nhà phân phối thiết bị Valve KOGANEI

Mã sản phẩm:
cung cấp van koganei
Xuất Xứ:
Nhật Bản
Mô tả:
Phân phối độc quyền thiết bị Koganei tại Việt Nam
Chia sẻ:
Số lượng
số điện thoại

Valve KOGANEI

 

 

Tăng Minh Phát cung cấp và phân phối sản phẩm khí nén của hãng KOGANEI với các sản phẩm : Air Cylinder Koganei , Rodless cylinder, Solenoid Valve, Tube, Fitting, FRL, Vacuum Ejector, Vacuum Pad and Pneumatic accessories . Mini Bit Cylinder MBDAS Series MBDAS Double acting type compatible sensor MBSAS Single acting push type compatible sensor...

Các dòng sản phẩm Van điện từ , Solenoid Valve Koganei:

 

300-4E2   AC100V/AC200V 062-4E1-80 AC200V
300-4E2-03-AC100V  062-4E1-81   AC100V
300-4E2-03-T AC100V  062-4E1-81   DC24V
300-4E2-T AC100V/AC200V 062-4SE2-80 AC100V/AC200V
300-4E2-T DC24V 062-4SE2-80 DC24V
300-4LE1  062E1   DC24V
300-4LE1-03   DC24V 062E1  AC100V/AC200V
300-4LE1-03-21-IN-T-SR  AC100V/AC200V/DC24V 062E1-11   AC100V/AC200V
300-4LE1-03-21-SR DC24V 062E1-11   DC24V
300-4LE1-03-SR    DC24V 062E1-21  AC100V/AC200V 
300-4LE1-03-SR-T-IN   DC24V 062E1-21  DC24V
300-4LE1-SR   062E1-21-80    AC100V/AC200V
303-4E2  AC100V/AC200V 062E1-21-80    DC24V
303-4E2  DC24V 062E1-2-T-21  AC100V/AC200V
303-4E2-03  AC100V 062E1-2-T-21  DC24V
303-4E2-T  AC100V/AC200V 062E1-37   AC100V
303-4E2-T  DC24V 062E1-T  AC100V/AC200V
303-4LE2-03-IN-T   DC24V 062E1-T  DC24V
303-4LE2-03-L-SR  DC24V 062E1-T-21    AC100V/AC200V
303-4LE2-03-T    DC24V 062E1-T-21    DC24V
303-4LE2-03T   DC24V 062E2  AC100V
300-4E1-T  DC24V 0RV16*340-M
350-4E1  AC100V 0RV16*450
350-4E1-PS-L  AC100V/AC200V 0RV16*450 
350-4E1-PS-L  DC24V 100-4E1 AC100V/AC200V
350-4E2-PL-L-3L  AC100V/AC200V 100-4E1 DC24V
350-4E2-PL-L-3L  DC24V 100-4E1-21-75-LF-SR   AC100V/AC200V
375-4A 100-4E1-21-75-LF-SR   DC24V
375-4E1      DC24V 100-4E1-21-LF-SR DC24V 
375-4E1     AC100V/AC200V 100-4E1-39    AC200V
375-4E1-T    DC24V 100-4E1-39 DC24V
375-4E1-T   AC100V/AC200V 100-4E1-39-SR   AC100V/AC200V
375E1   DC24V 100-4E1-39-SR   DC24V
375E1  AC200V/AC100V 100-4E1-LF   AC200V
375E1  AC220V 100-4E1-LF-SR   DC24V
380-4A2 100-4E1-LF-SR DC24V
380-4E1   DC24V 100-4E1-SR  AC100V
380-4E1 100-4E1-SR  DC24V
380-4E1-39   DC24V 100-4E2  AC100V/AC200V
380-4E1-83-CPLL    100-4E2  DC24V
380-4E1-83-PLL  AC220V 100-4E2-LF    AC100V
380-4E1-83-PLL   100-4E2-LF-SR DC24V
380-4E1-83-PSL  100E1   DC24V
380-4E1-CPSL    DC24V 100E1  AC100V/AC200V
380-4E1-DC24V 100E1  DC24V
380-4E1-L   100E1-21    DC24V
380-4E1-PLL  100E1-2-11   AC100V
380-4E2   100E1-2-11-21-LF-SR DC24V
380-4E2-39  AC110V 100E1-2-11-LF-SR   DC24V
380-4E2-39   100E1-21-39-SR  AC100V/AC200V
380-4E2-CPSL    DC24V 100E1-21-39-SR  DC24V
380-4E2-PSL  100E1-21-75-LF  DC24V
383-4E2-PSL   100E1-21-LF  DC24V
EA10A5-PL  DC24V 100E1-21-LF-SR DC24V
EA10A5-PL1  DC24V          100E1-2-21   DC24V
EA10A5-PS1-DC24V 100E1-2-21-LF-SR AC100V/AC200V
EA10A5-PS3  DC24V/DC12V 100E1-2-21-LF-SR DC24V
EA10A5-PS-D4 100E1-2-21-SR   AC100V/AC200V
EA10A5-PS-D5 100E1-2-21-SR   DC24V
EA10A5-PSN   DC24V 100E1-2-39-SR   DC24V
EA10A6-81-PS    100E1-2-LF   DC24V
EA10A6-PL1  DC24V          100E1-39-SR  AC100V/AC200V
EA10A6-PL-D4 100E1-39-SR DC24V
EA10A6-PS-D4 100E1-39-SR-DC24V
EA10F3-PL-D4 100E1-LF  AC100V/AC200V
EA10F5-21-75-PSN-D4 100E1-LF DC24V
EA10F5-PL    100E1-LF-SR  AC100V/AC200V
EA10F5-PL1    100E1-LF-SR  DC24V
EA10F5-PL3   100E1-SR AC100V/AC200V
EA10F5-PLN   100E1-SR DC24V
EA10F5-PS1   110-4E1  
EA10F6-PL1-D4 110-4E1-39   
EA10LA5-PL-D4 110-4E1-39-J63   
EA10LA6-PL-D4 110-4E1-81    DC24V
EA10SA5-PS  DC24V 110-4E1-81-PSL  DC24V
EA10SA5-PSN   DC24V 110-4E1-83-CPLL  DC24V
EA10SF3-PS1-D4 110-4E1-83-PLL 
EA10SF5-PS AC200V  110-4E1-83-PSL  DC12V
EA10SF5-PS-D4 110-4E1-J42-83-CPLL  
EB10F3-PS-DC24V  110-4E1-J42-CPLL DC24V
EB10LA3-PL   DC24V 110-4E1-J42-PSL    DC12V
EB10LA3-PL-D4 110-4E1-J43 
EB10SA1-PSN DC24V 110-4E1-J43-83   DC24V
EB10SA3-PSN   DC24V 110-4E1-J43-PSL-1L  
050-4E1   AC100V/AC200V 110-4E1-J62-81-PSL    
050-4E1   DC24V 110-4E1-J62-83-PLL-DC24V
050-4E1-01  AC100V/AC200V 110-4E1-J62-CPLL DC24V
050-4E1-01  AC220V(50HZ/60HZ) 110-4E1-J62-CPSL  
050-4E1-01  DC24V 110-4E1-J63-83-PSL   DC24V
050-4E1-01-21  AC100V/AC200V  110-4E1-J63-PSL    
050-4E1-01-21  DC24V 110-4E1-PLL   
050-4E1-01-21-LF  AC100V/AC200V 110-4E1-PSL    DC24V
050-4E1-01-21-LF  DC24V 110-4E1-PSL-1L DC24V
050-4E1-01-39   AC100V/AC200V 110-4E2  
050-4E1-01-39   DC24V 110-4E2-83-PSL    
050-4E1-01-LF  AC100V/AC200V 110-4E2-J62-83-PLL 
050-4E1-01-LF  DC24V 110-4KE2 DC24V
050-4E1-21   AC100V 110-4KE2-J62-DC24V 
050-4E1-39   AC100V/AC200V 110E1  
050-4E1-39   DC24V 110E1-11-CPSL  AC200V
050-4E1-LF    AC100V/AC200V 110E1-11-CPSL  DC24V
050-4E1-LF    DC24V 110E1-11-J61-CPSL  
050-4E2   AC100V/AC200V 110E1-11-J61-PSL-1L  DC24V
050-4E2   DC24V 110E1-2-CPSL   DC24V
050-4E2-01    AC100V/AC200V 110E1-83-PSL   DC24V
050-4E2-01    DC24V 110E1-83-PSL  
050-4LE1   250E1-T  AC100V/AC200V
050-4LE1-01  DC24V 250F  AC100V/AC200V
050-4LE1-01-39-SR  DC24V 250F-2  AC100V/AC200V
050-4LE1-01-SR DC24V 250FL  AC100V/AC200V
050-4LE1-SR DC24V 250P  AC100V/AC200V
050E1  AC100V/AC200V 250V  AC100V/AC200V
050E1  DC24V 253-4E2-81    AC100V
050E1-01  AC100V/AC200V 254-4A  AC100V/AC200V
050E1-01 DC24V 254-4AA  AC100V/AC200V
050E1-01-21  AC100V/AC200V 254-4E1  AC200V/AC100V
050E1-01-21  DC24V 254-4E1  DC24V
050E1-01-21-39   DC24V 254-4E1-T   AC100V/AC200V
050E1-01-21-LF-SR  DC24V 254-4E2   AC100V
050E1-01-21-SR-DC24V   280-4A2  AC100V/AC200V
050E1-01-39    AC100V/AC200V 280-4E1   AC100V/AC200V
050E1-01-39    DC24V 280-4E1-39  
050E1-01-LF  AC100V 280-4E1-83 DC24V 
050E1-21   AC100V 280-4E1-83-CPLL   DC24V
050E1-2-LF   AC200V 280-4E1-83-PLL  DC24V
050E1-39 DC24V 280-4E1-83-PSL 
050E1-39-SR DC24V 280-4E1-PLL  
050E1-LF   AC200V 280-4E1-PLL-1L  
050LE1  DC24V 280-4E1-PLL-3L  
050LE1-01 DC24V 280-4E1-PSL  
050LE1-01-2-L-SR  DC24V 280-4E2    AC100V/AC200V
050LE1-01-SR  AC100V/AC200V 280-4E2-39   AC100V/AC200V
050LE1-21-L-SR  DC24V 280-4E2-CPLL    AC100V/AC200V
062-4E1   DC24V 280-4E2-PLL   AC100V/AC200V
062-4E1  AC100V/AC200V 280-4E2-PSL  AC200V
062-4E1-37   AC100V 280-4E2-PSL  DC24V
062-4E1-80   DC24V 280M10F  AC100V/AC200V
300-4E1-03  AC200V/AC100V 280M2A  AC100V/AC200V
300-4E1-03  DC24V 280M3F  AC100V/AC200V
300-4E1-03-21 AC100V/AC200V 280M4F  AC100V/AC200V
300-4E1-03-21 DC24V 280M7F  AC100V/AC200V
300-4E1-03-IN AC100V/AC200V 283-4E2  
300-4E1-03-T  AC100V/AC200V 283-4E2-PSL   
300-4E1-03-T  DC24V 300-4A
300-4E1-21  AC100V/AC200V 300-4E1    DC24V
300-4E1-21  DC24V 300-4E1   AC100V/AC200V
300-4E1-T  AC100V/AC200V 300-4E2    DC24V

 

Và nhiều thiết bị khác:

Thiết bị công nghiệp: khotudonghoa.com

Thiết bị phòng lab: tmplaboratory.com

nhà phân phối thiết bị Valve KOGANEI

Bình luận của bạn
*
*
 Captcha
Danh mục hãng cung cấpDanh mục hãng cung cấp
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  5
 • Hôm nay:
  644
 • Tuần này:
  6169
 • Tháng trước:
  20097
 • Tất cả:
  1835462
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 01, đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

 Nhân viên kinh doanh: Hue (Mr.)

 Email:  hue@tmpvietnam.com        Tel: 091 7000655

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Hình Thức Thanh Toán
Bản Đồ

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top