

TCU12005

TMP,N4X,NI A1&OP2,ANV,485

Indication

RedLion Việt Nam

TCU12108

TCU,N4,RSP,0-10V,AL1&2

Indication

RedLion Việt Nam

TCU12306

TCU,N4,MVP,0-10V,AL1

Indication

RedLion Việt Nam

TLA11100

LIMIT ALARM, FORM-A,A1,A2

Indication

RedLion Việt Nam

TLA11110

LMT ALARM,DC FORM-A,A1,A2

Indication

RedLion Việt Nam

TLA21000

LIMIT ALARM, FORM-C,A1

Indication

RedLion Việt Nam

TLA21010

LIMIT ALARM, DC FORM-C,A1

Indication

RedLion Việt Nam

TMPA2S01

RTD PROBE, 400 DEG

Indication

RedLion Việt Nam

TMPA2S02

RTD PROBE, 900 DEG

Indication

RedLion Việt Nam

TMPACC01

SPRING LOADED FITTING

Indication

RedLion Việt Nam

TMPACC02

WEATHERPROOF HEAD

Indication

RedLion Việt Nam

TMPACC03

SPARE TUBE SLEEVE

Indication

RedLion Việt Nam

TMPACC04

SIMPLEX TERM BLOCK (TC)

Indication

RedLion Việt Nam

TMPACC05

THREE TERM BLOCK (RTD)

Indication

RedLion Việt Nam

TMPCBS01

COIL CORD J 2FT 2 BW END

Indication

RedLion Việt Nam

TMPCBS02

COIL CORD K 2FT 2 BW END

Indication

RedLion Việt Nam

TMPCBS03

COIL CORD T 2FT 2 BW END

Indication

RedLion Việt Nam

TMPCBS04

COIL CORD E 2FT 2 BW END

Indication

RedLion Việt Nam

TMPCNM01

TC PROBE CONN K MIN MALE

Indication

RedLion Việt Nam

TMPCNM02

TC PROBE CONN K MIN FML

Indication

RedLion Việt Nam

TMPCNM03

TC PROBE CONN T MIN MALE

Indication

RedLion Việt Nam

TMPCNM04

TC PROBE CONN T MIN FML

Indication

RedLion Việt Nam

TMPCNM05

TC PROBE CONN E MIN MALE

Indication

RedLion Việt Nam

TMPCNM06

TC PROBE CONN E MIN FML

Indication

RedLion Việt Nam

TMPCNM07

TC PROBE CONN J MIN MALE

Indication

RedLion Việt Nam

TMPCNM08

TC PROBE CONN J MIN FML

Indication

RedLion Việt Nam

TMPCNM09

RTD CONN U MINI ML 3PIN

Indication

RedLion Việt Nam

TMPCNM10

RTD CONN U MINI FM 3PIN

Indication

RedLion Việt Nam

TMPCNS01

TC PROBE CONN K STD MALE

Indication

RedLion Việt Nam

TMPCNS02

TC PROBE CONN K STD FML

Indication

RedLion Việt Nam

TMPCNS03

TC PROBE CONN T STD MALE

Indication

RedLion Việt Nam

TMPCNS04

TC PROBE CONN T STD FML

Indication

RedLion Việt Nam

TMPCNS05

TC PROBE CONN E STD MALE

Indication

RedLion Việt Nam

TMPCNS06

TC PROBE CONN E STD FML

Indication

RedLion Việt Nam

TMPCNS07

TC PROBE CONN J STD MALE

Indication

RedLion Việt Nam

TMPCNS08

TC PROBE CONN J STD FML

Indication

RedLion Việt Nam

TMPE2SU1

E TYPE TC PROBE, 400 DEG

Indication

RedLion Việt Nam

TMPE2SU2

E TYPE TC PROBE, 900 DEG

Indication

RedLion Việt Nam

TMPE2SU3

E TYPE TC PROBE, 1300 DEG

Indication

RedLion Việt Nam

TMPEQD01

QD TC PROBE E,MIN,SS .062

Indication

RedLion Việt Nam

TMPEQD02

QD TC PROBE E,MIN,IN .062

Indication

RedLion Việt Nam

TMPEQD03

QD TC PROBE E,STD,SS .125

Indication

RedLion Việt Nam

TMPEQD04

QD TC PROBE E,STD,IN .125

Indication

RedLion Việt Nam

TMPJ2SU1

J TYPE TC PROBE, 400 DEG

Indication

RedLion Việt Nam

TMPJ2SU2

J TYPE TC PROBE, 900 DEG

Indication

RedLion Việt Nam

TMPJ2SU3

J TYPE TC PROBE, 1300 DEG

Indication

RedLion Việt Nam

TMPJQD01

QD TC PROBE J,MIN,SS .062

Indication

RedLion Việt Nam

TMPJQD02

QD TC PROBE J,MIN,IN .062

Indication

RedLion Việt Nam

TMPJQD03

QD TC PROBE J,STD,SS .125

Indication

RedLion Việt Nam

TMPJQD04

QD TC PROBE J,STD,IN .125

Indication

RedLion Việt Nam

TMPK2SU1

K TYPE TC PROBE, 400 DEG

Indication

RedLion Việt Nam

TMPK2SU2

K TYPE TC PROBE, 900 DEG

Indication

RedLion Việt Nam

TMPK2SU3

K TYPE TC PROBE, 1300 DEG

Indication

RedLion Việt Nam

TMPKBT01

TC PROBE K COMP FIT SS M

Indication

RedLion Việt Nam

TMPKCF01

TC PROBE K CRMC OB IN GND

Indication

RedLion Việt Nam

TMPKQD01

QD TC PROBE K,MIN,SS .062

Indication

RedLion Việt Nam

TMPKQD02

QD TC PROBE K,MIN,IN .062

Indication

RedLion Việt Nam

TMPKQD03

QD TC PROBE K,STD,SS .125

Indication

RedLion Việt Nam

TMPKQD04

QD TC PROBE K,STD,IN .125

Indication

RedLion Việt Nam

TMPKQD05

QD TC PROBE K,STD,XL .125

Indication

RedLion Việt Nam

TMPKTJ01

TJ PROBE K TYPE,IN .063"

Indication

RedLion Việt Nam

TMPKTJ02

TJ PROBE K TYPE,IN .125"

Indication

RedLion Việt Nam

TMPKTJ03

TJ PROBE K TYPE,SS .063"

Indication

RedLion Việt Nam

TMPKTJ04

TJ PROBE K TYPE,SS .125"

Indication

RedLion Việt Nam

TMPKTJ05

TJ PROBE K TYPE,XL .125"

Indication

RedLion Việt Nam

TMPKTJ06

TJ PROBE K TYPE,XL .063"

Indication

RedLion Việt Nam

TMPKUT01

TC PROBE K HANDLE SS G

Indication

RedLion Việt Nam

TMPKUT02

TC PROBE K HANDLE IN G

Indication

RedLion Việt Nam

TMPRT001

RTD SMT TEF 10 BWE

Indication

RedLion Việt Nam

TMPRT002

RTD PIPE PLUG 6 CBL

Indication

RedLion Việt Nam

TMPRT003

RTD PIPE PLUG 20 CBL

Indication

RedLion Việt Nam

TMPT2SU1

T TYPE TC PROBE, 400 DEG

Indication

RedLion Việt Nam

TMPTQD01

QD TC PROBE T,MIN,SS .062

Indication

RedLion Việt Nam

TMPTQD02

QD TC PROBE T,MIN,IN .062

Indication

RedLion Việt Nam

TMPTQD03

QD TC PROBE T,STD,SS .125

Indication

RedLion Việt Nam

TMPTQD04

QD TC PROBE T,STD,IN .125

Indication

RedLion Việt Nam

TMPTRN01

TC TRANSMITTER K, 0-2000F

Indication

RedLion Việt Nam

TMPTRN02

TC TRANSMITTER K, 0-1000F

Indication

RedLion Việt Nam

TMPTRN03

TC TRANSMITTER T, 0-250F

Indication

RedLion Việt Nam

TMPTRN04

TC TRANSMITTER T, 0-750F

Indication

RedLion Việt Nam

TMPTRN05

TC TRANSMITTER J, 0-250F

Indication

RedLion Việt Nam

TMPTRN06

TC TRANSMITTER J, 0-1000F

Indication

RedLion Việt Nam

TMPTRN07

RTD TRANSMITTER 36-1056F

Indication

RedLion Việt Nam

TMWGE025

TC WIRE E GLS 25 24AWG

Indication

RedLion Việt Nam

TMWGE100

TC WIRE E GLS 100 24AWG

Indication

RedLion Việt Nam

TMWGJ025

TC WIRE J GLS 25 24AWG

Indication

RedLion Việt Nam

TMWGJ100

TC WIRE J GLS 100 24AWG

Indication

RedLion Việt Nam

TMWGK025

TC WIRE K GLS 25 24AWG

Indication

RedLion Việt Nam

TMWGK100

TC WIRE K GLS 100 24AWG

Indication

RedLion Việt Nam

TMWGT025

TC WIRE T GLS 25 24AWG

Indication

RedLion Việt Nam

TMWGT100

TC WIRE T GLS 100 24AWG

Indication

RedLion Việt Nam

TMWSE025

TC WIRE E TEF 25 24AWG

Indication

RedLion Việt Nam

TMWSE100

TC WIRE E TEF 100 24AWG

Indication

RedLion Việt Nam

TMWSJ025

TC WIRE J TEF 25 24AWG

Indication

RedLion Việt Nam

TMWSJ100

TC WIRE J TEF 100 24AWG

Indication

RedLion Việt Nam

TMWSK025

TC WIRE K TEF 25 24AWG

Indication

RedLion Việt Nam

TMWSK100

TC WIRE K TEF 100 24AWG

Indication

RedLion Việt Nam

TMWST025

TC WIRE T TEF 25 24AWG

Indication

RedLion Việt Nam

TMWST100

TC WIRE T TEF 100 24AWG

Indication

RedLion Việt Nam

TORF1000

1 FOOT NEOPRENE TIRE

Indication

RedLion Việt Nam

TORM0333

1/3 METER NEOPRENE TIRE

Indication

RedLion Việt Nam

TORM0400

4/10 METER NEOPRENE TIRE

Indication

RedLion Việt Nam

TORY0400

4/10 YARD NEOPRENE TIRE

Indication

RedLion Việt Nam

TP16KIT1

T/P16 PROGRAM KIT (W/PS)

Indication

RedLion Việt Nam

TP16KIT2

T/P16 PROGRAM KIT (NO PS)

Indication

RedLion Việt Nam

TSC01001

TSC,STD,AL1,AL2,ANL

Indication

RedLion Việt Nam

TSC11001

TSC,NEMA 4X,AL1,AL2,ANL

Indication

RedLion Việt Nam

TSC11002

TSC,NEMA 4X,AL1,OP2,ANL

Indication

RedLion Việt Nam

TSC11004

TSC,N4X,NI AL1&2,ANL,485

Indication

RedLion Việt Nam

TSC11005

TSC,N4X,NI A1&OP2,ANL,485

Indication

RedLion Việt Nam

TSC12004

TSC,N4X,NI AL1&2,ANV,485

Indication

RedLion Việt Nam

TSC12005

TSC,N4X,NI A1&OP2,ANV,485

Indication

RedLion Việt Nam

TSW0A400

4D BCD SW,"0"LGC,TERM BLK

Indication

RedLion Việt Nam

TSW0A600

6D BCD SW,"0"LGC,TERM BLK

Indication

RedLion Việt Nam

TSW1A400

4D BCD SW,"1"LGC,TERM BLK

Indication

RedLion Việt Nam

TSW1A600

6D BCD SW,"1"LGC,TERM BLK

Networking

RedLion Việt Nam

URMK

19" UNIV. RACK MOUNT KIT

Indication

RedLion Việt Nam

VCM10000

VOLT CONV MODULE 4-50V

Indication

RedLion Việt Nam

VCM20000

VOLT CONV MODULE 50-270V

RTU & I/O

RedLion Việt Nam

VT-CABLE-MDM

Straight through RS232 cable, DB9F to DB9M

RTU & I/O

RedLion Việt Nam

VT-IPM-1410

Programmable RTU with 512K NVRAM,16M DRAM, 16M FLASH

RTU & I/O

RedLion Việt Nam

VT-IPM2M-113-D

Programmable RTU with 1 Ethernet port, 1 RS232, 1 RS485, onboard I/O (12 DI, 4 DO, 8 AI), 512K NVRAM, 32M DRAM, 32M FLASH

RTU & I/O

RedLion Việt Nam

VT-IPM2M-113-DB

VT-IPM2M-113-D replacement base

RTU & I/O

RedLion Việt Nam

VT-IPM2M-113-M

VT-IPM2M-113-D replacement module

RTU & I/O

RedLion Việt Nam

VT-IPM2M-213-D

Programmable RTU with 1 Ethernet port, 1 RS232, 1 RS485, onboard I/O (12 DI, 4 DO, 8 AI, 2AO), 512K NVRAM, 32M DRAM, 32M FLASH

RTU & I/O

RedLion Việt Nam

VT-IPM2M-213-DB

VT-IPM2M-213-D replacement base

RTU & I/O

RedLion Việt Nam

VT-IPM2M-213-M

VT-IPM2M-213-D replacement module

RTU & I/O

RedLion Việt Nam

VT-MIPM-135-D

Programmable RTU with 1 Ethernet port, 2 RS232, 1 RS485, onboard I/O (12 DI, 8 DO, 6 AI), 512K NVRAM, 64M DRAM, 64M FLASH 

RTU & I/O

RedLion Việt Nam

VT-MIPM-135-DB

VT-MIPM-135-D replacement base

RTU & I/O

RedLion Việt Nam

VT-MIPM-135-M

VT-MIPM-135-D replacement module

RTU & I/O

RedLion Việt Nam

VT-MIPM-245-D

Programmable RTU with 1 Ethernet port, 2 RS232, 1 RS485, onboard I/O (12 DI, 4 DO, 8AI, 2 AO), 512K NVRAM, 64M DRAM, 64M FLASH 

RTU & I/O

RedLion Việt Nam

VT-MIPM-245-DB

VT-MIPM-245-D replacement base

RTU & I/O

RedLion Việt Nam

VT-MIPM-245-M

VT-MIPM-245-D replacement module

RTU & I/O

RedLion Việt Nam

VT-MODEM-1WW

33.6K land-line modem

RTU & I/O

RedLion Việt Nam

VT-MODEM-2WW

33.6K land-line modem, PLC dialing with Discrete Input

RTU & I/O

RedLion Việt Nam

VT-MODEM-3WW

33.6K land-line modem, selectable RS232/RS485 port

RTU & I/O

RedLion Việt Nam

VT-MODEM-4WW

Leased-line modem

RTU & I/O

RedLion Việt Nam

VT-MODEM-5WW

56K advanced land-line modem

RTU & I/O

RedLion Việt Nam

VT-UIPM-431-H

Programmable RTU with 1 Ethernet port, 2 RS232, 1 RS485, onboard I/O (8 DI, 4 DO, 2 AI), 512K NVRAM, 16M DRAM, 16M FLASH

RTU & I/O

RedLion Việt Nam

VT-UIPM-431-HB

VT-uIPm-431-H replacement base

RTU & I/O

RedLion Việt Nam

VT-UIPM-431-M

VT-uIPm-431-H replacement module

Indication

RedLion Việt Nam

WF1000BF

1 FT BALANCE POLY WHEEL

Indication

RedLion Việt Nam

WF1000BK

1 FT BALANCED KNURL WHEEL

Indication

RedLion Việt Nam

WF1000OF

1 FT FLAT POLYURE. WHEEL

Indication

RedLion Việt Nam

WF1000OK

1 FT KNURLED ALUM. WHEEL

Indication

RedLion Việt Nam

WF1000OR

1 FT NEOPRENE TIRE WHEEL

Indication

RedLion Việt Nam

WI0006OF

6IN FLAT POLY LSM WHEEL

Indication

RedLion Việt Nam

WI0006OK

6IN RIBBED ALUM LSM WHEEL

Indication

RedLion Việt Nam

WM0200OF

ZMD POLY WHEEL 200mm

Indication

RedLion Việt Nam

WM0200OK

ZMD KNURLED WHEEL 200mm

Indication

RedLion Việt Nam

WM0333OF

1/3 MTR FLAT POLY. WHEEL

Indication

RedLion Việt Nam

WM0333OK

1/3 MTR KNURLED ALUM. WHL

Indication

RedLion Việt Nam

WM0333OR

1/3 MTR NEOPRENE TIRE WHL

Indication

RedLion Việt Nam

WM0400OF

4/10 MTR FLAT POLY. WHEEL

Indication

RedLion Việt Nam

WM0400OK

4/10 MTR KNURLD ALUM. WHL

Indication

RedLion Việt Nam

WM0400OR

4/10 MTR NEOPRENE TIRE WH

Indication

RedLion Việt Nam

WY0400OF

4/10 YD FLAT POLY. WHEEL

Indication

RedLion Việt Nam

WY0400OK

4/10 YD KNURLED ALUM. WHL

Indication

RedLion Việt Nam

WY0400OR

4/10 YD NEOPRENE TIRE WHL

Interface

RedLion Việt Nam

XCCN0000

CS/DSP CAN OPTION CARD

Interface

RedLion Việt Nam

XCDN0000

CS/DSP DEVICENET CARD

Interface

RedLion Việt Nam

XCENET00

XC ETHERNET OPTION CARD

Interface

RedLion Việt Nam

XCGSM000

XCGSM CELLULAR MODEM CARD

Interface

RedLion Việt Nam

XCHSPA00

XCHSPA OPTION CARD

Interface

RedLion Việt Nam

XCPBDP00

CS/DSP PROFIBUS CARD

Interface

RedLion Việt Nam

XCRS0000

CS/DSP RS232/485 CARD

Indication

RedLion Việt Nam

ZBG00012

ZB G 1PPR SINGLE CHNL

Indication

RedLion Việt Nam

ZBG00602

ZB G 60PPR SINGLE CHNL

Indication

RedLion Việt Nam

ZBG01002

ZB G 100PPR SINGLE CHNL

Indication

RedLion Việt Nam

ZBG01003

ZB G 100PPR SNGL CHNL M12

Indication

RedLion Việt Nam

ZBG02002

ZB G 200PPR SINGLE CHNL

Indication

RedLion Việt Nam

ZBG03002

ZB G 300PPR SINGLE CHNL

Indication

RedLion Việt Nam

ZBG03602

ZB G 360PPR SINGLE CHNL

Indication

RedLion Việt Nam

ZBG06002

ZB G 600PPR SINGLE CHNL

Indication

RedLion Việt Nam

ZBG06003

ZB G 600PPR SNGL CHNL M12

Indication

RedLion Việt Nam

ZBG08002

ZB G 800PPR SINGLE CHNL

Indication

RedLion Việt Nam

ZBG10002

ZB G 1000PPR SINGLE CHNL

Indication

RedLion Việt Nam

ZBG12002

ZB G 1200PPR SINGLE CHNL

Indication

RedLion Việt Nam

ZBH00012

ZB H 1PPR DUAL CHNL

Indication

RedLion Việt Nam

ZBH00042

ZB H 4PPR DUAL CHNL

Indication

RedLion Việt Nam

ZBH00102

ZB H 10PPR DUAL CHNL

Indication

RedLion Việt Nam

ZBH00122

ZB H 12PPR DUAL CHNL

Indication

RedLion Việt Nam

ZBH00502

ZB H 50PPR DUAL CHNL

Indication

RedLion Việt Nam

ZBH00602

ZB H 60PPR DUAL CHNL

Indication

RedLion Việt Nam

ZBH01002

ZB H 100PPR DUAL CHNL

Indication

RedLion Việt Nam

ZBH01003

ZB H 100PPR DUAL CHNL M12

Indication

RedLion Việt Nam

ZBH01202

ZB H 120PPR DUAL CHNL

Indication

RedLion Việt Nam

ZBH01252

ZB H 125PPR DUAL CHNL

Indication

RedLion Việt Nam

ZBH05002

ZB H 500PPR DUAL CHNL

Indication

RedLion Việt Nam

ZBH06002

ZB H 600PPR DUAL CHNL

Indication

RedLion Việt Nam

ZBH06003

ZB H 600PPR DUAL CHNL M12

Indication

RedLion Việt Nam

ZBH10002

ZB H 1000PPR DUAL CHNL

Indication

RedLion Việt Nam

ZBH12002

ZB H 1200PPR DUAL CHNL

Indication

RedLion Việt Nam

ZCG0001C

ZC G 1PPR

Indication

RedLion Việt Nam

ZCG0010C

ZC G 10PPR

Indication

RedLion Việt Nam

ZCG0012C

ZC G 12PPR

Indication

RedLion Việt Nam

ZCG0060C

ZC G 60PPR

Indication

RedLion Việt Nam

ZCG0100C

ZC G 100PPR

Indication

RedLion Việt Nam

ZCG0120C

ZC G 120PPR

Indication

RedLion Việt Nam

ZCG0200C

ZC G 200PPR

Indication

RedLion Việt Nam

ZCH0100C

ZC H 100PPR

Indication

RedLion Việt Nam

ZCH0200C

ZC H 200PPR

Indication

RedLion Việt Nam

ZCH0500C

ZC H 500PPR

Indication

RedLion Việt Nam

ZDH0010H

ZD H 10PPR 2.0"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZDH0060H

ZD H 60PPR 2.0"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZDH0100H

ZD H 100PPR 2.0"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZDH0120H

ZD H 120PPR 2.0"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZDH0200H

ZD H 200PPR 2.0"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZDH0360H

ZD H 360PPR 2.0"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZDH0500H

ZD H 500PPR 2.0"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZDH0512H

ZD H 512PPR 2.0"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZDH0600H

ZD H 600PPR 2.0"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZDH1000H

ZD H 1000PPR 2.0"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZDH1024H

ZD H 1024PPR 2.0"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZDH1200H

ZD H 1200PPR 2.0"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZDH1500H

ZD H 1500PPR 2.0"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZDH1800H

ZD H 1800PPR 2.0"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZDH2000H

ZD H 2000PPR 2.0"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZDH2048H

ZD H 2048PPR 2.0"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZDH2500H

ZD H 2500PPR 2.0"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZFG00/3C

ZF G 1YD/MT SINGLE SHAFT

Indication

RedLion Việt Nam

ZFG0001C

ZF G 1PPR SINGLE SHAFT

Indication

RedLion Việt Nam

ZFG0010C

ZF G 10PPR SINGLE SHAFT

Indication

RedLion Việt Nam

ZFG0012C

ZF G 12PPR SINGLE SHAFT

Indication

RedLion Việt Nam

ZFG0020C

ZF G 20PPR SINGLE SHAFT

Indication

RedLion Việt Nam

ZFG0060C

ZF G 60PPR SINGLE SHAFT

Indication

RedLion Việt Nam

ZFG0100C

ZF G 100PPR SINGLE SHAFT

Indication

RedLion Việt Nam

ZFG0120C

ZF G 120PPR SINGLE SHAFT

Indication

RedLion Việt Nam

ZFG0200C

ZF G 200PPR SINGLE SHAFT

Indication

RedLion Việt Nam

ZFG03/3C

ZF G 10YD/MT SINGLE SHAFT

Indication

RedLion Việt Nam

ZFG33/3C

ZF G 100YD/MT SINGLE SHFT

Indication

RedLion Việt Nam

ZFH0100C

ZF H 100PPR SINGLE SHAFT

Indication

RedLion Việt Nam

ZFH0200C

ZF H 200PPR SINGLE SHAFT

Indication

RedLion Việt Nam

ZFH0500C

ZF H 500PPR SINGLE SHAFT

Indication

RedLion Việt Nam

ZGG00/3C

ZG G 1YD/MT DOUBLE SHAFT

Indication

RedLion Việt Nam

ZGG0001C

ZG G 1PPR DOUBLE SHAFT

Indication

RedLion Việt Nam

ZGG0010C

ZG G 10PPR DOUBLE SHAFT

Indication

RedLion Việt Nam

ZGG0012C

ZG G 12PPR DOUBLE SHAFT

Indication

RedLion Việt Nam

ZGG0020C

ZG G 20PPR DOUBLE SHAFT

Indication

RedLion Việt Nam

ZGG0060C

ZG G 60PPR DOUBLE SHAFT

Indication

RedLion Việt Nam

ZGG0100C

ZG G 100PPR DOUBLE SHAFT

Indication

RedLion Việt Nam

ZGG0120C

ZG G 120PPR DOUBLE SHAFT

Indication

RedLion Việt Nam

ZGG0200C

ZG G 200PPR DOUBLE SHAFT

Indication

RedLion Việt Nam

ZGG03/3C

ZG G 10YD/MT DOUBLE SHAFT

Indication

RedLion Việt Nam

ZGG33/3C

ZG G 100YD/MT DOUBLE SHFT

Indication

RedLion Việt Nam

ZGH0100C

ZG H 100PPR DOUBLE SHAFT

Indication

RedLion Việt Nam

ZGH0200C

ZG H 200PPR DOUBLE SHAFT

Indication

RedLion Việt Nam

ZGH0500C

ZG H 500PPR DOUBLE SHAFT

Indication

RedLion Việt Nam

ZHG06004

ZH G 600PPR HD HOUSING

Indication

RedLion Việt Nam

ZHG10004

ZH G 1000PPR HD HOUSING

Indication

RedLion Việt Nam

ZHG12004

ZH G 1200PPR HD HOUSING

Indication

RedLion Việt Nam

ZHH00104

ZH H 10PPR HD HOUSING

Indication

RedLion Việt Nam

ZHH00204

ZH H 20PPR HD HOUSING

Indication

RedLion Việt Nam

ZHH00404

ZH H 40PPR HD HOUSING

Indication

RedLion Việt Nam

ZHH00604

ZH H 60PPR HD HOUSING

Indication

RedLion Việt Nam

ZHH12004

ZH H 1200PPR HD HOUSING

Indication

RedLion Việt Nam

ZLZ0050G

ZL Z 50PPR QUAD MS6

Indication

RedLion Việt Nam

ZLZ05007

ZL Z 500PPR QUAD 75FT

Indication

RedLion Việt Nam

ZLZ0500G

ZL Z 500PPR QUAD MS6

Indication

RedLion Việt Nam

ZMD0250B

ZM .25"SFT 250PPR QUAD 2M

Indication

RedLion Việt Nam

ZMD0500B

ZM .25"SFT 500PPR QUAD 2M

Indication

RedLion Việt Nam

ZMD0600B

ZM .25"SFT 600PPR QUAD 2M

Indication

RedLion Việt Nam

ZMD1000B

ZM .25"SFT 1000PPR QUAD 2

Indication

RedLion Việt Nam

ZMD1200B

ZM .25"ST 1200PPR QUAD 2M

Indication

RedLion Việt Nam

ZMD1800B

ZM .25"ST 1800PPR QUAD 2M

Indication

RedLion Việt Nam

ZMD2000B

ZM .25"ST 2000PPR QUAD 2M

Indication

RedLion Việt Nam

ZMD2500B

ZM .25"ST 2500PPR QUAD 2M

Indication

RedLion Việt Nam

ZMH0250B

ZM .375"SFT 250PPR QD 2M

Indication

RedLion Việt Nam

ZMH0500B

ZM .375"SFT 500PPR QD 2M

Indication

RedLion Việt Nam

ZMH1000B

ZM .375"SFT 1000PPR QD 2M

Indication

RedLion Việt Nam

ZMH2000B

ZM .375"SFT 2000PPR QD 2M

Indication

RedLion Việt Nam

ZMH2500B

ZM .375"SFT 2500PPR QD 2M

Indication

RedLion Việt Nam

ZNH0010H

ZN H 10PPR 2.5"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZNH0060H

ZN H 60PPR 2.5"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZNH0100H

ZN H 100PPR 2.5"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZNH0120H

ZN H 120PPR 2.5"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZNH0200H

ZN H 200PPR 2.5"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZNH0360H

ZN H 360PPR 2.5"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZNH0500H

ZN H 500PPR 2.5"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZNH0512H

ZN H 512PPR 2.5"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZNH0600H

ZN H 600PPR 2.5"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZNH1000H

ZN H 1000PPR 2.5"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZNH1024H

ZN H 1024PPR 2.5"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZNH1200H

ZN H 1200PPR 2.5"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZNH1500H

ZN H 1500PPR 2.5"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZNH1800H

ZN H 1800PPR 2.5"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZNH2000H

ZN H 2000PPR 2.5"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZNH2048H

ZN H 2048PPR 2.5"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZNH2500H

ZN H 2500PPR 2.5"FLANGE

Indication

RedLion Việt Nam

ZOD0010A

ZO .25"BORE 10PPR

Indication

RedLion Việt Nam

ZOD0060A

ZO .25"BORE 60PPR

Indication

RedLion Việt Nam

ZOD0100A

ZO .25"BORE 100PPR

Indication

RedLion Việt Nam

ZOD0120A

ZO .25"BORE 120PPR

Indication

RedLion Việt Nam

ZOD0200A

ZO .25"BORE 200PPR

Indication

RedLion Việt Nam

ZOD0500A

ZO .25"BORE 500PPR

Indication

RedLion Việt Nam

ZOD0512A

ZO .25"BORE 512PPR

Indication

RedLion Việt Nam

ZOD0600A

ZO .25"BORE 600PPR

Indication

RedLion Việt Nam

ZOD1000A

ZO .25"BORE 1000PPR

Indication

RedLion Việt Nam

ZOD1024A

ZO .25"BORE 1024PPR

Indication

RedLion Việt Nam

ZOD1200A

ZO .25"BORE 1200PPR

Indication

RedLion Việt Nam

ZOD1500A

ZO .25"BORE 1500PPR

Indication

RedLion Việt Nam

ZOD1800A

ZO .25"BORE 1800PPR

Indication

Red Lion

ZOD2000A

ZO .25"BORE 2000PPR

Indication

Red Lion

ZOD2048A

ZO .25"BORE 2048PPR

Indication

Red Lion

ZOD2500A

ZO .25"BORE 2500PPR

Indication

Red Lion

ZOH0010A

ZO .375"BORE 10PPR

Indication

Red Lion

ZOH0060A

ZO .375"BORE 60PPR

Indication

Red Lion

ZOH0100A

ZO .375"BORE 100PPR

Indication

Red Lion

ZOH0120A

ZO .375"BORE 120PPR

Indication

Red Lion

ZOH0200A

ZO .375"BORE 200PPR

Indication

Red Lion

ZOH0360A

ZO .375"BORE 360PPR

Indication

Red Lion

ZOH0500A

ZO .375"BORE 500PPR

Indication

Red Lion

ZOH0512A

ZO .375"BORE 512PPR

Indication

Red Lion

ZOH0600A

ZO .375"BORE 600PPR

Indication

Red Lion

ZOH1000A

ZO .375"BORE 1000PPR

Indication

Red Lion

ZOH1024A

ZO .375"BORE 1024PPR

Indication

Red Lion

ZOH1200A

ZO .375"BORE 1200PPR

Indication

Red Lion

ZOH1500A

ZO .375"BORE 1500PPR

Indication

Red Lion

ZOH1800A

ZO .375"BORE 1800PPR

Indication

Red Lion

ZOH2000A

ZO .375"BORE 2000PPR

Indication

Red Lion

ZOH2048A

ZO .375"BORE 2048PPR

Indication

Red Lion

ZOH2500A

ZO .375"BORE 2500PPR

Indication

Red Lion

ZPJ0010A

ZP .625"BORE 10PPR

Indication

Red Lion

ZPJ0060A

ZP .625"BORE 60PPR

Indication

Red Lion

ZPJ0100A

ZP .625"BORE 100PPR

Indication

Red Lion

ZPJ0120A

ZP .625"BORE 120PPR

Indication

Red Lion

ZPJ0200A

ZP .625"BORE 200PPR

Indication

Red Lion

ZPJ0360A

ZP .625"BORE 360PPR

Indication

Red Lion

ZPJ0500A

ZP .625"BORE 500PPR

Indication

Red Lion

ZPJ0512A

ZP .625"BORE 512PPR

Indication

Red Lion

ZPJ0600A

ZP .625"BORE 600PPR

Indication

Red Lion

ZPJ1000A

ZP .625"BORE 1000PPR

Indication

Red Lion

ZPJ1024A

ZP .625"BORE 1024PPR

Indication

Red Lion

ZPJ1200A

ZP .625"BORE 1200PPR

Indication

Red Lion

ZPJ1500A

ZP .625"BORE 1500PPR

Indication

Red Lion

ZPJ1800A

ZP .625"BORE 1800PPR

Indication

Red Lion

ZPJ2000A

ZP .625"BORE 2000PPR

Indication

Red Lion

ZPJ2048A

ZP .625"BORE 2048PPR

Indication

Red Lion

ZPJ2500A

ZP .625"BORE 2500PPR

Indication

Red Lion

ZRI0256X

ZR .875"B 256PPR NEMA C

Indication

Red Lion

ZRJ0256A

ZR .625"BR 256PPR NEMA C

Indication

Red Lion

ZRJ1024A

ZR .625"BR 1024PPR NEMA C

Indication

Red Lion

ZRJ1024R

ZR .625BR 1024PPR LD 36"C

Indication

Red Lion

ZRJ1024Z

ZR .625BR 1024PPR LD MS10

Indication

Red Lion

ZRL0256A

ZR 1"BORE 256PPR NEMA C

Indication

Red Lion

ZRL1024R

ZR 1"BORE 1024PPR LD 36"C

Indication

Red Lion

ZRL1024Z

ZR 1"BORE 1024PPR LD MS10

Indication

Red Lion

ZSD0010A

ZS .25"SHAFT 10PPR

Indication

Red Lion

ZSD0060A

ZS .25"SHAFT 60PPR

Indication

Red Lion

ZSD0100A

ZS .25"SHAFT 100PPR

Indication

Red Lion

ZSD0120A

ZS .25"SHAFT 120PPR

Indication

Red Lion

ZSD0200A

ZS .25"SHAFT 200PPR

Indication

Red Lion

ZSD0360A

ZS .25"SHAFT 360PPR

Indication

Red Lion

ZSD0500A

ZS .25"SHAFT 500PPR

Indication

Red Lion

ZSD0512A

ZS .25"SHAFT 512PPR

Indication

Red Lion

ZSD0600A

ZS .25"SHAFT 600PPR

Indication

Red Lion

ZSD1000A

ZS .25"SHAFT 1000PPR

Indication

Red Lion

ZSD1024A

ZS .25"SHAFT 1024PPR

Indication

Red Lion

ZSD1200A

ZS .25"SHAFT 1200PPR

Indication

Red Lion

ZSD1500A

ZS .25"SHAFT 1500PPR

Indication

Red Lion

ZSD1800A

ZS .25"SHAFT 1800PPR

Indication

Red Lion

ZSD2000A

ZS .25"SHAFT 2000PPR

Indication

Red Lion

ZSD2048A

ZS .25"SHAFT 2048PPR

Indication

Red Lion

ZSD2500A

ZS .25"SHAFT 2500PPR

Indication

Red Lion

ZUJ1024Z

ZU .625BR 1024PPR LD MS10

Indication

Red Lion

ZUJ2048Z

ZU .625BR 2048PPR LD MS10

Indication

Red Lion

ZUK0010H

ZU 1.125"BORE 10PPR

Indication

Red Lion

ZUK0060H

ZU 1.125"BORE 60PPR

Indication

Red Lion

ZUK0100H

ZU 1.125"BORE 100PPR

Indication

Red Lion

ZUK0120H

ZU 1.125"BORE 120PPR

Indication

Red Lion

ZUK0240H

ZU 1.125"BORE 240PPR

Indication

Red Lion

ZUK0250H

ZU 1.125"BORE 250PPR

Indication

Red Lion

ZUK0256H

ZU 1.125"BORE 256PPR

Indication

Red Lion

ZUK0300H

ZU 1.125"BORE 300PPR

Indication

Red Lion

ZUK0360H

ZU 1.125"BORE 360PPR

Indication

Red Lion

ZUK0500H

ZU 1.125"BORE 500PPR

Indication

Red Lion

ZUK0512H

ZU 1.125"BORE 512PPR

Indication

Red Lion

ZUK0600H

ZU 1.125"BORE 600PPR

Indication

Red Lion

ZUK1000H

ZU 1.125"BORE 1000PPR

Indication

Red Lion

ZUK1024H

ZU 1.125"BORE 1024PPR

Indication

Red Lion

ZUK1200H

ZU 1.125"BORE 1200PPR

Indication

Red Lion

ZUK2000H

ZU 1.125"BORE 2000PPR

Indication

Red Lion

ZUK2048H

ZU 1.125"BORE 2048PPR

Indication

Red Lion

ZUK2500H

ZU 1.125"BORE 2500PPR

Indication

Red Lion

ZUL1024Z

ZU 1"BORE 1024PPR LD MS10

Indication

Red Lion

ZUL2048Z

ZU 1"BORE 2048PPR LD MS10

 

RedLion Viet Nam VI

Bình luận của bạn
*
*
 Captcha
Danh mục hãng cung cấpDanh mục hãng cung cấp
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  2
 • Hôm nay:
  426
 • Tuần này:
  767
 • Tháng trước:
  5555
 • Tất cả:
  818137
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 01, đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

 Nhân viên kinh doanh: Sĩ Nguyên (Mr.)

 Email:  Sale08@tmpvietnam.com        Tel: 091 7543068

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Hình Thức Thanh Toán
Bản Đồ

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top