RedLion Viet Nam III

Mô tả:
Tăng Minh Phát là đại lý của Red Lion tại Việt Nam
Chia sẻ:
Số lượng
số điện thoại

Tăng Minh Phát là nhà phân phối Thiết bị và Giải pháp của RedLion tại Việt Nam. Quý khách hãy liên hệ để cùng hợp tác và phát triển tốt nhất.

Chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng.

 

Kết quả hình ảnh cho redlion logo

Các sản phẩm phát triển mạnh:

 

 

Indication

Red Lion

CUB10000

CUB 1 MIN. ELEC. COUNTER

Indication

Red Lion

CUB20000

CUB 2 MIN. ELEC. COUNTER

Indication

Red Lion

CUB2L000

CUB 2 LITHIUM

Indication

Red Lion

CUB2L800

CUB 2 LITHIUM 8 DIGIT

Indication

Red Lion

CUB30000

CUB3 MIN ELECT. CNTR

Indication

Red Lion

CUB3L000

CUB3 CNTR W/LITH BATT

Indication

Red Lion

CUB3LR00

CUB3L CNTR W/REMOTE RESET

Indication

Red Lion

CUB3R000

CUB3 CNTR W/REMOTE RESET

Indication

Red Lion

CUB3T300

CUB3T L/LOCAL RESET (HR)

Indication

Red Lion

CUB3T310

CUB3T L/LOCAL RESET(.1HR)

Indication

Red Lion

CUB3T320

CUB3T L/LOCAL RST (.01HR)

Indication

Red Lion

CUB3T330

CUB3T L/LOCAL RST (.1MIN)

Indication

Red Lion

CUB3T400

CUB3T W/LOCAL RESET (HR)

Indication

Red Lion

CUB3T410

CUB3T W/LOCAL RESET(.1HR)

Indication

Red Lion

CUB3T420

CUB3T W/LOCAL RST (.01HR)

Indication

Red Lion

CUB3T430

CUB3T W/LOCAL RST (.1MIN)

Indication

Red Lion

CUB4CL10

CUB4CL BACKLIGHT,GRN(NEG)

Indication

Red Lion

CUB4CL20

CUB4CL BACKLIGHT,RED(NEG)

Indication

Red Lion

CUB4CL30

CUB4CL BACKLIGHT,GRN(POS)

Indication

Red Lion

CUB4CL40

CUB4CL BACKLIGHT,RED(POS)

Indication

Red Lion

CUB4I000

CUB4 CURRENT METER, REFL

Indication

Red Lion

CUB4I010

CUB4 CURRENT METER, GREEN

Indication

Red Lion

CUB4I020

CUB4 CURRENT METER, RED

Indication

Red Lion

CUB4L000

CUB 4L REFLECTIVE

Indication

Red Lion

CUB4L010

CUB 4L BACKLIGHT, GRN

Indication

Red Lion

CUB4L020

CUB 4L BACKLIGHT, RED

Indication

Red Lion

CUB4L800

CUB4L 8D REFLECTIVE

Indication

Red Lion

CUB4L810

CUB4L 8D GRN

Indication

Red Lion

CUB4L820

CUB4L 8D RED

Indication

Red Lion

CUB4L8W0

CUB4L 8D VCM, REFLECTIVE

Indication

Red Lion

CUB4L8W1

CUB4L 8D GRN VCM

Indication

Red Lion

CUB4L8W2

CUB4L 8D RED VCM

Indication

Red Lion

CUB4L8WM

CUB4L 8D LCD VCM/V+ TERM

Indication

Red Lion

CUB4LP00

CUB4LP REFLECTIVE

Indication

Red Lion

CUB4LP40

CUB4LP BACKLIGHT, RED

Indication

Red Lion

CUB4V000

CUB4 VOLT METER, REFL

Indication

Red Lion

CUB4V010

CUB4 GREEN VOLT METER

Indication

Red Lion

CUB4V020

CUB4 RED VOLT METER

Indication

Red Lion

CUB5B000

CUB5 RED/GREEN BACKLIGHT

Indication

Red Lion

CUB5COM1

CUB5 RS485 SRL OPT CARD

Indication

Red Lion

CUB5COM2

CUB5 RS232 SRL OPT CARD

Indication

Red Lion

CUB5IB00

CUB5I RED/GRN BACKLIGHT

Indication

Red Lion

CUB5IR00

CUB5I REFLECTIVE

Indication

Red Lion

CUB5PB00

CUB5P RED/GRN BACKLIGHT

Indication

Red Lion

CUB5PR00

CUB5P REFLECTIVE

Indication

Red Lion

CUB5R000

CUB5 REFLECTIVE

Indication

Red Lion

CUB5RLY0

CUB5 RELAY OUTPUT ACCESS

Indication

Red Lion

CUB5RTB0

CUB5RT RED/GRN BACKLIGHT

Indication

Red Lion

CUB5RTR0

CUB5RT REFLECTIVE

Indication

Red Lion

CUB5SNK0

CUB5 2 SS OUTPUT ACCESS

Indication

Red Lion

CUB5TB00

CUB5T RED/GREEN BACKLIGHT

Indication

Red Lion

CUB5TCB0

CUB5TC RED/GRN BACKLIGHT

Indication

Red Lion

CUB5TCR0

CUB5TC REFLECTIVE

Indication

Red Lion

CUB5TR00

CUB5T REFLECTIVE

Indication

Red Lion

CUB5USB0

CUB5 USB OPTION CARD

Indication

Red Lion

CUB5VB00

CUB5V RED/GRN BACKLIGHT

Indication

Red Lion

CUB5VR00

CUB5V REFLECTIVE

Indication

Red Lion

CUB7CCG0

CUB7 CTR LOW VOLT GREEN

Indication

Red Lion

CUB7CCR0

CUB7 CTR LOW VOLT RED

Indication

Red Lion

CUB7CCS0

CUB7 CTR LOW VOLT REFLECT

Indication

Red Lion

CUB7CVG0

CUB7 CTR HIGH VOLT GREEN

Indication

Red Lion

CUB7CVR0

CUB7 CTR HIGH VOLT RED

Indication

Red Lion

CUB7CVS0

CUB7 CTR HIGH VOLT REFLCT

Indication

Red Lion

CUB7P000

CUB7 8D CNTR,CONTACT,REF

Indication

Red Lion

CUB7P010

CUB7 8D CNTR,CONTACT,GRN

Indication

Red Lion

CUB7P020

CUB7 8D CNTR,CONTACT,RED

Indication

Red Lion

CUB7P100

CUB7 8D CNTR,VOLTAGE,REF

Indication

Red Lion

CUB7P110

CUB7 8D CNTR,VOLTAGE,GRN

Indication

Red Lion

CUB7P120

CUB7 8D CNTR,VOLTAGE,RED

Indication

Red Lion

CUB7P200

CUB7 8D CNTR,LOGIC,REF

Indication

Red Lion

CUB7P210

CUB7 8D CNTR,LOGIC,GRN

Indication

Red Lion

CUB7P220

CUB7 8D CNTR,LOGIC,RED

Indication

Red Lion

CUB7TCG0

CUB7T LOW VOLT,GREEN

Indication

Red Lion

CUB7TCG1

CUB7T LW VLT,SRC ONLY,GRN

Indication

Red Lion

CUB7TCR0

CUB7T LOW VOLT,RED

Indication

Red Lion

CUB7TCR1

CUB7T LW VLT,SRC ONLY,RED

Indication

Red Lion

CUB7TCS0

CUB7T LOW VOLT,REFLECT

Indication

Red Lion

CUB7TCS1

CUB7T LW VLT,SRC ONLY,REF

Indication

Red Lion

CUB7TVG0

CUB7T HIGH VOLT,GREEN

Indication

Red Lion

CUB7TVR0

CUB7T HIGH VOLT,RED

Indication

Red Lion

CUB7TVS0

CUB7T HIGH VOLT,REFLECT

Networking

Sixnet

DIN-CLIP-1

1" din clip for SLX+other

Networking

Sixnet

DIN-CLIP-1-5

DIN-CLIP-1.5

Indication

Red Lion

DLC00001

DLC L/ANALOG

Indication

Red Lion

DLC01001

DLC WITH ANALOG

Indication

Red Lion

DLC11001

DLC RSP,SP CNTR, ANL

Indication

Red Lion

DMOSCB02

SUB CUB DEMO DISPLAY BD.

Indication

Red Lion

DP5D0000

DP5D DC INPUT

Indication

Red Lion

DP5D0010

DP5D UNIVERSAL DC

Indication

Red Lion

DP5P0000

DP5P PROCESS INPUT

Indication

Red Lion

DP5P0010

DP5P DC

Indication

Red Lion

DP5T0000

DP5T TEMPERATURE

Indication

Red Lion

DP5T0010

DP5T TEMPERATURE DC

Interface

Red Lion

DRRJ11T6

RJ11 TO 6POS CONNECTOR

Interface

Red Lion

DRRJ45P6

6 x RJ45 CONNECTOR

Interface

Red Lion

DRRJ45T8

RJ45 TO 8POS CONNECTOR

Interface

Red Lion

DSPGT000

DATA STATION GT

Interface

Red Lion

DSPGT001

DATA STATION GT EXT-TEMP

Interface

Red Lion

DSPLE000

DATA STATION PLUS LE

Interface

Red Lion

DSPLE001

DATA STATION LE EXT-TEMP

Interface

Red Lion

DSPSX000

DATA STATION SX

Interface

Red Lion

DSPSX001

DATA STATION SX EXT-TEMP

Interface

Red Lion

DSPZR000

DATA STATION ZR

Indication

Red Lion

DT800000

DT8 (LITH), REFLECTIVE

Indication

Red Lion

DT800010

DT8 (LITH), GREEN BCKLGHT

Indication

Red Lion

DT800020

DT8 (LITH), RED BACKLIGHT

RTU & I/O

Sixnet

E2-10RTD-D

E2 high density I/O module with 10 RTD

RTU & I/O

Sixnet

E2-10RTD-M

E2-10RTD replacement module

RTU & I/O

Sixnet

E2-16AI-8AO-D

E2 high denisty I/O module with 16 AI and 8 AO

RTU & I/O

Sixnet

E2-16AI-8AO-M

E2-16AI-8AO-D replacement module

RTU & I/O

Sixnet

E2-16AI20M-D

E2 high denisty I/O module with 16 AI (4-20mA)

RTU & I/O

Sixnet

E2-16AI20M-M

E2-16AI20M-D replacement module

RTU & I/O

Sixnet

E2-16DI24-D

E2 high denisty I/O module with 16 DI (10-30VDC)

RTU & I/O

Sixnet

E2-16DI24-M

E2-16DI24-D replacement module

RTU & I/O

Sixnet

E2-16DIAC-D

E2 high denisty I/O module with 16 DI (60-120VAC)

RTU & I/O

Sixnet

E2-16DIAC-M

E2-16DIAC-D replacement module

RTU & I/O

Sixnet

E2-16DO24-D

E2 high denisty I/O module with 16 DO (10-30VDC)

RTU & I/O

Sixnet

E2-16DO24-M

E2-16DO24-D replacement module

RTU & I/O

Sixnet

E2-16DORLY-D

E2 high denisty I/O module with 16 DO (14 FormA and 2 FormC relays)

RTU & I/O

Sixnet

E2-16DORLY-M

E2-16DORLY-D replacement module

RTU & I/O

Sixnet

E2-16ISO20M-D

E2 high denisty I/O module with 16 isolated AI (4-20mA)

RTU & I/O

Sixnet

E2-16ISO20M-M

E2-16ISO20M-D replacement module

RTU & I/O

Sixnet

E2-16ISOTC-D

E2 high denisty I/O module with 16 isolated AI (thermocouple)

RTU & I/O

Sixnet

E2-16ISOTC-M

E2-16ISOTC-D replacement module

RTU & I/O

Sixnet

E2-32AI10V-D

E2 high denisty I/O module with 32 AI (10V)

RTU & I/O

Sixnet

E2-32AI10V-M

E2-32AI10V-D replacement module

RTU & I/O

Sixnet

E2-32AI20M-D

E2 high denisty I/O module with 32 AI (4-20mA)

RTU & I/O

Sixnet

E2-32AI20M-M

E2-32AI20M-D replacement module

RTU & I/O

Sixnet

E2-32DI24-D

E2 high denisty I/O module with 32 DI (10-30VDC)

RTU & I/O

Sixnet

E2-32DI24-M

E2-32DI24-D replace module

RTU & I/O

Sixnet

E2-32DO24-D

E2 high denisty I/O module with 32 DO (10-30VDC)

RTU & I/O

Sixnet

E2-32DO24-M

E2-32DO24-D replacement module

RTU & I/O

Sixnet

E2-8AO20M-D

E2 high denisty I/O module with 8 AO (4-20mA)

RTU & I/O

Sixnet

E2-8AO20M-M

E2-8AO20M-D replacement module

RTU & I/O

Sixnet

E2-BASE-1

E2 replacement base

RTU & I/O

Sixnet

E2-BASE-TC-1

E2-16ISOTC-D replacement base

RTU & I/O

Sixnet

E2-MIX20884-D

E2 high denisty I/O module with mix I/O (4 isolated high speed DI, 8DI, 8DI/DO,8AI, 4AO)

RTU & I/O

Sixnet

E2-MIX24880-D

E2 high denisty I/O module with mix I/O (1 isolated high speed DI, 15DI, 8DI/DO, 8AI)

RTU & I/O

Sixnet

E2-MIX24880-M

E2-MIX24880-D replacement module

RTU & I/O

Sixnet

E2-MIX24882-D

E2 high denisty I/O module with mix I/O (2 high speed DI, 14DI, 8DI/DO, 8AI, 2AO)

RTU & I/O

Sixnet

E2-MIX24882-M

E2-MIX24882-D replacement module

Interface

Red Lion

E3-10RTD-1

E3 I/O Module, 10 RTD inputs

Interface

Red Lion

E3-16AI20M-1

E3 I/O Module, 16 analog inputs (4-20mA)

Interface

Red Lion

E3-16AI8AO-1

E3 I/O module, 16 AI and 8 AO (4-20mA)

Interface

Red Lion

E3-16DI24-1

E3 I/O Module, 16 Isolated discrete inputs (12/24VDC)

Interface

Red Lion

E3-16DIAC-1

E3 I/O module, 16 Discrete Inputs (24/120 DC/AC)

Interface

Red Lion

E3-16DO24-1

E3 I/O Module, 16 Isolated discrete outputs (12/24VDC)

Interface

Red Lion

E3-16DORLY-1

E3 I/O module, 16 Relay discrete outputs (Form C and A, 12/24 DC/AC)

Interface

Red Lion

E3-16ISO20M-1

E3 I/O module, 16 Isolated analog inputs (4-20mA)

Interface

Red Lion

E3-16ISOTC-1

E3 I/O module, 16 Thermocouples Inputs

Interface

Red Lion

E3-32AI10V-1

E3 I/O module, 32 Analog inputs (0-10V)

Interface

Red Lion

E3-32AI20M-1

E3 I/O Module, 32 analog inputs (4-20mA)

Interface

Red Lion

E3-32DI24-1

E3 I/O Module, 32 Discrete inputs (12/24VDC)

Interface

Red Lion

E3-32DO24-1

E3 I/O Module, 32 Discrete outputs (12/24VDC)

Interface

Red Lion

E3-8AO20M-1

E3 I/O module, 8 Analog outputs(4-20mA)

Interface

Red Lion

E3-MIX20884-1

E3 I/O module, 12 DI (DC), 8 DI/DO (DC), 8 AI (mA), 4 AO (mA and V)

Interface

Red Lion

E3-MIX24880-1

E3 I/O Module, 16 DI(DC), 8DI/DO (DC), 8AI (mA), 0 AO

Interface

Red Lion

E3-MIX24882-1

E3 I/O Module, 16 DI(DC), 8DI/DO (DC), 8AI (mA), 2 AO

RTU & I/O

Sixnet

EB-10RTD-D

ETRK2 I/Ow/10 RTD+POE ba

RTU & I/O

Sixnet

EB-10RTD-M

ETRAK2mix I/Ow/10RTDw/POE

RTU & I/O

Sixnet

EB-16AI-8AO-D

ETRAK2 I/Ow/16 AI+8AO+POE

RTU & I/O

Sixnet

EB-16AI-8AO-M

ETRAK2 I/O repla module

RTU & I/O

Sixnet

EB-16AI20M-D

ETRAK2 I/Ow/16 4-20mA AI

RTU & I/O

Sixnet

EB-16AI20M-M

ETRAK2 I/Ow/16 4-20mA AI

RTU & I/O

Sixnet

EB-16DI24-D

ETRAK2 w/16 isol24VDI+POE

RTU & I/O

Sixnet

EB-16DI24-M

ETRAK2 w/16 isol24VDI+POE

RTU & I/O

Sixnet

EB-16DO24-D

ETRAK2 w/16 iso24VDO+POE

RTU & I/O

Sixnet

EB-16DO24-M

ETRAK2 w/16iso24VDCDO+POE

RTU & I/O

Sixnet

EB-16ISO20M-D

ETRAK2w/16ISO4-20mAAIsPOE

RTU & I/O

Sixnet

EB-16ISO20M-M

ETRAK2w/16ISO4-20mAAIsPOE

RTU & I/O

Sixnet

EB-16ISOTC-D

ETRAK2w/16INSAI+POE BASE1

RTU & I/O

Sixnet

EB-16ISOTC-M

ETRAK2w/16 INS AI+POEno B

RTU & I/O

Sixnet

EB-32AI10V-D

ETRAK2 mod w/32 10VDC AI

RTU & I/O

Sixnet

EB-32AI10V-M

ETRAK2 w/32 10VDC AI+POE

RTU & I/O

Sixnet

EB-32AI20M-D

ETARK2 w/32 4-20mA AI+POE

RTU & I/O

Sixnet

EB-32AI20M-M

ETRAK2 w/32 4-20mA AI+POE

RTU & I/O

Sixnet

EB-32DI24-D

ETRK2I/Ow/32 24VDI+POEba

RTU & I/O

Sixnet

EB-32DI24-M

ETRAK2 I/O mod w/32 24VDI

RTU & I/O

Sixnet

EB-32DO24-D

ETRK2I/Ow/32 24VDO+POEba

RTU & I/O

Sixnet

EB-32DO24-M

ETRAK2w/32iso24VDC DO+POE

Networking

Sixnet

EB-5ES-PSE-1

Ebus 5P POE all CU

Networking

Sixnet

EB-5ES-PSE-2SC

Ebus 5P POE 1mm SCF

Networking

Sixnet

EB-5ES-PSE-2ST

Ebus 5P POE 1mm STF

Networking

Sixnet

EB-5ES-PSE-3SC

Ebus 5p POE 1sm SCF

Networking

Sixnet

EB-5ES-PSE-3SCL

Ebus 5p POE 1sm SCf

Networking

Sixnet

EB-5ES-PSE-3ST

Ebus 5p POE 1sm STf

Networking

Sixnet

EB-5ES-PSE-3STL

Ebus 5P POE 1sm STf

RTU & I/O

Sixnet

EB-8AO20M-D

ETRAK2 w/8 4-20mA AO+POE

RTU & I/O

Sixnet

EB-8AO20M-M

modw/POE modw/8 4-20mA AO

Networking

Sixnet

EB-CC-CAP-L4

IP67 cap w/teth,4 pc, sw

Networking

Sixnet

EB-CC-CAT5-M4

FI IP67 RJ45 con,4pc

Networking

Sixnet

EB-CC-PS-F1

IP67PWRCON,FI,EB-GT-8ES-1

Networking

Sixnet

EB-CP-RJ45-F1

IP67 BLKHD CONW/TETH CAP

RTU & I/O

Sixnet

EB-MIX24880-D

ETRAK2 mix PoE opt CA

RTU & I/O

Sixnet

EB-MIX24880-M

ETRAK2 I/O MOD, No Base

RTU & I/O

Sixnet

EB-MIX24882-D

ETRAK2 mix PoE CA w/2AOs

RTU & I/O

Sixnet

EB-MIX24882-M

ETRAK2 I/O MOD, No Base

Networking

Sixnet

EB-PD-24V-1

Ebus1-port POE 48V-24V15W

Networking

Sixnet

EB-PD-UPS-1

Ebus1p POEsplt,48V-14V13W

Networking

Sixnet

EB-PS-AC48-120

Ebus pwr sup,AC-48V, 120W

Networking

Sixnet

EB-PS-AC48-75

Ebus pwr sup,AC-48V, 75W

Networking

Sixnet

EB-PSE-24V-1A

Ebus1-portPOEinj24V-48VUP

Networking

Sixnet

EB-PSE-24V-1B

Ebus1-portPOEinj24V-48Vsp

Networking

Sixnet

EB-PSE-48V-2A

Ebus2-portPOEinj48V-48Vup

Networking

Sixnet

EB-PSE-48V-2B

Ebus2-portPOEinj48V-48VSP

Networking

Sixnet

EB-RJF-BLKHD-1

BlkhdRJ45,st,rev.bay,IP67

Networking

Sixnet

EB-RJF-CAP-1

Ebus cap bulkhead,IP67

Networking

Sixnet

EB-RJF-PLUG-1

Ebus,RJ45,rev bay, IP67

Networking

Sixnet

EK-CCOAT-1

EK switch conformal coating option

Networking

Sixnet

EK1-BRCKT-19

2 1U 19"mnt bckt w/sc

Networking

Sixnet

EK1-BRCKT-23

2 of1U 23"mnt bckt w/scr

Networking

Sixnet

EK1-BRCKT-2324

2 of1U23/24"mnt bcktw/scr

Networking

Sixnet

EK1-BRCKT-ETSI

2 of1U ETSI mntbckt w/scr

Networking

Sixnet

EK1-BRCKT-WALL

2 of wall mnt brckt w/scr

Networking

Sixnet

EL212F-AC-V1

12 ports; managed; 8 FE SFP+ 4GE; Single Power input for 85-264VAC or 90-300 VDC

Networking

Sixnet

EL212F-DC-V1

12 ports; managed; 8 FE SFP+ 4GE; Dual 18-59 VDC power inputs

Networking

Sixnet

EL228-A0-1

EL228 w single AC pwr sup

Networking

Sixnet

EL228-AA-1

EL228 w dual AC pwr sup

Networking

Sixnet

EL228-D0-1

EL228 w sngl DC pwr sup

Networking

Sixnet

EL228-DD-1

EL228 w dual DC pwr sup

Networking

Sixnet

EL326-A0-1

EL326 w sngl AC pwr sup

Networking

Sixnet

EL326-AA-1

Final assembly EL326 AC

Networking

Sixnet

EL326-D0-1

26 ports; managed; layer 3; 24 GE RJ45 w/ 4 GE SFP Combo + 2 Optional 10 Gig; Single power input for 18-59 VDC

Networking

Sixnet

EL326-DD-1

26 ports; managed; layer 3; 24 GE RJ45 w/ 4 GE SFP Combo + 2 Optional 10 Gig; Dual power inputs for 18-59 VDC

Indication

Red Lion

EMDC0000

DC EMITTER (OPPOSED BEAM)

Indication

Red Lion

EMMDC000

DC EMITTER W/2M CABLE

Indication

Red Lion

EMMDC001

DC EMITTER W/PICO CONNCTR

Interface

Red Lion

ENC00007

Enclosure: G07

Interface

Red Lion

ENC00009

Enclosure: G09

Interface

Red Lion

ENC00010

Enclosure: G10

Interface

Red Lion

ENC00012

Enclosure: G12

Interface

Red Lion

ENC00015

Enclosure: G15

Indication

Red Lion

ENC10000

SMALL ENCLOSURE KIT

Indication

Red Lion

ENC11000

1/16 DIN NEMA 4 ENCLOSURE

Indication

Red Lion

ENC11A00

1/16DIN SINGLE NEMA4 ENCL

Indication

Red Lion

ENC11B00

1/16DIN DOUBLE NEMA4 ENCL

Indication

Red Lion

ENC12000

EPAX NEMA 4 ENCLOSURE

Indication

Red Lion

ENC13000

CUB7 SINGLE NEMA4 ENCL

Indication

Red Lion

ENC20000

LARGE ENCLOSURE KIT

Indication

Red Lion

ENC30000

1/16 DIN/LIBRA/LEGEND ENC

Indication

Red Lion

ENC40000

LIBRA/LEGEND NEMA 4 ENC

Indication

Red Lion

ENC50000

1/8 DIN NEMA 4 ENCLOSURE

Indication

Red Lion

ENC5A000

PAX NEMA 4 ENCLOSURE

Indication

Red Lion

ENC5B000

PAX SINGLE NEMA 4 ENCL.

Indication

Red Lion

ENC5C000

PAX DOUBLE NEMA 4 ENCL.

Indication

Red Lion

ENC60000

GEMINI NEMA 4 ENCLOSURE

Indication

Red Lion

ENC80000

CUB4/5,DT8 NEMA 4 ENC

Indication

Red Lion

ENC8A000

CUB4/5,DT8 NEMA 4X ENC

Indication

Red Lion

ENC8B000

CUB4/5,DT8 W/MLPS N4X ENC

Indication

Red Lion

ENC90000

ENCLOSURE: LPAX

Indication

Red Lion

EPAX0500

BIG 5 DIGIT PAX DISPLAY

Indication

Red Lion

EPAX0600

BIG 6 DIGIT PAX DISPLAY

Indication

Red Lion

EPAXENSH

EPAX ENCLOSURE & SHROUD

Indication

Red Lion

EPAXPGM0

EPAX PROGRAMMING REMOTE

Networking

N-Tron

ESERV-11T

ESERV-11T SERIAL SERVER

Networking

N-Tron

ESERV-11T-ST

ESERV-11T-ST SERL SERVER

Networking

N-Tron

ESERV-12T

ESERV-12T SERIAL SERVER

Networking

N-Tron

ESERV-12T-ST

ESERV-12T-ST SERL SERVER

Networking

N-Tron

ESERV-M12T

ESERV-M12T MODBUS GATEWAY

Networking

N-Tron

ESERV-M12T-ST

ESERV-M12T-ST MODBUS GWY

Networking

Sixnet

ET-5MS-OEM-2-1

OEM mng sw W/5 Eth+1 MIIp

Networking

Sixnet

ET-5MS-OEM-2-1B

OEM mng sw w/5 Eth+1 MIIp

Networking

Sixnet

ET-8EG-MIL-1

8 Port (10/100/1000BaseTX) Unmanaged IP67 Switch

Networking

Sixnet

ET-8ES-MIL-1

8 Port (10/100BaseTX) Unmanaged IP67 Switch

Networking

Sixnet

ET-8MG-MIL-1

8 Port (10/100/1000BaseTX) Managed IP67 Switch

Networking

Sixnet

ET-8MG-OEM-F

OEM MNG Gig SW

Networking

Sixnet

ET-8MG-OEM-HSK1

HEAT-SINK KIT1 CONDUCTIVE

Networking

Sixnet

ET-8MG-OEM-HSK2

HEAT-SINK KIT2 FORCED AIR

Networking

Sixnet

ET-8MG-OEM-TF

8MG OEM Test fixture

Networking

Sixnet

ET-8MS-MIL-1

8 Port (10/100BaseTX) Managed IP67 Switch

Networking

Sixnet

ET-8MS-OEM-1

8-Port mngs opt PC104 size

Networking

Sixnet

ET-8MS-OEM-1-3

OEM MNG 3.3V and ALL CON

Networking

Sixnet

ET-8MS-OEM-2-3

OEM MNG 3.3V pwrbd-to-bd

Networking

Sixnet

ET-8MS-OEM-TFXC

12P Gigabit IP67 managed Layer 3 SW

Networking

Sixnet

ET-DS-1

device srvr, tand,1enet+1

Networking

Sixnet

ET-GT-232-1

ETRAK GATE,ENET-RS232 CON

Networking

Sixnet

ET-GT-485-1

ETRAK GATE,ENET-RS485 CON

Networking

Sixnet

ET-GT-ST-3

EtherTRAK Redundant Ethernet I/O Gateway

Networking

Sixnet

ET-MIL232-C2NU

CBL NO USB 2M/6.5FT

Networking

Sixnet

ET-PS-024-02

PWR SUP:AC-24 VDC@2A(48W)

Networking

Sixnet

ET-RJF-PWR-1

AMPHENOL PLUG,PWR,REV BAY

Networking

Sixnet

ET-SDS-1

dev srvr,secure,1enet+1sp

Networking

Sixnet

F-CO-ST-4pin

4P PLUG CONN W/SCREWS

Networking

Sixnet

FANDK721SMA

Portable Blade antenna Cellular, PCS, LTE & AWS/UMTS 3 dB gain (SMA); 6 inch; hinged
Used with RAM/SN/BT-6000 series

Networking

Sixnet

FANDK819SMAH

8in.hng prt,SMA,dual-band

Networking

Sixnet

FANDK819SMAH3

anten, prtbl rubber duck

Networking

Sixnet

FANMG72115SMADO

Cellular, PCS, LTE  & GPS- -Hockey Puck Mag mount dome antenna 
with 15 ft. cable 3 dB gain (used with BT-5000 series)

Networking

Sixnet

FANMG721SMADO

Cellular, PCS, & LTE -Hockey Puck Mag mount dome antenna  (SMA with 15 ft. cable 3 dB gain (Used with 6000 series)

Networking

Sixnet

FANMG81915SMADO

3/4in,SMA-SMA,tri-band,15

Networking

Sixnet

FANMG819SMA

mag.mnt SMA dl-bnd 14.5FT

Networking

Sixnet

FANMG819SMADO

Mag Mnt Dual Bnd Dome Ant

Networking

Sixnet

FANRO819SMALP

roof mnt,SMA,dualband17FT

Networking

Sixnet

FANTB72115SMADO

Cellular, PCS, LTE  & GPS- Hockey Puck Threaded Bolt Roof-mount dome antenna SMA (5/8" x 9/16"OD) with 15 ft. cable
Used with BT-5000 modems

Networking

Sixnet

FANTB721SMADO

Cellular, PCS, LTE & AWS/UMTS- Hockey Puck Threaded Bolt Roof-mount dome antenna SMA (5/8" x 9/16"OD) with 15 ft. cable
(Used with 6000 modems)

Networking

Sixnet

FANTB81915SMADO

3/4"rfmnt,SMA,dl-bnd,15FT

Networking

Sixnet

FANTB819SMADO

9/16in thrd blt,2bnd,15FT

Networking

Sixnet

FANTBWIFI721DO

Cellular, PCS, LTE , WiFI  - Roof-mount dome antenna (SMA-SMA) 4.25 in diameter with 15 ft. cable
Used with 6000 and as a LTE MIMO option and Wifi for 5000 series

Networking

Sixnet

FANWAND721SMA

Antenna 2G/3G/4G LTE 6 inch hinged paddle with SMA male connector, no cable

Networking

Sixnet

FCAALUSBMINI

USB A Male/Mini-B Male

Networking

Sixnet

FCASTMXT100

DB9F - DB9M RS232 cbl,6FT

Networking

Sixnet

FCATAFUSEAUTO

12VDC 3A,250V fuse aut6FT

Networking

Sixnet

FCATAFUSECABLE

12VDC 2A,250V fusepwr15FT

Networking

Sixnet

FCOPPER-SFP-100

Copper RJ45 SFP, 10/100

Indication

Red Lion

FCOR0000

FERRITE CORE

Networking

Sixnet

FMFIBER-SFP-2K

MISC,100Mbs MM FBR TR

Networking

Sixnet

FMFIBER-SFP-4K

MISC,100Mbs MMFBR xcvr

Networking

Sixnet

FPSALACADAPTER

800mA AC to DC adapter with molex connector

Networking

Sixnet

FPSALACADAPTER2

trfmr,12V,18W,1.5A AC-DC

Networking

Sixnet

FSFIBER-SFP-100

100Mb SFPfbr xcvr,sm,1310

Networking

Sixnet

FSFIBER-SFP-30K

100Mb SFPf xcvr,sm,1310nm

Networking

Sixnet

FSFIBER-SFP-60K

100Mb SFPf xcvr,sm,1310nm

Networking

Sixnet

FWH1010FTMolex

I/O wire harness w/10 pin

Interface

Red Lion

G07C0000

7",INDOOR,24V

Interface

Red Lion

G07S0000

7",OUTDOOR,24V

Interface

Red Lion

G09C0000

9",INDOOR,24V

Interface

Red Lion

G09C1000

9",INDOOR,+ETH,24V

Interface

Red Lion

G0FILM07

G07 OVERLAY FILM (10/PK)

Interface

Red Lion

G0FILM09

G09 OVERLAY FILM (10/PK)

Interface

Red Lion

G0FILM10

G10 OVERLAY FILM (10/PK)

Interface

Red Lion

G0FILM12

G12 OVERLAY FILM (10/PK)

Interface

Red Lion

G0FILM15

G15 OVERLAY FILM (10/PK)

Interface

Red Lion

G10C0000

10",INDOOR,24V

Interface

Red Lion

G10C1000

10",INDOOR,+ETH,24V

Interface

Red Lion

G10R0000

10",INDOOR,24V

Interface

Red Lion

G10R1000

10",INDOOR,+ETH,24V

Interface

Red Lion

G10S0000

10",OUTDOOR,24V

Interface

Red Lion

G10S1000

10",OUTDOOR,+ETH,24V

Interface

Red Lion

G12C0000

12",INDOOR,24V

Interface

Red Lion

G12C1100

12",INDOOR,+485,+ETH,24V

Interface

Red Lion

G15C0000

15",INDOOR,24V

Interface

Red Lion

G15C1100

15",INDOOR,+485,+ETH,24V

Interface

Red Lion

G303M000

G3 128x64 INDOOR

Interface

Red Lion

G303S000

G3 128x64 OUTDOOR

Interface

Red Lion

G304K200

KADET2 4" HMI

Interface

Red Lion

G306A000

6" TOUCH INDOOR TFT

Interface

Red Lion

G306M000

6" MONO TOUCH INDOOR

Interface

Red Lion

G306MS00

6" MONO TOUCH OUTDOOR

Interface

Red Lion

G307K200

KADET2 7" HMI

Interface

Red Lion

G308A210

G308A ISO,1ETH,USBH

Interface

Red Lion

G308A230

G308A ISO,2ETH,USBH

Interface

Red Lion

G308C100

G308C N-ISO,1ETH

Interface

Red Lion

G310C210

G310C ISO,1ETH,USBH

Interface

Red Lion

G310C230

G310C ISO,2ETH,USBH

Interface

Red Lion

G310R210

G310R ISO,1ETH,USBH

Interface

Red Lion

G310R230

G310R ISO,2ETH,USBH

Interface

Red Lion

G310S210

G310S ISO,1ETH,USBH

Interface

Red Lion

G310S230

G310S ISO,2ETH,USBH

Interface

Red Lion

G315C210

G315C 1ETH,USBH

Interface

Red Lion

G315C230

G315C 2ETH,USBH

Interface

Red Lion

G3AD0607

ADAPTER PANEL G306 TO G07

Interface

Red Lion

G3AD0807

ADAPTER PANEL G308 TO G07

Interface

Red Lion

G3AD1009

ADAPTER PANEL G310 TO G09

Interface

Red Lion

G3AD1010

ADAPTER PANEL G310 TO G10

Interface

Red Lion

G3AD1012

ADAPTER PANEL G310 TO G12

Interface

Red Lion

G3AD1515

ADAPTER PANEL G315 TO G15

Interface

Red Lion

G3BR06A0

G306A LED DSP W/DRIVER BD

Interface

Red Lion

G3BR08A0

G308A BCKLGHT REPLACEMENT

Interface

Red Lion

G3BR10C0

G310C/NEW TX700 BACKLIGHT

Interface

Red Lion

G3BR10C1

G310C NEC-64 BACKLIGHT

Interface

Red Lion

G3BR10S1

G310S LED BKLT W/DRVR BD

Interface

Red Lion

G3BR10S2

G310S LED BKLT REPLACEMNT

Interface

Red Lion

G3CF001G

COMPACT FLASH CARD 1GB

Interface

Red Lion

G3CF002G

COMPACT FLASH CARD 2GB

Interface

Red Lion

G3CF064M

COMPACT FLASH CARD 64MB

Interface

Red Lion

G3CF256M

COMPACT FLASH CARD 256MB

Interface

Red Lion

G3CF512M

COMPACT FLASH CARD 512MB

Interface

Red Lion

G3CN0000

G3 CAN OPTION CARD

Interface

Red Lion

G3DN0000

G3 DEVICENET OPTION CARD

Interface

Red Lion

G3ENET00

G3 ETHERNET OPTION CARD

Interface

Red Lion

G3FILM03

G303 OVERLAY FILM (10/PK)

Interface

Red Lion

G3FILM06

G306 OVERLAY FILM (10/PK)

Interface

Red Lion

G3FILM08

G308 OVERLAY FILM (10/PK)

Interface

Red Lion

G3FILM10

G310 OVERLAY FILM (10/PK)

Interface

Red Lion

G3FILM15

G315 OVERLAY FILM (10/PK)

Interface

Red Lion

G3FILM4K

G304K OVERLAY FILM(10/PK)

Interface

Red Lion

G3FILM6K

G306K OVERLAY FILM(10/PK)

Interface

Red Lion

G3FILM7K

G307K OVERLAY FILM(10/PK)

Interface

Red Lion

G3FILM8K

G308K OVERLAY FILM(10/PK)

Interface

Red Lion

G3GSM000

G3GSM CELLULAR MODEM CARD

Interface

Red Lion

G3HSPA00

G3 HSPA OPTION CARD

Interface

Red Lion

G3LBL000

G3 BLANK LOGO LABEL

Interface

Red Lion

G3LBL001

G3 OUTDOOR BLANK LOGO LBL

Interface

Red Lion

G3MPI000

G3 MPI OPTION CARD

Interface

Red Lion

G3PBDP00

G3 PROFIBUS DP

Interface

Red Lion

G3QANT00

G3GSM ANTENNA

Interface

Red Lion

G3QANTPM

G3GSM PNL-MNT ANTENNA

Interface

Red Lion

G3RS0000

G3 RS RS232/485 CARD

Indication

Red Lion

G3STAND0

G3 STAND

Interface

Red Lion

G3USBHC0

G3 USB HOST EXPANSION CRD

Indication

Red Lion

GCM23201

SERIAL CONV MOD (RS-232)

Indication

Red Lion

GCM42201

SERIAL CONV MOD (RS-422)

Indication

Red Lion

GEAR

SET-UP FOR SPECIAL GEARS

Indication

Red Lion

GEM10060

GEM 1 W/RLY 115/230VAC

Indication

Red Lion

GEM20060

GEM2 W/RLY,L/SRL 115/230V

Indication

Red Lion

GEM20160

GEM2 W/RLY,SRL 115/230V

Indication

Red Lion

GEM33060

GEM33 W/RLY L/SRL 115/230

Indication

Red Lion

GEM33160

GEM33 W/RLY,SRL 115/230V

Indication

Red Lion

GEM41060

GEM41 L/SRL,W/RLY 115/230

Indication

Red Lion

GEM41160

GEM41 W/SRL,RLY 115/230V

Indication

Red Lion

GEM42060

GEM42 L/SRL,W/RLY 115/230

Indication

Red Lion

GEM42160

GEM42 W/SRL,RLY 115/230V

Indication

Red Lion

GEM52060

GEM52 L/SRL,W/RLY 115/230

Indication

Red Lion

GEM52160

GEM52 W/SRL,RLY 115/230V

Interface

Red Lion

GEXRACK1

Graphite Wide Expansion Rack

Interface

Red Lion

GEXRACK2

Graphite Standard Expansion Rack

Interface

Red Lion

GMCAN000

MOD, CAN

Interface

Red Lion

GMCC0000

Graphite Crimson Control Module

Interface

Red Lion

GMDIOR00

MOD,8 IN,6 RELAY OUTPUT

Interface

Red Lion

GMDIOS00

MOD,8 IN,6 SSR OUTPUT

Interface

Red Lion

GMDN0000

GRAPHITE DEVICENET MODULE

Networking

Sixnet

GMFIBER-SFP-2K

G MMFXCVR,3.3V,2K,SFP PLG

Networking

Sixnet

GMFIBER-SFP-500

G MMFxcvr,3.3V,850NM,SFP

Interface

Red Lion

GMHSPA00

GRAPHITE HSPA+ MODULE

Interface

Red Lion

GMINI800

MOD,8 DC CURRENT INPUT

Interface

Red Lion

GMINV800

MOD,8 DC VOLTAGE INPUT

Interface

Red Lion

GMJ19390

MOD, J1939

Interface

Red Lion

GMOUT400

MOD,4 ANALOG OUT

Interface

Red Lion

GMP1RA00

MOD,1 PID,RELAY+ANLOG OUT

Interface

Red Lion

GMP1RM00

MOD,1 PID,RELAT OUT+HCM

Interface

Red Lion

GMP1SA00

MOD,1 PID, SSR+ANALOG OUT

Interface

Red Lion

GMP1SM00

MOD,1 PID,SSR OUT+HCM

Interface

Red Lion

GMP2R000

MOD,2 PID,RELAY OUT

Interface

Red Lion

GMP2RM00

MOD,2 PID,RELAY OUT+HCM

Interface

Red Lion

GMP2S000

MOD,2 PID, SSR OUT

Interface

Red Lion

GMP2SM00

MOD,2 PID,SSR OUT+HCM

Interface

Red Lion

GMPBDP00

GRAPHITE PROFIBUS DP MODULE

Interface

Red Lion

GMRTD600

MOD,6 RTD INPUT

Interface

Red Lion

GMSG10R0

GRAPHITE STRAIN GAGE MOD, 1 SG, 3 RLY, ANL OUT

Interface

Red Lion

GMSG10S0

GRAPHITE STRAIN GAGE MOD, 1 SG, 3 SSR, ANL OUT

Interface

Red Lion

GMSG11R0

GRAPHITE STRAIN GAGE MOD, 2 SG, 3 RLY, ANL OUT

Interface

Red Lion

GMSG11S0

GRAPHITE STRAIN GAGE MOD, 2 SG, 3 SSR, ANL OUT

Interface

Red Lion

GMTC8000

MOD,8 THERMOCOUPLE INPUT

Interface

Red Lion

GMUIN400

MOD,4 UNIVERSAL INPUT

Interface

Red Lion

GRAC0001

Graphite Edge Controller

Interface

Red Lion

GRAC00C5

Graphite Core Controller

Networking

Sixnet

GSFIBER-SFP-10K

G SM-10KM FBR 3.3V,1310NM

Networking

Sixnet

GSFIBER-SFP-30K

GFPLED,SM30KMFBR,3.3V

Networking

Sixnet

GSFIBER-SFP-50K

G SM-50KM FBR 3.3V,1310NM

Networking

Sixnet

GSFIBER-SFP-80K

G SM-80KM F

Indication

Red Lion

HESS0000

HALL EFFECT SPEED SENSOR

Indication

Red Lion

HHTCONC0

HHT CONCAVE DISC

Indication

Red Lion

HHTCONE0

HHT CONE PT DISC W/SHAFT

Indication

Red Lion

HHTP0000

HHT PHOTO TACH

Indication

Red Lion

HHTRT000

.5"x 2 REFLECTIVE TAPE

Indication

Red Lion

HHTWHL00

HHT RUBBER WHEEL

Indication

Red Lion

HWK10000

CUB1 SPARE HARDWARE KIT

Indication

Red Lion

HWK20000

CUB2 SPARE HARDWARE KIT

Indication

Red Lion

HWK30000

SUB CUB 2 PANEL BEZEL KT

Indication

Red Lion

HWK40000

SUB-CUB 2 BEZEL/PC BD KIT

Indication

Red Lion

HWK70000

MDM CABLE ASSY KIT

Indication

Red Lion

IAMA0006

6MM DIN SIGNAL CONDITIONR

Indication

Red Lion

IAMA3535

UNIV. SIGNAL CONDITIONER

Indication

Red Lion

IAMA6262

UNIV SIG COND SQUARE ROOT

Indication

Red Lion

IAMS0001

IAMS W/ANALOG

Indication

Red Lion

IAMS0010

IAMS W/SETPOINT

Indication

Red Lion

IAMS0011

IAMS W/ANALOG & SETPOINT

Indication

Red Lion

IAMS3535

SMART SETPOINT ANALOG MOD

Indication

Red Lion

ICA00000

SPARE INPUT CONN. & WIRES

Indication

Red Lion

ICM40030

RS485-RS232 CONVERTER

Indication

Red Lion

ICM50000

ISO RS485-RS232 CONV

Indication

Red Lion

ICM80000

ETHERNET GATEWAY

Indication

Red Lion

IFMA0035

9-32VDC PWR, ANLG OUTPUT

Indication

Red Lion

IFMA0065

85-250VAC PWR,ANLG OUTPUT

Indication

Red Lion

IFMR0036

9-32VDC, PWR,RELAY OUTPUT

Indication

Red Lion

IFMR0066

85-250VAC PWR,RLY OUTPUT

Indication

Red Lion

ILS11500

INDUCTIVE LOAD SUP 115V

Indication

Red Lion

ILS23000

INDUCTIVE LOAD SUP 230V

Indication

Red Lion

IMD10060

IMD VD AC

Indication

Red Lion

IMD10160

IMD VD EX AC

Indication

Red Lion

IMD10162

IMD VD EX, ALM AC

Indication

Red Lion

IMD13160

IMD VD EX, SOFT AC

Indication

Red Lion

IMD13161

IMD VD EX, SOFT, SER AC

Indication

Red Lion

IMD13162

IMD VD EX, SOFT, ALM AC

Indication

Red Lion

IMD13163

IMD VD, EX,SOFT, MA AC

Indication

Red Lion

IMD13167

IMD VD EX,SFT,AL,SR,MA AC

Indication

Red Lion

IMD13169

IMD VD EX,SFT,AL,SER,V AC

Indication

Red Lion

IMD20060

IMD ID AC

Indication

Red Lion

IMD20160

IMD ID EX, AC

Indication

Red Lion

IMD20162

IMD ID EX, ALM AC

Indication

Red Lion

IMD23160

IMD ID EX, SOFT AC

Indication

Red Lion

IMD23161

IMD ID EX, SOFT, SER AC

Indication

Red Lion

IMD23162

IMD ID EX, SOFT, ALM AC

Indication

Red Lion

IMD23163

IMD ID EX,SOFT, MA AC

Indication

Red Lion

IMD23167

IMD ID EX,SFT,AL,SR,MA AC

Indication

Red Lion

IMD23169

IMD ID EX,SFT,ALM,SR,V AC

Indication

Red Lion

IMI04160

IMI PV AC

Indication

Red Lion

IMI04161

IMI PV SRL AC

Indication

Red Lion

IMI04162

IMI PV ALRM AC

Indication

Red Lion

IMI04163

IMI PV,ANLG AC

Indication

Red Lion

IMI04167

IMI PV,SRL,ALRM,ANLG AC

Indication

Red Lion

IMI04169

IMI PV,S,ALRM/ANL-V AC

Indication

Red Lion

IMP20060

IMP AC

Indication

Red Lion

IMP20160

IMP EX AC

Indication

Red Lion

IMP20162

IMP EX ALM, AC

Indication

Red Lion

IMP23160

IMP EX, SOFT AC

Indication

Red Lion

IMP23161

IMP EX SOFT, SER AC

Indication

Red Lion

IMP23162

IMP EX SOFT, ALM AC

Indication

Red Lion

IMP23163

IMP EX SOFT, MA AC

Indication

Red Lion

IMP23167

IMP EX,SOFT,ALM,SER,MA AC

Indication

Red Lion

IMP23169

IMP EX,SOFT,ALM,SER, V AC

Indication

Red Lion

IMS03160

IMS PVLTT AC

Indication

Red Lion

IMS03162

IMS PVLTT,ALRM AC

Indication

Red Lion

IMS03164

IMS PVLTT,ALRM,SRL AC

Indication

Red Lion

IMS03166

IMS PVLTT,ALRM,ANLG AC

Indication

Red Lion

IMS03168

IMS PV, ALRM/ANL-V AC

Indication

Red Lion

IRMA2003

IRMA 20mA LOOP POWER

Indication

Red Lion

IRMA3035

IRMA DC 0/4-20mA 0-10V

Indication

Red Lion

ITMA2003

ITMA 20MA LOOP POWER

Indication

Red Lion

ITMA3035

ITMA DC 0/4-20mA 0-10V

Indication

Red Lion

ITMS4037

TC/RTD SMART SIGNAL COND

Indication

Red Lion

LCM10000

LOGIC CONVERSION MOD

Indication

Red Lion

LD200400

LD CTR 4D 2.25"LED

Indication

Red Lion

LD200600

LD CTR 6D 2.25"LED

Indication

Red Lion

LD2006P0

LD 1P CTR 6D 2.25"LED

Indication

Red Lion

LD2A05P0

LD 2P ANLG 5D 2.25"LED

Indication

Red Lion

LD2SS6P0

LD SRL SLAVE 6D 2.25" LED

Indication

Red Lion

LD2T06P0

LD 1P TMR 6D 2.25"LED

Indication

Red Lion

LD400400

LD COUNTER 4D 4"LED

Indication

Red Lion

LD400600

LD COUNTER 6D 4"LED

Indication

Red Lion

LD4006P0

LD 1P CTR SER 6D 4"LED

Indication

Red Lion

LD4A05P0

LD 2P ANLG 5D 4"LED

Indication

Red Lion

LD4SG5P0

LD2P Strain Gage 5D 4"LED

Indication

Red Lion

LD4SS6P0

LD SERIAL SLAVE 6D 4" LED

Indication

Red Lion

LD4T06P0

LD 1P TMR SER 6D 4"LED

Indication

Red Lion

LDPLUG00

LD PANEL HOLE PLUG

Indication

Red Lion

LEMTBR00

ZLZ MOUNTING BRACKET

Indication

Red Lion

LFIL0000

LINE FILTER

Indication

Red Lion

LGB00000

LG 4P BATCH CTR/RATE GRN

Indication

Red Lion

LGB00100

LG 4P BATCH CTR/RATE RED

Indication

Red Lion

LGD00000

LG 2P CTR/RATE W/RLY GRN

Indication

Red Lion

LGD00001

LG 2P CTR/RATE,L/RLY GRN

Indication

Red Lion

LGD00100

LEGEND 2P CTR/RATE RED

Indication

Red Lion

LGD00101

LG 2P CTR/RATE,L/RLY RED

Indication

Red Lion

LGM00001

LEGEND 6P CTR/RATE GRN

Indication

Red Lion

LGM00101

LEGEND 6P CTR/RATE RED

Indication

Red Lion

LGPBF100

LGB PLUS W/ FT/INCH SFTWR

Indication

Red Lion

LGS00000

LEGEND 1P CTR/RATE GRN CE

Indication

Red Lion

LGS00001

LG 1P CTR/RATE,L/RLY,GRN

Indication

Red Lion

LGS00100

LEGEND 1P CTR/RATE RED

Indication

Red Lion

LGS00101

LG 1P CTR/RATE,L/RLY RED

Indication

Red Lion

LIBC1000

LIBRA 1P LCD CTR 115V

Indication

Red Lion

LIBC1010

LIBRA 1P LCD CTR 230V

Indication

Red Lion

LIBC1E00

LIBRA LED 1 PRST CTR 115V

Indication

Red Lion

LIBC1E10

LIBRA LED 1 PRST CTR 230V

Indication

Red Lion

LIBC2000

LIBRA 2P LCD CTR 115V

Indication

Red Lion

LIBC2010

LIBRA 2P LCD CTR 230V

Indication

Red Lion

LIBC2E00

LIBRA LED 2 PRST CTR 115V

Indication

Red Lion

LIBC2E10

LIBRA LED 2 PRST CTR 230V

Indication

Red Lion

LIBT1000

LIBRA 1P LCD TMR 115V

Indication

Red Lion

LIBT1010

LIBRA 1P LCD TMR 230V

Indication

Red Lion

LIBT1E00

LIBRA LED 1 PRST TMR 115V

Indication

Red Lion

LIBT1E10

LIBRA LED 1 PRST TMR 230V

Indication

Red Lion

LIBT2000

LIBRA 2P LCD TMR 115V

Indication

Red Lion

LIBT2010

LIBRA 2P LCD TMR 230V

Indication

Red Lion

LIBT2E00

LIBRA LED 2 PRST TMR 115V

Indication

Red Lion

LIBT2E10

LIBRA LED 2 PRST TMR 230V

Indication

Red Lion

LMPC0000

LOGIC MAGNETIC SENSOR(OC)

Indication

Red Lion

LMPC0025

LMPC SENSOR W/25FT CABLE

Indication

Red Lion

LMPC0050

LMPC SENSOR W/50FT CABLE

Indication

Red Lion

LMPCC000

LMP-C W/3 PIN CONNECTOR

Indication

Red Lion

LMPEC000

LMP-EF W/3 PIN CONNECTOR

Indication

Red Lion

LPAX0500

LG DIGIT PAX DISPLAY 5D

Indication

Red Lion

LPAX0600

LG DIGIT PAX DISPLAY 6D

Indication

Red Lion

LPAXCK00

LG DIGIT PAXCK DISPLAY 6D

Indication

Red Lion

LPAXDA00

LG DGT PAX DSP DUAL ANALG

Indication

Red Lion

LSAHC001

HINGE CLAMP ASSY

Indication

Red Lion

LSCB1000

LNGTH SENSOR CNVRSION BRK

Indication

Red Lion

LX%00000

LPAX LABEL: %

Indication

Red Lion

LX%RH000

LPAX LABEL: %RH

Indication

Red Lion

LX1000X0

LPAX LABEL: x1000

Indication

Red Lion

LX100X00

LPAX LABEL: x100

Indication

Red Lion

LX10X000

LPAX LABEL: x10

Indication

Red Lion

LXA00000

LPAX LABEL: A

Indication

Red Lion

LXBAR000

LPAX LABEL: bar

Indication

Red Lion

LXBLANK0

LPAX LABEL: BLANK

Indication

Red Lion

LXBPM000

LPAX LABEL: BPM

Indication

Red Lion

LXBPS000

LPAX LABEL: BPS

Indication

Red Lion

LXCM/MIN

LPAX LABEL: cm/min

Indication

Red Lion

LXCM/S00

LPAX LABEL: cm/s

Indication

Red Lion

LXCM0000

LPAX LABEL: cm

Indication

Red Lion

LXCM3000

LPAX LABEL:  cm3

Indication

Red Lion

LXCPH000

LPAX LABEL: CPH

Indication

Red Lion

LXCPM000

LPAX LABEL: CPM

Indication

Red Lion

LXCPS000

LPAX LABEL: CPS

Indication

Red Lion

LXDC0000

LPAX LABEL: DEGREES C

Indication

Red Lion

LXDEG000

LPAX LABEL: deg

Indication

Red Lion

LXDF0000

LPAX LABEL: DEGREES F

Indication

Red Lion

LXFPH000

LPAX LABEL: FPH

Indication

Red Lion

LXFPM100

LPAX LABEL: FPM

Indication

Red Lion

LXFPM200

LPAX LABEL: fpm

Indication

Red Lion

LXFPS100

LPAX LABEL: FPS

Indication

Red Lion

LXFPS200

LPAX LABEL: fps

Indication

Red Lion

LXFT0000

LPAX LABEL: ft

Indication

Red Lion

LXFT3/H0

LPAX LABEL: ft3/h

Indication

Red Lion

LXFT3/MN

LPAX LABEL: ft3/min

Indication

Red Lion

LXFT3/S0

LPAX LABEL: ft3/s

Indication

Red Lion

LXFT3000

LPAX LABEL: ft3

Indication

Red Lion

LXFTLB00

LPAX LABEL: ft lb

Indication

Red Lion

LXG00000

LPAX LABEL: G

Indication

Red Lion

LXGAL000

LPAX LABEL: gal

Indication

Red Lion

LXGPH000

LPAX LABEL: gph

Indication

Red Lion

LXGPM100

LPAX LABEL: GPM

Indication

Red Lion

LXGPM200

LPAX LABEL: gpm

Indication

Red Lion

LXGPS000

LPAX LABEL: gps

Indication

Red Lion

LXH00000

LPAX LABEL: h

Indication

Red Lion

LXHP0000

LPAX LABEL: hp

Indication

Red Lion

LXHZ0000

LPAX LABEL: Hz

Indication

Red Lion

LXIN0000

LPAX LABEL: in

Indication

Red Lion

LXIN3000

LPAX LABEL:  in3

Indication

Red Lion

LXINHG00

LPAX LABEL: in Hg

Indication

Red Lion

LXINLB00

LPAX LABEL: in lb

Indication

Red Lion

LXIPH000

LPAX LABEL: IPH

Indication

Red Lion

LXIPM000

LPAX LABEL: IPM

Indication

Red Lion

LXIPS000

LPAX LABEL: IPS

Indication

Red Lion

LXK00000

LPAX LABEL: K

 

RedLion Viet Nam III

Bình luận của bạn
*
*
 Captcha
Danh mục hãng cung cấpDanh mục hãng cung cấp
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  2
 • Hôm nay:
  381
 • Tuần này:
  722
 • Tháng trước:
  5510
 • Tất cả:
  818092
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 01, đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

 Nhân viên kinh doanh: Sĩ Nguyên (Mr.)

 Email:  Sale08@tmpvietnam.com        Tel: 091 7543068

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Hình Thức Thanh Toán
Bản Đồ

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top