RedLion Viet Nam V

Mô tả:
Tăng Minh Phát là đại lý của Red Lion tại Việt Nam
Chia sẻ:
Số lượng
số điện thoại

Tăng Minh Phát là nhà phân phối Thiết bị và Giải pháp của RedLion tại Việt Nam. Quý khách hãy liên hệ để cùng hợp tác và phát triển tốt nhất.

Chân thành cảm ơn Quý Khách Hàng.

 

Kết quả hình ảnh cho redlion logo

Các sản phẩm phát triển mạnh:

 

 

Indication

Red Lion

PROGRAM

PROGRAMMING CHARGE

Indication

Red Lion

PRS10011

.1-1HZ SPEED SWITCH 115V

Indication

Red Lion

PRS10012

.1-1HZ SPEED SWITCH 230V

Indication

Red Lion

PRS10101

1-10HZ SPEED SWITCH 115V

Indication

Red Lion

PRS10102

1-10HZ SPEED SWITCH 230V

Indication

Red Lion

PRS11011

10-100H SPEED SWITCH 115V

Indication

Red Lion

PRS11012

10-100H SPEED SWITCH 230V

Indication

Red Lion

PRS11021

.1-1KHZ SPEED SWITCH 115V

Indication

Red Lion

PRS11022

.1-1KHZ SPEED SWITCH 230V

Indication

Red Lion

PRS11031

1-10KHZ SPEED SWITCH 115V

Indication

Red Lion

PRS11032

1-10KHZ SPEED SWITCH 230V

Indication

Red Lion

PSA10000

2-WIRE PROX SENSOR 6.5mm

Indication

Red Lion

PSA1B000

2-WIRE PROX SENSOR 6.5mm

Indication

Red Lion

PSA20000

2-WIRE PROX SENSOR 30mm

Indication

Red Lion

PSA2B000

2-WIRE PROX SENSOR 30mm

Indication

Red Lion

PSA6B000

3-WIRE PROX SENSOR 8mm

Indication

Red Lion

PSA7A000

3-WIRE PROX SENSOR 18mm

Indication

Red Lion

PSA7B000

3-WIRE PROX SENSOR 18mm

Indication

Red Lion

PSA8A000

3-WIRE PROX SENSOR 30mm

Indication

Red Lion

PSA8B000

3-WIRE PROX SENSOR 30mm

Indication

Red Lion

PSAC0000

NPN O.C. PROXIMITY SENSOR

Indication

Red Lion

PSAC0025

PSAC SENSOR W/25FT CABLE

Indication

Red Lion

PSAC0050

PSAC SENSOR W/50FT CABLE

Indication

Red Lion

PSAFP100

SML FLAT PACK PROX SENSOR

Indication

Red Lion

PSAFP200

LRG FLAT PACK PROX SENSOR

Indication

Red Lion

PSAH0000

HESS SPEED SENSOR .750"D

Indication

Red Lion

PSC11001

PSC,NEMA 4X,AL1,AL2,ANL

Indication

Red Lion

PSC11004

PSC,N4X,NI AL1&2,ANL,485

Indication

Red Lion

PSC11005

PSC,N4X,NI A1&OP2,ANL,485

Indication

Red Lion

PSC12004

PSC,N4X,NI AL1&2,ANV,485

Indication

Red Lion

PSC12005

PSC,N4X,NI A1&OP2,ANV,485

Indication

Red Lion

PSDR030W

24VDC 30W DIN POWER SUPPLY

Indication

Red Lion

PSDR060W

24VDC 60W DIN POWER SUPPLY

Indication

Red Lion

PSDR095W

24VDC 95W DIN POWER SUPPLY

Indication

Red Lion

PT00001R

PT 0-14.5 PSI

Indication

Red Lion

PT00002R

PT 0-23.2 PSI

Indication

Red Lion

PT00010R

PT 0-145 PSI

Indication

Red Lion

PT00250R

PT 0-3625 PSI

Interface

Red Lion

PTV00000

PRODUCTVITY STATION

Networking

N-Tron

PWR-M12-A-X

Power Cable, M12 A-coded female connector to bare end

Networking

N-Tron

PWR-RM12-A-X

Power Cable, 90° M12 A-coded female connector to bare end

Indication

Red Lion

PX2C8H00

PX2C HORIZONTAL

Indication

Red Lion

PX2C8V00

PX2C VERTICAL

Indication

Red Lion

PX2CHZ00

PX2C HORIZONTAL

Indication

Red Lion

PX2CVR00

PX2C VERTICAL

Indication

Red Lion

PX2FCA00

FlexCard for Second Analog Input/Remote Set-point/PID Control

Indication

Red Lion

PX2FCA10

FlexCard for Heater Current Monitor

Indication

Red Lion

PXU10020

1/16 CNTL, RLY, AC

Indication

Red Lion

PXU10030

1/8 CNTL, RLY, AC

Indication

Red Lion

PXU100B0

1/16 CNTL, RLY, DC

Indication

Red Lion

PXU100C0

1/8 CNTL, RLY, DC

Indication

Red Lion

PXU11A20

1/16 CNTL, RLY, RLY,485,USR,AC

Indication

Red Lion

PXU11A30

1/8 CNTL, RLY,RLY,485,USR,AC

Indication

Red Lion

PXU11A50

¼ CNTL, RLY,RLY,485,USR,AC

Indication

Red Lion

PXU11AB0

1/16 CNTL, RLY, RLY,485,USR,DC

Indication

Red Lion

PXU11AC0

1/8 CNTL, RLY,RLY,485,USR,DC

Indication

Red Lion

PXU11AE0

¼ CNTL, RLY,RLY,485,USR,DC

Indication

Red Lion

PXU20020

1/16 CNTL, SS, AC

Indication

Red Lion

PXU20030

1/8 CNTL, SS, AC

Indication

Red Lion

PXU200B0

1/16 CNTL, SS, DC

Indication

Red Lion

PXU200C0

1/8 CNTL, SS, DC

Indication

Red Lion

PXU209B0

1/16,SS,485,DC

Indication

Red Lion

PXU21A20

1/16 CNTL, SS,RLY,485,USR,AC

Indication

Red Lion

PXU21A30

1/8 CNTL, SS,RLY,485,USR, AC

Indication

Red Lion

PXU21AB0

1/16 CNTL, SS,RLY,485,USR,DC

Indication

Red Lion

PXU21AC0

1/8 CNTL, SS,RLY,485,USR, DC

Indication

Red Lion

PXU30020

1/16 CNTL, 20MA, AC

Indication

Red Lion

PXU300B0

1/16 CNTL, 20MA, DC

Indication

Red Lion

PXU309B0

1/16,20MA,485,DC

Indication

Red Lion

PXU31A20

1/16 CNTL, 20MA, RLY,485,USR,AC

Indication

Red Lion

PXU31A30

1/8 CNTL, 20MA, RLY, 485, USR,AC

Indication

Red Lion

PXU31A50

¼ CNTL, 20MA, RLY,485,USR,AC

Indication

Red Lion

PXU31AB0

1/16 CNTL, 20MA, RLY,485,USR,DC

Indication

Red Lion

PXU31AC0

1/8 CNTL, 20MA, RLY, 485, USR,DC

Indication

Red Lion

PXU31AE0

¼ CNTL, 20MA, RLY,485,USR,DC

Networking

Sixnet

RAM-6021

ROUTER,SECURE,MODBUS/DNP3

Networking

Sixnet

RAM-6401-XX

MODBUS,2G GSM EDGE,ScrTER

Networking

Sixnet

RAM-6401-XX-AC

MODBUS,2G GSM EDGE,ACAdpt

Networking

Sixnet

RAM-6401EB-XX

MODBUS,GSM EDGE,Scr,PoE

Networking

Sixnet

RAM-6421-XX

MODBUS,GSM EDGE,5S, Scr

Networking

Sixnet

RAM-6600-SP

MODBUS,1Eth,1Ser,CDMA+4PN

Networking

Sixnet

RAM-6600-SP-AC

MODBUS,1Eth,1S,CDMA+4P AC

Networking

Sixnet

RAM-6600-SP-MX

MODBUS EvDO AC MOLEX ADPT

Networking

Sixnet

RAM-6600-VZ

MODBUS,1Eth,1Ser,CDMA+4PN

Networking

Sixnet

RAM-6600-VZ-AC

MODBUS,1Eth,1S,CDMA+4P AC

Networking

Sixnet

RAM-6600-VZ-MX

MODBUS EvDO AC MOLEX ADPT

Networking

Sixnet

RAM-6601-SP

MODBUS,1Eth P,1Ser P EVDO

Networking

Sixnet

RAM-6601-SP-AC

MODBUS,1Eth P,1S EVDO AC

Networking

Sixnet

RAM-6601-VZ

MODBUS,1Eth P,1Ser P EVDO

Networking

Sixnet

RAM-6601-VZ-AC

CDMAEvDO,AC Barrel AdptVZ

Networking

Sixnet

RAM-6601EB-SP

MODBUS,1Eth P,1Ser Pw/POE

Networking

Sixnet

RAM-6601EB-VZ

MODBUS,1Eth P,1Ser Pw/POE

Networking

Sixnet

RAM-6621-SP

MODBUS,5Eth P,1Ser P,CDMA

Networking

Sixnet

RAM-6621-SP-AC

MODBUS,5Eth P,1S,CDMA AC

Networking

Sixnet

RAM-6621-TE

MODBUS,5Eth P,1Ser P,CDMA

Networking

Sixnet

RAM-6621-VZ

MODBUS,5Eth P,1Ser P,CDMA

Networking

Sixnet

RAM-6621-VZ-AC

MODBUS,5Eth P,1Ser P,w/AC

Networking

Sixnet

RAM-6700-AT

Cellular RTU: I/O concentrator and Modbus forwarding gateway with Full router capability, SixView Manager ready, 1 Ethernet port, 1 serial port, cellular  4G LTE with Fallback to 3G and 2G cellular router 4 pin Molex end connector cable

Networking

Sixnet

RAM-6700-AT-AC

Cellular RTU: I/O concentrator and Modbus forwarding gateway withFull router capability, SixView Manager ready, 1 Ethernet port, 1 serial port, cellular 4G LTE with Fallback to 3G and 2G cellular router 4 pin Molex end connector cable

Networking

Sixnet

RAM-6700-AT-MX

Cellular RTU: I/O concentrator and Modbus forwarding gateway with Full router capability, SixView Manager ready, 1 Ethernet port, 1 serial port, cellular 4G LTE with Fallback to 3G and 2G cellular router 4 pin Molex end connector cable

Networking

Sixnet

RAM-6700-VZ

Cellular RTU: I/O concentrator and Modbus forwarding gateway with Full router capability, SixView Manager ready, 1 Ethernet port, 1 serial port, cellular  4G LTE with Fallback to 3G and 2G cellular router 4 pin Molex end connector cable

Networking

Sixnet

RAM-6700-VZ-AC

Cellular RTU: I/O concentrator and Modbus forwarding gateway withFull router capability, SixView Manager ready, 1 Ethernet port, 1 serial port, cellular 4G LTE with Fallback to 3G and 2G cellular router 4 pin Molex end connector cable

Networking

Sixnet

RAM-6700-VZ-MX

Cellular RTU: I/O concentrator and Modbus forwarding gateway with Full router capability, SixView Manager ready, 1 Ethernet port, 1 serial port, cellular 4G LTE with Fallback to 3G and 2G cellular router 4 pin Molex end connector cable

Networking

Sixnet

RAM-6701-AT

Cellular RTU: I/O concentrator and Modbus forwarding gateway with Full router capability, SixView Manager ready, 1 Ethernet port, 1 serial port, cellular 4G LTE with Fallback to 3G and 2G, cellular router

Networking

Sixnet

RAM-6701-AT-AC

Cellular RTU: I/O concentrator and Modbus forwarding gateway with Full router capability, SixView Manager ready, 1 Ethernet port, 1 serial port, cellular 4G LTE with Fallback to 3G and 2G, cellular router with AC adapter

Networking

Sixnet

RAM-6701-VZ

Cellular RTU: I/O concentrator and Modbus forwarding gateway with Full router capability, SixView Manager ready, 1 Ethernet port, 1 serial port, cellular 4G LTE with Fallback to 3G and 2G, cellular router

Networking

Sixnet

RAM-6701-VZ-AC

Cellular RTU: I/O concentrator and Modbus forwarding gateway with Full router capability, SixView Manager ready, 1 Ethernet port, 1 serial port, cellular 4G LTE with Fallback to 3G and 2G, cellular router with AC adapter

Networking

Sixnet

RAM-6701EB-AT

Cellular RTU: I/O concentrator and Modbus forwarding gateway with Full router capability, SixView Manager ready, 1 Ethernet port, 1 serial port, cellular 4G LTE with Fallback to 3G and 2G with Power over Ethernet (PoE)

Networking

Sixnet

RAM-6701EB-VZ

Cellular RTU: I/O concentrator and Modbus forwarding gateway with Full router capability, SixView Manager ready, 1 Ethernet port, 1 serial port, cellular 4G LTE with Fallback to 3G and 2G with Power over Ethernet (PoE)

Networking

Sixnet

RAM-6721-AT

Cellular RTU: I/O concentrator and Modbus forwarding gateway with Full router capability, SixView Manager ready, 5 Ethernet ports, 1 serial port, cellular 4G LTE with Fallback to 3G and 2G, cellular router

Networking

Sixnet

RAM-6721-AT-AC

Cellular RTU: I/O concentrator and Modbus forwarding gateway with Full router capability, SixView Manager ready, 5 Ethernet ports, 1 serial port, cellular 4G LTE with Fallback to 3G and 2G, cellular router with AC adapter

Networking

Sixnet

RAM-6721-VZ

Cellular RTU: I/O concentrator and Modbus forwarding gateway with Full router capability, SixView Manager ready, 5 Ethernet ports, 1 serial port, cellular 4G LTE with Fallback to 3G and 2G, cellular router

Networking

Sixnet

RAM-6721-VZ-AC

Cellular RTU: I/O concentrator and Modbus forwarding gateway with Full router capability, SixView Manager ready, 5 Ethernet ports, 1 serial port, cellular 4G LTE with Fallback to 3G and 2G, cellular router with AC adapter

Networking

Sixnet

RAM-6800-AT

1Eth,1Srl,GSM,MOLEX Cbl

Networking

Sixnet

RAM-6800-AT-AC

MODBUS,1Eth,1Ser,GSM,w/AC

Networking

Sixnet

RAM-6800-AT-MX

1Eth,1SrlGSM,AC4-pinMOLEX

Networking

Sixnet

RAM-6800-BM

MODBUS,1E,Ser,GSMMOLEX BM

Networking

Sixnet

RAM-6800-BM-AC

MODBUS,1E,Ser,GSM BM AC

Networking

Sixnet

RAM-6800-BM-MX

1Eth,1SrlGSM, BM 4P MOLEX

Networking

Sixnet

RAM-6800-GE

MODBUS,1E,Ser,GSMMOLEX GE

Networking

Sixnet

RAM-6800-GE-AC

MODBUS,1E,Ser,GSMMLX GEAC

Networking

Sixnet

RAM-6800-GE-MX

MODBUS,1E,Ser,GSMLX GE MX

Networking

Sixnet

RAM-6801-AT

MODBUS, GSM 3G HSPA AT&T

Networking

Sixnet

RAM-6801-AT-AC

MODBUS, GSM 3G HSPA AT AC

Networking

Sixnet

RAM-6801-BM

MODBUS, GSM 3G HSPA BM

Networking

Sixnet

RAM-6801-BM-AC

1EthP,1ser p,GSM HSPAw/AC

Networking

Sixnet

RAM-6801-GE

1Eth,1 ser,GSM HSPA rtr

Networking

Sixnet

RAM-6801-GE-AC

1Eth p,1 serP,GSM HSPA AC

Networking

Sixnet

RAM-6801EB-AT

MODBUS,1E,1S 3GCDMA POE

Networking

Sixnet

RAM-6801EB-BM

MODBUS 1E 1S GSM HSPA POE

Networking

Sixnet

RAM-6801EB-GE

MODBUS 1E 1S GSM HSPA POE

Networking

Sixnet

RAM-6821-AT

MODBUS,5Eth,1Srl,GSM,-AC

Networking

Sixnet

RAM-6821-AT-AC

MODBUS,5Eth,AC,1Srl,GSM

Networking

Sixnet

RAM-6821-BM

MODBUS 5E 1S GSM HSPA

Networking

Sixnet

RAM-6821-BM-AC

MODBUS 5E 1S GSM HSPA AC

Networking

Sixnet

RAM-6821-GE

5Etht,1ser,GSM HSPA rtr

Networking

Sixnet

RAM-6821-GE-AC

5EthP,1 ser p,GSM HSPA AC

Networking

Sixnet

RAM-6900-AM

RAM 6000 Cellular RTU with 4G LTE Default Generic North American carriers, 1 Ethernet port, GPS, Molex connector

Networking

Sixnet

RAM-6900-AT

RAM 6000 Cellular RTU with 4G LTE Default AT&T carrier, 1 Ethernet port, GPS, Molex connector

Networking

Sixnet

RAM-6900-EU

RAM 6000 Cellular RTU with 4G LTE global carriers, 1 Ethernet port, GPS, Molex connector

Networking

Sixnet

RAM-6900-JP

RAM 6000 Cellular RTU with 4G LTE Japanese carriers, 1 Ethernet port, GPS, Molex connector

Networking

Sixnet

RAM-6900-VZ

RAM 6000 Cellular RTU with 4G LTE Default Verizon carrier, 1 Ethernet port, GPS, Molex connector

Networking

Sixnet

RAM-6901-AM

RAM 6000 Cellular RTU with 4G LTE Default Generic North American carriers, 1 Ethernet port, GPS, DC connector

Networking

Sixnet

RAM-6901-AT

RAM 6000 Cellular RTU with 4G LTE Default AT&T carrier, 1 Ethernet port, GPS, DC connector

Networking

Sixnet

RAM-6901-EU

RAM 6000 Cellular RTU with 4G LTE global carriers, 1 Ethernet port, GPS, DC connector

Networking

Sixnet

RAM-6901-JP

RAM 6000 Cellular RTU with 4G LTE Japanese carriers, 1 Ethernet port, GPS, DC connector

Networking

Sixnet

RAM-6901-VZ

RAM 6000 Cellular RTU with 4G LTE Default Verizon carrier, 1 Ethernet port, GPS, DC connector

Networking

Sixnet

RAM-6901EB-AM

RAM 6000 Cellular RTU with 4G LTE Default Generic North American carriers, 1 Ethernet port, GPS, PoE

Networking

Sixnet

RAM-6901EB-AT

RAM 6000 Cellular RTU with 4G LTE Default AT&T carrier, 1 Ethernet port, GPS, PoE

Networking

Sixnet

RAM-6901EB-EU

RAM 6000 Cellular RTU with 4G LTE global carriers, 1 Ethernet port, GPS, PoE

Networking

Sixnet

RAM-6901EB-JP

RAM 6000 Cellular RTU with 4G LTE Japanese carriers, 1 Ethernet port, GPS, PoE

Networking

Sixnet

RAM-6901EB-VZ

RAM 6000 Cellular RTU with 4G LTE Default Verizon carrier, 1 Ethernet port, GPS, PoE

Networking

Sixnet

RAM-6921-AM

RAM 6000 Cellular RTU with 4G LTE Default Generic North American carriers, 5 Ethernet port, GPS, DC connector

Networking

Sixnet

RAM-6921-AT

RAM 6000 Cellular RTU with 4G LTE Default AT&T carrier, 5 Ethernet port, GPS, DC connector

Networking

Sixnet

RAM-6921-EU

RAM 6000 Cellular RTU with 4G LTE global carriers, 5 Ethernet port, GPS, DC connector

Networking

Sixnet

RAM-6921-JP

RAM 6000 Cellular RTU with 4G LTE Japanese carriers, 5 Ethernet port, GPS, DC connector

Networking

Sixnet

RAM-6921-VZ

RAM 6000 Cellular RTU with 4G LTE Default Verizon carrier, 5 Ethernet port, GPS, DC connector

Networking

Sixnet

RAM-9601-VZ

RAM 9000 Cellular RTU with Verizon 3G carrier, one Ethernet port

Networking

Sixnet

RAM-9611-VZ

RAM 9000 Cellular RTU with Verizon 3G carrier, two Ethernet ports

Networking

Sixnet

RAM-9631-VZ

RAM 9000 Cellular RTU with Verizon 3G carrier, two Ethernet ports and Wi-Fi

Networking

Sixnet

RAM-9701-GE

RAM 9000 Cellular RTU with, generic carrier, one Ethernet port

Networking

Sixnet

RAM-9711-GE

RAM 9000 Cellular RTU with, generic carrier, two Ethernet ports

Networking

Sixnet

RAM-9731-AT

RAM 9000 Cellular RTU with, AT&T carrier, two Ethernet ports and Wi-Fi

Networking

Sixnet

RAM-9731-GE

RAM 9000 Cellular RTU with, Generic carrier, two Ethernet ports and Wi-Fi

Networking

Sixnet

RAM-9911-AM

RAM 9000 Cellular RTU with, 4G LTE Default Generic North American carriers, two Ethernet ports

Networking

Sixnet

RAM-9911-AT

RAM 9000 Cellular RTU with, 4G LTE Default AT&T carrier, two Ethernet ports

Networking

Sixnet

RAM-9911-EU

RAM 9000 Cellular RTU with, 4G LTE global carriers, two Ethernet ports

Networking

Sixnet

RAM-9911-JP

RAM 9000 Cellular RTU with, 4G LTE Japanese carriers, two Ethernet ports

Networking

Sixnet

RAM-9911-VZ

RAM 9000 Cellular RTU with, 4G LTE Default Verizon carrier, two Ethernet ports

Networking

Sixnet

RAM-9931-AM

RAM 9000 Cellular RTU with, 4G LTE Default Generic North American carriers, two Ethernet ports and Wi-Fi

Networking

Sixnet

RAM-9931-AT

RAM 9000 Cellular RTU with, 4G LTE Default AT&T carrier, two Ethernet ports and Wi-Fi

Networking

Sixnet

RAM-9931-EU

RAM 9000 Cellular RTU with, 4G LTE global carriers, two Ethernet ports and Wi-Fi

Networking

Sixnet

RAM-9931-JP

RAM 9000 Cellular RTU with, 4G LTE Japanese carriers, two Ethernet ports and Wi-Fi

Networking

Sixnet

RAM-9931-VZ

RAM 9000 Cellular RTU with, 4G LTE Default Verizon carrier, two Ethernet ports and Wi-Fi

Indication

Red Lion

RBC48001

C48 OUT BD: 1P,SNK, SS

Indication

Red Lion

RBC48002

C48 OUT BD: 1P,SOURCE SS

Indication

Red Lion

RBC48003

C48 OUT BD:2P, RELAY ONLY

Indication

Red Lion

RBC48004

C48 OUT BD:3P,RLY,SINK SS

Indication

Red Lion

RBC48005

C48 OUT BD:3P,RLY,SRC SS

Indication

Red Lion

RBD48100

T48 OUTPUT PCB (R)

Indication

Red Lion

RBD48111

T48 OUTPUT PCB (R,1,2)

Indication

Red Lion

RBD48200

T48 OUTPUT PCB (S)

Indication

Red Lion

RBD48211

T48 OUTPUT PCB (S,1,2)

Indication

Red Lion

RBDLA210

TLA OUTPUT PCB (01,A1)

Indication

Red Lion

RCDC0000

DC RECEIVER(OPPOSED BEAM)

Indication

Red Lion

RCMDC000

DC RECEIVER W/2M CABLE

Indication

Red Lion

RCMDC001

DC RECEIVER W/PICO CONN

Networking

Sixnet

RJ45-DB9F-CBL

RJ45 ADAPT+CBL -PREWR IPM

Networking

Sixnet

RJ45-PLUG-16

RJ45 plugs, qty = 16

Networking

Sixnet

RLC-SVM3

SixView Manager 3.0

Indication

Red Lion

RLY10000

RELAY 12V PLUG-IN

Indication

Red Lion

RLY30000

RELAY 115V PLUG-IN

Indication

Red Lion

RLY50000

SSR 45A 1PH PNL MNT

Indication

Red Lion

RLY60000

SSR 25A 1PH DIN MNT

Indication

Red Lion

RLY60100

SSR 25A 1PH DIN MNT

Indication

Red Lion

RLY6A000

SSR 40A 1PH DIN MNT

Indication

Red Lion

RLY6A100

SSR 40A 1PH DIN MNT

Indication

Red Lion

RLY70000

SSR 25A 3PH DIN MNT

Indication

Red Lion

RLY70100

SSR 25A 3PH DIN MNT

Indication

Red Lion

RLYBD000

GEMINI 1 RELAY BD

Indication

Red Lion

RLYBD001

GEMINI 41 RELAY BD

Indication

Red Lion

RLYBD002

GEM2,3,33,42,52 RELAY BD

Indication

Red Lion

RLYLG001

LEGEND 1PRST RELAY BD

Indication

Red Lion

RLYLG002

LEGEND 2PRST RELAY BD

Networking

Sixnet

RM-PS-024-01F

PS-024-01 PWR SUPPLY

Indication

Red Lion

RPGBII00

ZUK INCH BORE INSERT KIT

Indication

Red Lion

RPGBII01

ZPJ INCH BORE INSERT KIT

Indication

Red Lion

RPGBIM00

ZUK LG MT BORE INSERT KIT

Indication

Red Lion

RPGBIM01

ZPJ LG MT BORE INSERT KIT

Indication

Red Lion

RPGBIM02

ZPJ SM MT BORE INSERT KIT

Indication

Red Lion

RPGBSI00

BORE SLEEVE .500"

Indication

Red Lion

RPGBSI01

BORE SLEEVE .625"

Indication

Red Lion

RPGBSI02

BORE SLEEVE .750"

Indication

Red Lion

RPGBSI03

BORE SLEEVE .875"

Indication

Red Lion

RPGBSI04

BORE SLEEVE 1"

Indication

Red Lion

RPGBSM00

BORE SLEEVE 19mm

Indication

Red Lion

RPGBSM01

BORE SLEEVE 20mm

Indication

Red Lion

RPGBSM02

BORE SLEEVE 24mm

Indication

Red Lion

RPGBSM03

BORE SLEEVE 25mm

Indication

Red Lion

RPGFC001

RPG FLEX COUPLING .25x.25

Indication

Red Lion

RPGFC002

RPG FLEX COUPLING.25x.375

Indication

Red Lion

RPGFC003

RPG FLEX COUPLNG.375x.375

Indication

Red Lion

RPGFC004

FLEX COUPLING .375"x.500"

Indication

Red Lion

RPGFC005

FLEX COUPLING .250"x6mm

Indication

Red Lion

RPGFC006

FLEX COUPLING .375"x6mm

Indication

Red Lion

RPGMB000

ZDH,ZNH FOOT MNT BRACKET

Indication

Red Lion

RPGMB001

ZPJ,ZUK MAG COUPLING KIT

Indication

Red Lion

RPGMB002

ZMD MOUNTING BRACKET

Indication

Red Lion

RPGMK000

ZPJ FLEX MOUNT 1.575"

Indication

Red Lion

RPGMK001

ZPJ FLEX MOUNT 1.811"

Indication

Red Lion

RPGMK002

ZUK TETHER ARM KIT 4.5"

Indication

Red Lion

RPGMK003

ZUK TETHER ARM KIT 8.5"

Indication

Red Lion

RPGPC000

PROTECTIVE COVER KIT 56C

Indication

Red Lion

RRDC0000

RETROREFLCTV DC PHOTO SNR

Indication

Red Lion

RRMDC000

RETRO. DC PHOTO W/2M CBL

Indication

Red Lion

RRMDC001

RETRO. DC PHOTO W/PICO CN

Indication

Red Lion

RT100000

RETROREFLCTV TARGET 1.5"

Indication

Red Lion

RT200000

RETROREFLECTIVE TARGET 3"

Indication

Red Lion

SCUB1000

SUB-CUB 1

Indication

Red Lion

SCUB1LV0

SUB-CUB 1 (3.3V)

Indication

Red Lion

SCUB2000

SUB-CUB 2

Interface

Red Lion

SD001G00

SD CARD 1G

Interface

Red Lion

SD002G00

SD CARD 2G

Networking

N-Tron

SER-485-FXC

RS232/485 TO MM CONVERTER

Networking

N-Tron

SER-485-IC

ISO RS-232 TO RS-422/485

Networking

N-Tron

SER-485-IR

RS-422/485 ISO. REPEATER

Networking

N-Tron

SERIAL-DB9-M12

5 DB-9/M12 SERIAL CABLE

Networking

N-Tron

SERIAL-DB9-RM12

Serial Cable with DB-9 to Straight M12 connectors, 5 length

Interface

Red Lion

SFCRD200

CRIMSON V 2.0 DISC

Interface

Red Lion

SFCRM200

CRIMSON V2.0 KIT (HMI)

Interface

Red Lion

SFCRM2MC

CRIMSON V2.0 KIT (CS)

Indication

Red Lion

SHREPAX0

SHROUD: EPAX

Indication

Red Lion

SHRLPAX0

SHROUD: LPAX

Indication

Red Lion

SKT10000

OCTAL SOCKET (8 PIN)

Indication

Red Lion

SKTDIN00

DIN OCTAL SOCKET (8 PIN)

Networking

Sixnet

SL-2ES-2SC

SL2 P 1 SC mmf encl tran

Networking

Sixnet

SL-2ES-2ST

SL2 p con1 STmmf

Networking

Sixnet

SL-2ES-3SC

SL2 p con1 SCsm fiber

Networking

Sixnet

SL-2ES-3SCL

SL2 p con1 SCsm 60+km

Networking

Sixnet

SL-2ES-3ST

SL2 p con1 STsMf

Networking

Sixnet

SL-2ES-3STL

SL2 p con1 STsm 60+km

Networking

Sixnet

SL-5ES-1

SL5 p UnMa all CU

Networking

Sixnet

SL-5ES-2SC

SL5 p UnMa 1 SCmmf

Networking

Sixnet

SL-5ES-2ST

SL5 p UnMa 1 STmmf

Networking

Sixnet

SL-5ES-3SC

SL5 p UnMa 1 SCsmf

Networking

Sixnet

SL-5ES-3SCL

SL5 p UnMa 1 SCsmf

Networking

Sixnet

SL-5ES-3ST

SL5 p UnMa 1 STsmf

Networking

Sixnet

SL-5ES-3STL

SL5 p UnMa 1 STsmf

Networking

Sixnet

SL-6ES-4SC

6 p UnMa 2mm(4 km)SCf

Networking

Sixnet

SL-6ES-4ST

6 p UnMa 2mm(4 km)STf

Networking

Sixnet

SL-6ES-5SC

6 p UnMa 2sm(20 km)SCf

Networking

Sixnet

SL-6ES-5SCL

6 p UnMa 2sm(60+ km)SCf

Networking

Sixnet

SL-6ES-5ST

6 p UnMa 2sm(20 km)STf

Networking

Sixnet

SL-6ES-5STL

6 p UnMa 2sm(60+ km)STf

Networking

Sixnet

SL-6RS-1-D1

6 p RS all CU RJ45

Networking

Sixnet

SL-6RS-4SC-D1

6 p RS 2 mm(4 km)SCf

Networking

Sixnet

SL-6RS-4ST-D1

6 p RS 2 mm(4 km)STf

Networking

Sixnet

SL-6RS-5SC-D1

6 p RS 2 sm(20 km)SCf

Networking

Sixnet

SL-6RS-5SCL-D1

6 p RS 2 sm(40 km)SCf

Networking

Sixnet

SL-6RS-5ST-D1

6 p RS 2 sm(20 km)STf

Networking

Sixnet

SL-6RS-5STL-D1

6pt RS/2sm 0km ST fiber

Networking

Sixnet

SL-8ES-1

SL8 p UnMa all CU

Networking

Sixnet

SL-9ES-2SC

SL9 p UnMa 1 SCmmf

Networking

Sixnet

SL-9ES-2ST

SL9 p UnMa 1 STmmf

Networking

Sixnet

SL-9ES-3SC

SL9 p UnMa 1 SCsmf

Networking

Sixnet

SL-9ES-3SCL

SL9 p UnMa 1SCsmf(60+km)

Networking

Sixnet

SL-9ES-3ST

SL9 p UnMa 1 STsmf

Networking

Sixnet

SL-9ES-3STL

SL9 p UnMa 1STsmf(40+km)

Networking

Sixnet

SLX-10MG-1

SL mng 8 FE 2comboGE

Networking

Sixnet

SLX-16MS-1

SL mng 16 FE, all CU

Networking

Sixnet

SLX-18MG-1

SL MNG 16 FE 2comboGE

Networking

Sixnet

SLX-3EG-1SFP

3P GE Media Con w/SFP

Networking

Sixnet

SLX-3ES-2SC

SL CON,NO ENCL W/MF-SC

Networking

Sixnet

SLX-3ES-2ST

SL CON,NO ENCL W/MF-ST

Networking

Sixnet

SLX-3ES-3SC

CNVRT,NO ENCLSR W/SFBR-SC

Networking

Sixnet

SLX-3ES-3SCL

2prt convrt w/1 SC sm fbr

Networking

Sixnet

SLX-3ES-3ST

SL CON,FA BOM,NOENCLSF-ST

Networking

Sixnet

SLX-3ES-3STL

2prt convrt w/1 ST sm fbr

Networking

Sixnet

SLX-5EG-1

5 ports, unmanaged 4 GE RJ45 PoE + 1 GE RJ45

Networking

Sixnet

SLX-5EG-2SFP

5 ports, unmanaged 3GE RJ45 PoE + 2 GE SFP ports

Networking

Sixnet

SLX-5ES-1

LX5 p UnMa1MM, exttemp ps

Networking

Sixnet

SLX-5ES-2SC

LX5 p UnMa 1SCmmf WIDTEM

Networking

Sixnet

SLX-5ES-2ST

LX5 p UnMa1MM, 1STmm WT

Networking

Sixnet

SLX-5ES-3SC

LX5 p UnMa SCsm 20km WT

Networking

Sixnet

SLX-5ES-3SCL

LX5 p UnMa 1SCsm 60+km WT

Networking

Sixnet

SLX-5ES-3ST

LX5 p UnMa 1STsm 20km WT

Networking

Sixnet

SLX-5ES-3STL

LX5 p UnMa 1STsm 60+km WT

Networking

Sixnet

SLX-5MS-1

SL5 p MNG allCU WIDE TEMP

Networking

Sixnet

SLX-5MS-4SC

SL5 p mng 2SCmmf widetemp

Networking

Sixnet

SLX-5MS-4ST

SL5 p mng 2STmmf widetemp

Networking

Sixnet

SLX-5MS-5SC

SL5 p mng 2SCsmf widetemp

Networking

Sixnet

SLX-5MS-5SCL

SL5 p MNG 2SCsmf (60km)

Networking

Sixnet

SLX-5MS-5ST

SL5 p MNG 2STsmf (20km)

Networking

Sixnet

SLX-5MS-5STL

SL5 p MNG 2STsmf (60km)

Networking

Sixnet

SLX-5MS-MDM-1

SL5 p MNG modem all CU

Networking

Sixnet

SLX-6ES-4SC

LX6 p UnMa 2mm (4 km) SCf

Networking

Sixnet

SLX-6ES-4ST

LX6 p UnMa 2MM (4 km) STf

Networking

Sixnet

SLX-6ES-5SC

LX6 p UnMa 2sm (20 km)SCf

Networking

Sixnet

SLX-6ES-5SCL

LX6 p UnMa 2sm(40+ km)SCF

Networking

Sixnet

SLX-6ES-5ST

LX6 p UnMa 2sm (20 km)STf

Networking

Sixnet

SLX-6ES-5STL

LX6 p UnMa 2sm(60+ km)STf

Networking

Sixnet

SLX-6RS-1-D1

LX6 p RS RJ45 all CU

Networking

Sixnet

SLX-6RS-4SC-D1

LX6 p RS 2 mm(4 km) SCf

Networking

Sixnet

SLX-6RS-4ST-D1

LX6 p RS2MM (4km)STf

Networking

Sixnet

SLX-6RS-5SC-D1

LX6 p RS2sm (20 km) SCf

Networking

Sixnet

SLX-6RS-5SCL-D1

LX6 p RS2sm (60+ km)

Networking

Sixnet

SLX-6RS-5ST-D1

LX6 p RS2sm (20 km) STf

Networking

Sixnet

SLX-6RS-5STL-D1

LX6 p RS 2sm(60+ km) STf

Networking

Sixnet

SLX-8ES-1

LX8 p UnMa all CU WT

Networking

Sixnet

SLX-8ES-6SC

LX8 p 3SCmmf 4km WT

Networking

Sixnet

SLX-8ES-6ST

LX8 p 3STmmf 4km WT

Networking

Sixnet

SLX-8ES-7SC

LX8 p 3SCsmf 20km WT

Networking

Sixnet

SLX-8ES-7SCL

LX8 p 3SCsmf 60km WT

Networking

Sixnet

SLX-8ES-7ST

LX8 p 3STsmf 20km WT

Networking

Sixnet

SLX-8ES-7STL

LX8 p 3STsmf 60km WT

Networking

Sixnet

SLX-8MG-1

LX8 p MNG all GB,nofbr WT

Networking

Sixnet

SLX-8MS-1

LX8 p MNG switch

Networking

Sixnet

SLX-8MS-4SC

LX8 p MNG 2SCmm (4km)

Networking

Sixnet

SLX-8MS-4ST

LX8 p MNG 2STmmf (4km)

Networking

Sixnet

SLX-8MS-5SC

LX8 p MNG 2SCsmf WT

Networking

Sixnet

SLX-8MS-5SCL

LX8 p MNG 2SCsmf (60km)

Networking

Sixnet

SLX-8MS-5ST

LX5 p MNG 2STsmf (20km)

Networking

Sixnet

SLX-8MS-5STL

LX8 p MNG 2STsmf (60km)

Networking

Sixnet

SLX-8MS-8SC

LX8 p MNG 4SCmmf (4km)

Networking

Sixnet

SLX-8MS-8ST

LX8 p MNG 4STmmf (4km) WT

Networking

Sixnet

SLX-8MS-9SC

LX8 p MNG WT 4SCsmF(20km)

Networking

Sixnet

SLX-8MS-9SCL

LX8 P MNG FBRS CPU9

Networking

Sixnet

SLX-8MS-9ST

LX8 p MNG WT 4STsmf(20km)

Networking

Sixnet

SLX-8MS-9STL

LX8 p MNG 2STsmf (60km)

Networking

Sixnet

SLX-9ES-2SC

LX9 p 1SCmmf 4km,WT

Networking

Sixnet

SLX-9ES-2ST

LX9 p 1STmmf 4km, WT

Networking

Sixnet

SLX-9ES-3SC

LX9 p 1SCsmf 20km, WT

Networking

Sixnet

SLX-9ES-3SCL

LX9 p SCsmf 60+km, WT

Networking

Sixnet

SLX-9ES-3ST

LX9 p 1STsmfiber 20km WT

Networking

Sixnet

SLX-9ES-3STL

LX9 p STsmf 60+km, WT

Networking

Sixnet

SN-6401-XX

2G GSM EDGE,Scr TermInput

Networking

Sixnet

SN-6401-XX-AC

2G GSM EDGE,Scr Trs,AC Ad

Networking

Sixnet

SN-6401EB-XX

GSM EDGE, Screws, PoE

Networking

Sixnet

SN-6421-XX

GSM EDGE, 5port Sw,Scr

Networking

Sixnet

SN-6600-MT

1 Eth,1 Ser,CDMA,4 pin

Networking

Sixnet

SN-6600-SP

1 Eth,1 Ser,CDMA,4 pin

Networking

Sixnet

SN-6600-SP-AC

1 Eth,1 Ser,CDMA,BarrelAC

Networking

Sixnet

SN-6600-SP-MX

IndustrialPro,EvDO,AC,SP

Networking

Sixnet

SN-6600-ST

1 Eth,1 Ser,CDMA,4 pin

Networking

Sixnet

SN-6600-VZ

1 Eth,1 Ser,CDMA,4 pin

Networking

Sixnet

SN-6600-VZ-AC

CDMA EvDO JBM SWBar AC VZ

Networking

Sixnet

SN-6600-VZ-MX

CDMA EvDO Molex ACAdpt VZ

Networking

Sixnet

SN-6601-MT

1 Eth P,1 Ser P.CDMA EVDO

Networking

Sixnet

SN-6601-SP

1 Eth P,1 Ser P.CDMA EVDO

Networking

Sixnet

SN-6601-SP-AC

1 Eth P,1 Ser P.CDMA EVDO

Networking

Sixnet

SN-6601-ST

1 Eth P,1 Ser P.CDMA EVDO

Networking

Sixnet

SN-6601-VZ

1 Eth P,1 Ser P.CDMA EVDO

Networking

Sixnet

SN-6601-VZ-AC

1 Eth P,1 Ser P.CDMA EVDO

Networking

Sixnet

SN-6601EB-SP

CDMA EvDO POE Inj/PS  SP

Networking

Sixnet

SN-6601EB-VZ

CDMA EvDO POE Inj/PS  VZ

Networking

Sixnet

SN-6621-SP

5 Eth p,1 ser p,CDMA EVDO

Networking

Sixnet

SN-6621-SP-AC

CDMA EvDO, 5p Sw,SP,AC BA

Networking

Sixnet

SN-6621-VZ

5 Eth p,1 ser p,CDMA EVDO

Networking

Sixnet

SN-6621-VZ-AC

CDMA EvDO, 5p Sw,VZ,AC BA

Networking

Sixnet

SN-6700-AT

Full router capability, SixView Manager ready, 1 Ethernet port, 1 serial port, cellular  4G LTE with Fallback to 3G and 2G cellular router 4 pin Molex end connector cable

Networking

Sixnet

SN-6700-AT-AC

Full router capability, SixView Manager ready, 1 Ethernet port, 1 serial port, cellular 4G LTE with Fallback to 3G and 2G cellular router 4 pin Molex end connector cable

Networking

Sixnet

SN-6700-AT-MX

Full router capability, SixView Manager ready, 1 Ethernet port, 1 serial port, cellular 4G LTE with Fallback to 3G and 2G cellular router 4 pin Molex end connector cable

Networking

Sixnet

SN-6700-VZ

Full router capability, SixView Manager ready, 1 Ethernet port, 1 serial port, cellular  4G LTE with Fallback to 3G and 2G cellular router 4 pin Molex end connector cable

Networking

Sixnet

SN-6700-VZ-AC

Full router capability, SixView Manager ready, 1 Ethernet port, 1 serial port, cellular 4G LTE with Fallback to 3G and 2G cellular router 4 pin Molex end connector cable

Networking

Sixnet

SN-6700-VZ-MX

Full router capability, SixView Manager ready, 1 Ethernet port, 1 serial port, cellular 4G LTE with Fallback to 3G and 2G cellular router 4 pin Molex end connector cable

Networking

Sixnet

SN-6701-AT

Full router capability, SixView Manager ready, 1 Ethernet port, 1 serial port, cellular 4G LTE with Fallback to 3G and 2G, cellular router

Networking

Sixnet

SN-6701-AT-AC

Full router capability, SixView Manager ready, 1 Ethernet port, 1 serial port, cellular 4G LTE with Fallback to 3G and 2G, cellular router with AC adapter

Networking

Sixnet

SN-6701-VZ

Full router capability, SixView Manager ready, 1 Ethernet port, 1 serial port, cellular 4G LTE with Fallback to 3G and 2G, cellular router

Networking

Sixnet

SN-6701-VZ-AC

Full router capability, SixView Manager ready, 1 Ethernet port, 1 serial port, cellular 4G LTE with Fallback to 3G and 2G, cellular router with AC adapter

Networking

Sixnet

SN-6701EB-AT

Full router capability, SixView Manager ready, 1 Ethernet port, 1 serial port, cellular 4G LTE with Fallback to 3G and 2G with Power over Ethernet (PoE)

Networking

Sixnet

SN-6701EB-VZ

Full router capability, SixView Manager ready, 1 Ethernet port, 1 serial port, cellular 4G LTE with Fallback to 3G and 2G with Power over Ethernet (PoE)

Networking

Sixnet

SN-6721-AT

Full router capability, SixView Manager ready, 5 Ethernet ports, 1 serial port, cellular 4G LTE with Fallback to 3G and 2G, cellular router

Networking

Sixnet

SN-6721-AT-AC

Full router capability, SixView Manager ready, 5 Ethernet ports, 1 serial port, cellular 4G LTE with Fallback to 3G and 2G, cellular router with AC adapter

Networking

Sixnet

SN-6721-VZ

Full router capability, SixView Manager ready, 5 Ethernet ports, 1 serial port, cellular 4G LTE with Fallback to 3G and 2G, cellular router

 

RedLion Viet Nam V

Bình luận của bạn
*
*
 Captcha
Danh mục hãng cung cấpDanh mục hãng cung cấp
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  3
 • Hôm nay:
  433
 • Tuần này:
  774
 • Tháng trước:
  5562
 • Tất cả:
  818144
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 01, đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

 Nhân viên kinh doanh: Sĩ Nguyên (Mr.)

 Email:  Sale08@tmpvietnam.com        Tel: 091 7543068

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Hình Thức Thanh Toán
Bản Đồ

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top